DNA Core (ДНК Ядро)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

DNA Core (ДНК Ядро) – новий потужний інструмент для особистого здоров’я та добробуту від Nordic Lab

DNA Core надає персоналізовані рекомендації за чотирма основними напрямками:

 • ключові біологічні процеси, що визначають стан здоров’я: метилювання, детоксикація та метаболізм ліпідів;
 • потреба організму в макро- та мікроелементах;
 • інформація про управління вагою : ризик ожиріння та харчову поведінку;
 • реакція організму  на фізичні навантаження, включаючи потенціал сили та витривалості, а також час відновлення.

Цей тест включає в себе варіанти генів, протестовані в DNA Health (ДНК-Здоров’я), DNA Diet (ДНК-Дієта) та DNA Sport (ДНК-Спорт) в одному зручному для користувача звіті.

1.Хвороби органів травлення (K00-K93):

 • Хронічний панкреатит (К86.1)
 • Хронічний гастрит та дуоденіт (К29)
 • Кишковий кандидоз (В37.8)
 • Кишковий дисбіоз
 • Надмірне бактеріальне зростання в тонкій кишці
 • Синдром підвищеної тонкокишкової проникності
 • Ціліакія (К90.0)
 • Хронічні гепатити (K73)
 • Порушення процесів всмоктування (К90)

2.Захворювання серцево-судинної системи:

 • Ішемічна хвороба серця (I20-25)
 • Атеросклероз (I0)
 • Цереброваскулярні хвороби (I60-I69)
 • Кардіоміопатія (I42)

3.Психічні розлади та розлади поведінки:

 • Депресії (F32)
 • Анорексія (R0)
 • Аутизм (F0)

4.Вагітність, підготовка до вагітності, період годування груддю.

5.Порушення обміну речовин (E70-E90)

6.Синдром хронічної втоми (F48.0)

7.Хвороби ендокринної системи:

 • Цукровий діабет (Е10-Е14)
 • Метаболічний синдром (R73)

8.Сечокам’яна хвороба (N20-N23)

9.Недостатність живлення (Е40-Е46)

10.Інші види недостатності харчування:

 • Недостатність вітамінів (Е50-Е56)
 • Недостатність мінералів (Е58-Е61)

 

Метаболізм ліпідів / Lipid metabolism

1

LPL

Видаляє ліпіди з кровообігу шляхом гідролізу тригліцеридів у вільні жирні кислоти.

2

CETP

Відіграє ключову роль у метаболізмі ліпопротеїнів високої щільності і опосередковує обмін ліпідів між ліпопротеїдами.

3

APOC3

Відіграє важливу роль у метаболізмі холестерину.

4

APOE

Необхідний для нормального катаболізму ліпопротеїнів, багатих на тригліцериди. Впливає на потребу в антиоксидантах.

5

PON1

Кодує фермент, відомий як параоксоназа 1. Параоксоназа 1 також відома своєю здатністю до гідролізу пестицидів і нейротоксинів, що можуть входити до складу інсектицидів.

Чутливість до інсуліну / Insulin Sensitivity

6

PPARG

Бере участь у диференціації адипоцитів. Це фактор транскрипції, що активується жирними кислотами, також бере участь у регуляції метаболізму глюкози та ліпідів.

7

TCF7L2

Впливає на гомеостаз глюкози в крові, як на секрецію інсуліну, так і на резистентність до нього.

8

FTO

Впливає на схильність до ожиріння та ризик діабету 2 типу.

9

SLC2A2

Основний переносник глюкози між печінкою та кров’ю, також бере участь у нирковій реабсорбції глюкози. Сприяє індукованій глюкозою секреції інсуліну та бере участь у засвоєнні  їжі.

10

IRSI

Білок IRS1 виконує функції підстрату для інсуліну, тобто він взаємодіє з інсуліновим рецептором та передає сигнал внутрішньоклітинного метаболізму.

Вітаміни групи В, Метилювання / B Vitamins, Methylation

11

MTHFR

Спрямовує фолієву кислоту з раціону або на синтез ДНК, або на повторне метилювання гомоцистеїну.

12

MTHFD1

Кодує метилентетрагідрофолат-дегідрогеназу 1 яка бере участь у двох важливих метаболічних шляхах: перетвороренні метилованого фолату (5,10-метилентетрагідрофолат) на формильну групу і  відновленні метилентетрагідрофолату.

13

MTR

Каталізує повторне метилювання гомоцистеїну до метіоніну.

14

COMT

Каталізує перенесення метильної групи від S-аденозилметіоніну до катехоламінів, включаючи нейромедіатори дофамін, адреналін і норадреналін.

15

MTRR

Каталізує метилкобаламін, необхідний для підтримки адекватних внутрішньоклітинних пулів метіоніну. Він також відповідає за підтримку концентрації гомоцистеїну на нетоксичному рівні.

16

CBS

Каталізує перетворення гомоцистеїну в цистатіонін і бере безпосередню участь у видаленні гомоцистеїну з циклу метіоніну.

Детоксикація / Detoxification

17

CYP1A1

Фермент 1 фази детоксикації  – фермент цитохрому P450 перетворює проканцерогени навколишнього середовища в реактивні проміжні продукти, які є канцерогенними.

18

CYP1A2

Фермент 1 фази детоксикації . Ген CYP1A2 кодує фермент цитохром P450 1A2, який грає ключову роль у метаболізмі лікарських препаратів і токсинів, кафеїну, особливо в першій фазі детоксикації.

19

GSTM1

Впливає на II фазу детоксикації. Він відповідає за видалення ксенобіотиків, канцерогенів і продуктів окислювального стресу.

20

GSTP1

Впливає на II фазу детоксикації. Впливає на метаболізм багатьох канцерогенних сполук.

21

GSTT1

Впливає на II фазу детоксикації. Член суперсімейства білків, який каталізує кон’югацію відновленого глутатіону.

22

NQO1

Впливає на II фазу детоксикації.  Хінонредуктаза   в основному бере участь у детоксикації потенційно мутагенних і канцерогенних хінонів, отриманих з тютюнового диму, дієти та метаболізму естрогену.

Антиоксидантні ферменти /Antioxidant enzymes

23

eNOS

Впливає на судинний тонус і периферичний судинний опір. Він також має вазозахисну дію, пригнічуючи агрегацію тромбоцитів, адгезію лейкоцитів і проліферацію гладком’язових клітин.

24

MnSOD/SOD2

Має життєво важливу антиоксидантну дію в клітині, особливо в мітохондріях. Він руйнує радикали, які зазвичай виробляються в клітинах

25

GPx

Кодує фермент глютатіонпероксидазу, яка є ключовим елементом антиоксидантного захисту в клітинах і виконує важливу функцію у зниженні рівня окислювального стресу в організмі, захищаючи клітини від пошкоджень, спричинених перекисними радикалами.

26

CAT

Фермент САТ (цистатіонін-S-трансфераза) є ключовим елементом в процесі детоксикації різних сполук, зокрема ксенобіотиків, тобто чужорідних речовин, які включають лікарські препарати, токсини, хімічні речовини і т. д.

Запалення / Inflamation

27

IL-6

Відіграє вирішальну роль у запаленні, регулюючи експресію C-реактивного білку.

28

IL-6R

Ген IL6R кодує рецептор інтерлейкіну-6 (IL-6R), який є частиною системи сигналізації IL-6. Коли IL-6 зв’язується з рецептором IL-6R, це спричинює активацію сигнальних шляхів, що можуть мати вплив на різноманітні клітинні процеси, включаючи запальну відповідь.

29

TNF-A

TNFa є прозапальним цитокіном, що змінює гомеостаз глюкози в усьому організмі та причетний до розвитку ожиріння та пов’язаної з ожирінням резистентності до інсуліну і дисліпідемії.

30

CRP

Ген CRP кодує білок, відомий як C-реактивний білок (CRP), який є важливим компонентом системи імунного відповіді в організмі. CRP є плазматичним білком, що виробляється в печінці в відповідь на запалення, і його рівень може зростати відразу після початку запалення.

31

IL-1A

Ген IL1A кодує цитокін інтерлейкін-1α (IL-1α), який є частиною системи інтерлейкіну-1. IL-1α є важливим медіатором запалення та імунної відповіді в організмі.

32

IL-1B

Ген IL1B кодує інтерлейкін-1β (IL-1β), що є одним з ключових медіаторів запалення. IL-1β належить до сімейства цитокінів і грає важливу роль у багатьох фізіологічних процесах, включаючи імунну відповідь, апоптоз клітин, регуляцію апетиту, вуглеводний обмін і багато іншого.

33

IL-1RN

Ген IL1RN кодує інтерлейкін-1 рецепторний антагоніст (IL-1RA), який є природним антагоністом інтерлейкіну-1 (IL-1). IL-1RA є конкурентним інгібітором інтерлейкіну-1 (IL-1), що здатний зв’язуватися з IL-1-рецепторами, але не активує їх. Це дозволяє йому конкурувати з IL-1 за зв’язування з рецепторами і таким чином знижувати відповідь на IL-1.

Непереносимість лактози / Lactose intolerance

34

MCM6

Ген пов’язаний з гіполактазією у дорослих

Непереносимість глютену / Gluten intolerance

35

HLA DQ2/DQ8

Ген пов’язаний з основною генетичною схильністю до целіакії.

Метаболізм вітаміну А / Vitamin А metabolism

36

BC01

Ген BCO1 кодує бета-каротин 15,15′-монооксигеназу 1, також відому як β-каротиноксигеназу 1. Цей ген кодує фермент, який відіграє важливу роль у метаболізмі бета-каротину до ретинолу (вітамін А1) в організмі.

Транспорт вітаміну В 12 / Vitamin B12 transport

 

FUT2

Поглинання та транспортування вітаміну B12

37

GSTT1

Бере участь у антиоксидантному циклі глутатіон-аскорбінова кислота (вітамін С)

Метаболізм алкоголю / Alcohol metabolism

38

ALDH2

Ген ALDH2 кодує алдегіддегідрогеназу 2 (ALDH2), яка є ферментом, відомим також як ацетальдегіддегідрогеназа. Цей фермент грає ключову роль у метаболізмі ацетальдегіду, який є одним з головних метаболітів етанолу (спирту), і здатний перетворювати ацетальдегід у безпечний продукт, ацетат.

Перевантаження залізом / Iron Overload

39

HFE

Регулює поглинання заліза шляхом регуляції взаємодії транспортного рецептора з трансферином. Спадковий гемохроматоз виникає внаслідок дефектів гена HFE.

Метаболізм вітаміну Д та здоров’я кісток / Vitamin D metabolism&bone health

40

VDR

Має глибокий вплив на щільність кісток.

41

CYP2R1

Перетворення вітаміну D на 25(OH)D

42

GC

Ген GC кодує білок вітаміну D-зв’язуваного глобуліну, який є важливим для метаболізму вітаміну D в організмі.

Засвоєння та метаболізм жирів / Fat absorption and metabolism

43

ADIPOQ

ADIPOQ кодує адипонектин, який експресується в жировій тканині. Адипонектин є білковим гормоном який модулює низку метаболічних процесів, включаючи регуляцію рівня глюкози та окислення жирних кислот. Суб’єкти з ожирінням, як правило, мають нижчий рівень циркулюючого адипонектину.

44

APOA5

APOA5, що кодує аполіпопротеїн A5, бере участь у метаболізмі тригліцеридів і має сильний впливом на вагу та ІМТ

45

FABP2     

Білок 2, що зв’язує жирні кислоти (FABP2), міститься в епітеліальних клітинах тонкої кишки, де він приймає участь в  засвоєнню жиру та обміну речовин.

46

PLIN

PLIN кодує периліпін, також відомий як білок, асоційований з крапельками ліпідів, і розташований на поверхні ліпідних крапель. Фосфорилювання періліпіну має важливе значення для мобілізації жирів у жировій тканині.

Кровообіг і дихання / Blood flow and respiration

47

AGT

Ангіотензиноген – це протеїн, що виробляється печінкою та служить прекурсором для ангіотензину, гормону, який регулює артеріальний тиск та водний баланс в організмі.

48

ACE

Ангіотензин-конвертуючий ензим – це фермент, який грає ключову роль у регуляції артеріального тиску та рівня рідини в організмі. Він каталізує перетворення ангіотензину I в ангіотензин II. Ангіотензин II є потужним вазоконстріктором, тобто він звужує судини кровоносні судини, що призводить до підвищення артеріального тиску.

49

BDKRB2

Ген BDKRB2 кодує рецептор для брадикиніну типу 2 (BK2-рецептор), який є одним з ключових компонентів в системі брадикиніну. Брадикинін є потужним вазодилататором (сприяє розширенню судин), зменшує артеріальний тиск, підвищує проникність судин та має інші фізіологічні впливи, такі як стимуляція виділення оксиду азоту та регуляція запалення.

50

VEGF

Фактор росту ендотелію судин (VEGF) – це білок, який відіграє ключову роль у стимуляції росту нових судин (ангіогенезіс) та збільшенні проникності капілярів.

Метаболізм поліненасичених жирних кислот / Polyunsaturated fatty acid metabolism

51

FADS1

Десатураза дельта-5, кодована геном FADS1 є ключовим ферментом в метаболізмі поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), які каталізують перетворення лінолевої кислоти в арахідонову кислоту  і альфа-ліноленової кислоти в ейкозапентаєнову кислоту.

Енергетичний гомеостаз / Energy homeostasis

52

UCP1

Роз’єднувальні білки 1, 2 і 3 належать до сімейства мітохондріальних білків-транспортерів, які дозволяють протонам потрапляти в мітохондріальний матрикс без фосфорилювання АДФ (аденозиндифосфату), таким чином роз’єднуючи зв’язок між окисним метаболізмом і виробництвом енергії, а тільки вивільняючи енергію як тепло. Таким чином, роз’єднувальні білки можуть відігравати важливу роль в енергетичному гомеостазі. Ці білки мають структурну подібність, але експресуються в різних тканинах організму.

53

UCP2  

54

UCP3

Епінефринові рецептори – мобілізація енергії / Epinephrine receptorsenergy mobilization

55

ADRB2

Ген адренорецептора бета 2 кодує адренергічний В-рецептор, який бере участь у мобілізації жиру з жирових клітин для отримання енергії у відповідь на катехоламіни та модулює ліполіз під час фізичних вправ.

56

ADRB3

Ген адренорецептора бета-3 адренергічного рецептора експресується переважно у вісцеральній жировій тканині, де бере участь у регуляції ліполізу.

Допаміновий рецептор / Dopamine receptor

57

DRD2

DRD2 кодує рецептор дофаміну 2, який відіграє важливу роль у почутті задоволення та в харчовій поведінці. Продукти, багаті вуглеводами, підвищують рівень дофаміну, особливо у носіїв Т алелі. Цей варіант гену DRD2 пов’язаний з переїданням, особливо щодо продуктів, багатих вуглеводами.

Чутливість до смаку / Taste sensitivity

58

TAS1R2   lle191Val

Ген TAS1R2 кодує рецептор солодкого смаку на язику та небі, який впливає на споживання солодкої їжі та відчуття солодкого смаку.

Перекуси та насичення/Snacking and satiety

59

MC4R

MC4R є потужним геном-кандидатом на ожиріння, значною мірою пов’язаним із споживанням і витратою енергії.

Циркадний ритм / Circadian rhythms

60

CLOCK

Циркадний переривач циклів рухової активності Капут (CLOCK)- важливий елемент біологічного циркадного ритму людини (внутрішній годинник). Він бере участь у регуляції обміну речовин.

Енергія під час тренування / Energy during exercise

61

NRF2

NRF2 покращує дихальну здатність і швидкість вироблення енергії під час фізичних вправ. Це також важливо в формуванні мітохондрій: «силовий будинок» клітини, де виробляється енергія.

62

PPARGC1A

PPARGC1A відіграє важливу роль у регуляції енергії та збільшує її виробництво в мітохондріях, під час фізичних вправам.

63

PPARA

PPARA бере участь у використанні жирних кислот для виробництва АТФ – основного джерела енергії під час тренувань.

Стимуляція під час вправ / Fuel during exercise

64

TRHR

TRHR бере участь у збільшенні швидкості метаболізму, необхідної для мобілізації енергії під час фізичних вправ.

Властивості опорно рухового апарату / Musculoskeletal properties

65

ACTN3

Кодує білок α-актинін-3, який відіграє роль у скороченні скелетних м’язів.

Продукція колагену / Collagen Production

66

COL1A1 

COL1A1 є одним з основних колагенів у сполучних тканинах. Змінена експресія цього гена може призвести до підвищення ризику травмування через структурні зміни властивостей тканини.

67

GDF5

GDF5 (Growth Differentiation Factor) відіграє певну роль у розвитку та загоєнні скелетних, суглобових і м’яких тканин. Цей ген впливає на здатність відновлюватися після пошкодження тканин.

68

COL5A1

Кодує один з компонентів колагену типу V, який входить до складу еластичних волокон у  сухожиллях, шкірі, кровоносні судини та інші.

Клініка Святого Даміана Цілителя