Перелік досліджень та ціна NordicLab

діє від 30.08.2022

Test name Назва аналізу Ціна, грн Тип біоматеріалу Строк виконання, днів
Генетичні дослідження
1 DNA Diet ДНК Дієта 14 500 крапля крові 18-21
2 DNA Health ДНК Здоров’я 18 000 крапля крові 10-18
3 DNA Health Update ДНК Здоров’я Доповнення 6 046 крапля крові 21
4 DNA Mind ДНК Розум 14 500 крапля крові 18-21
5 DNA Skin ДНК Шкіра 14 500 крапля крові 18-21
6 DNA Sport ДНК Спорт 14 500 крапля крові 18-21
7 DNA Active  ДНК Aктивність 14 500 крапля крові 18-21
8 DNA Oestrogen ДНК Естроген 14 500 крапля крові 18-21
9 DNA GrowBaby ДНК Зростання малюка 14 500 крапля крові 18-21
10 DNA Smile ДНК Посмішка 14 500 крапля крові 18-21
11 DNA Resilience ДНК Стійкість 18 000 крапля крові 18
12 DNA Risk: HLA-Related Autoimmunity ДНК Ризик: HLA-спорідненої аутоімунності 18 000 крапля крові 18
13 DNA Pain ДНК Біль 14 500 крапля крові 18-21
14 DNA Combo 2 ДНК Комбо 2 24 014 крапля крові 18-21
15 DNA Combo 3 ДНК Комбо 3 26 780 крапля крові 18-21
16 DNA Combo 4 ДНК Комбо 4 28 869 крапля крові 18-21
17 DNA Combo 5 ДНК Комбо 5 31 082 крапля крові 18-21
18 DNA Combo 6 ДНК Комбо 6 33 171 крапля крові 18-21
19 DNA Combo 7 ДНК Комбо 7 35 999 крапля крові 18-21
20 DNA Combo 8 ДНК Комбо 8 39 072 крапля крові 18-21
21 DNA Combo 9 ДНК Комбо 9 42 145 крапля крові 18-21
22 DNA Combo 10 ДНК Комбо 10 44 910 крапля крові 18-21
23 Medcheck® Медчек 25 160 крапля крові 21
24 Add-on Medcheck Додатково Медчек 15 437 крапля крові 21±5
25 Medcheck (R) AND All 4 dnalife NGX tests Медчек та 4 ДНК тести лінійки dnalife 43 126 крапля крові 21
26 Medcheck (R) AND All 6 dnalife NGX tests Медчек та 6 ДНК тестів лінійки dnalife 49 566 крапля крові 21
27 Medcheck® and DNA Health Медчек та ДНК Здоров’я 28 058 крапля крові 21
28 Medcheck® and DNA Health, Diet, Sport and Mind Медчек та ДНК Здоров’я, ДНК Спорт, ДНК Розум 43 126 крапля крові 21
29 Advanced Methylation Gene Pack Удосконалений пакет генів метилювання 21 876 крапля крові 21
30 DNA Methylation genes ДНК гени метилювання 10 285 крапля крові 21
Токсикологічні дослідження
31 GPL-TOX: Toxic Non-Metal Chemical Profile ЖПЛ-ТОКС: Токсикологічний профіль неметалічних сполук 24 567 сеча 21
32 ENVIROtox (GPL-TOX + OAT* + Glyphosate) ЕНВІРОтокс (ЖПЛ-ТОКС + Тест на органічні кислоти + Гліфосат) 39 317 сеча 21
33 MycoTOX Profile МікоТОКС Профіль 31 082 сеча 47
34 OAT* & MycoTox Panel Тест на органічні кислоти та МікоТокс Панель 45 464 сеча 47
35  Glyphosate Гліфосат 13 505 сеча 21
36 Hepatic Detox Profile Профіль детоксикації печінки 16 725 сеча 21
37 Organic Acids Test (OAT) Тест на органічні кислоти 23 952 сеча 21
38 Glyphosate add-on for OAT, GPL-TOX or MycoTOX Додатково гліфосат до тестів на органічні кислоти, ЖПЛ-ТОКС або МікоТОКС 8 061
Дослідження ШКТ
39 Urine Porphyrins Порфірини сечі 19 058
40 GI360 Essentials (x1/x2/x3 day) Повний аналіз калу ДжиАй360 (1, 2, 3 дні) 29 603 кал 14
41 GI360 Microbiome x1 Аналіз калу ДжиАй360 Мікробіом (1 день) 20 588 кал 14
42 GI360 Complete (x1/x2/x3 day) Аналіз калу ДжиАй360 (1, 2, 3, дні) 36 043 кал 14
43 Zonulin add-on for GI360 Додатково Зонулін до тесту ДжиАй360 5 778
44 H.Pylori add-on for GI360 Додатково Хелікобактер до тесту ДжиАй360  11 573
45 Yeast Culture & Sensitivities Аналіз на гриби та чутливість 12 861 кал 14
46 Nordic Food Panel 184 IgG – BLOODSPOT – ENGLISH Панель харчування 184 IgG Нордік, крапля крові 21 619 крапля крові 14
47 IgG Food Antibodies (87 IgG foods + Total IgE) IgG до продуктів харчування (87 IgG до продуктів + загальний IgE) 15 179 сироватка 14
48 GI MAP Аналіз мікробіоти ШКТ 27 672 кал 14
49 GI MAP plus Zonulin  Аналіз мікробіоти ШКТ та Зонулін 30 312 кал 14
50 SIBO with Lactulose Breath Test Дихальний тест на синдром надлишкового бактеріального росту (СНБР) з лактулозою 16 789 дихання 14
Серцево-судинні дослідження
51 Oxidised LDL Окиснений ЛПНЩ 9 706 сироватка 21
52 Oxidised LDL & Liposcan Panel Окиснений ЛПНЩ та Панель ліпоксан 15 437 сироватка 21
53 Liposcan (HDL & LDL Subfractions) Панель ліпоскан (Субфракції ЛПВЩ та ЛПНЩ) 12 217 сироватка 10
54 LIPIDgen (12 SNPs) ЛІПІДген (12 поліморфізмів) 21 876 плазма EDTA 10
55 LIPIDgen omnium (17 SNPs) ЛІПІДген омніум (17 поліморфізмів) 26 448 плазма EDTA 10
56 CardioMetabolic Profile Кардіометаболічний профіль 24 452 сироватка 21
57 Cardiovascular Risk Profile Профіль серцево судинного ризику 19 300 сироватка 21
Імунологічні дослідження
58 Histamine DAO Гістамін ДАО 13 891 сироватка 26
59 NeuroAdvanced Profile Профіль нейротрансміттерів 19 944 суха сеча 26
60 Peptides (Gluten & Milk Digestion) Білки (Перетравлення глютену та молока) 14 857 сеча 10
Гормональні дослідження
61 DUTCH Adrenal Тест на кортизол і метаболіти (Данія) 20 588 суха сеча 21
62 DUTCH CAR™ (Cortisol Awakening Response) Тест на ранкову секрецію кортизолу (Данія) 18 013 слина 21
63 DUTCH Complete™ Розгорнутий гормональний тест (статеві гормони, гормони наднирників та їх метаболіти) (Данія) 26 384 крапля крові
суха сеча
25
64 DUTCH Sex Hormone Metabolites Тест на метаболіти статевих гормонів (Данія) 20 588 суха сеча 21
65 DUTCH Cycle Mapping  Тест на динаміку жіночих гормонів протягом циклу (Данія) 28 959 суха сеча 21
66 Adrenal Stress (Adrenal Function Profile) Стрес наднирників (Профіль функції наднирникових залоз) 12 603 слина 21
67 Iodine Profile Профіль йоду 9 706 суха сеча 21
68 Complete Iodine Thyroid w/ elements & Adrenal stress Розгорнута тироїдна панель та стрес наднирників 29 990 суха сеча
слина
21
69  Essential Thyroid Profile (Complete Thyroid Profile (TSH, fT3, fT4, & TPOab) – BLOODSPOT) Повний тиреоїдний профіль (ТТГ, fT3, fT4, АТ ТПО), крапля крові 14 535 крапля крові 21
70 Comprehensive Thyroid Profile (Complete Iodine Thyroid w/elements) Розгорнута тироїдна панель  22 906 крапля крові
суха сеча
слина
21
Маркери ризику новоутворень
71 Trucheck Intelli Тручек Інтелі (скринінг пухлинної активності) 85 655 цільна кров EDTA 12
72 Trucheck Breast Тручек Молочна залоза (скринінг пухлинної активності) 52 756 цільна кров EDTA 12
73 Trucheck Colorectal / Stomach Тручек Колоректальний / Шлунок (скринінг пухлинної активності) 49 502 цільна кров EDTA 12
74 Trucheck Diabetes Тручек Діабет (скринінг пухлинної активності) 49 502 цільна кров EDTA 12
75 Trucheck Kidney Тручек Нирки (скринінг пухлинної активності) 49 502 цільна кров EDTA 12
76 Trucheck Prostate Тручек Простата (скринінг пухлинної активності) 49 502 цільна кров EDTA 12
Біохімічні дослідження
77 Blood Metals Panel Панель металів у крові  19 944 цільна кров 21
78 Vitamin D – BLOODSPOT Вітамін Д, крапля крові 6 422 крапля крові 21
79 Hair Elements Аналіз на токсичні та поживні елементи у волоссі 13 505 волосся 10
Клініка Святого Даміана Цілителя