ДНК Здоров’я (DNA Health)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

Тест DNA Health призначений для оптимізації самопочуття і здоров’я шляхом удосконалення способу життя і вибору дієти, а також, при необхідності, використання дієтичних добавок. Останні можуть бути призначені для компенсації дефіциту поживних речовин на основі виявлених специфічних варіацій генів.

DNA Health допомагає лікарю встановити оптимальне харчування, необхідне для гарного здоров’я, довголіття і зниження ризику захворювань. Харчування є ключовим фактором у визначенні стабільності геному, оскільки воно впливає на всі відповідні шляхи: вплив харчових канцерогенів, біотрансформацію, відновлення і синтез ДНК, апоптоз. Сучасні рекомендовані дієтичні норми вітамінів та мінералів в основному ґрунтуються на профілактиці захворювань, пов’язаних з їх дефіцитом. Проте, оскільки захворювання, що частково викликані пошкодженням ДНК, ми повинні сконцентрувати нашу увагу на встановленні оптимальних потреб в ключових мінералах і вітамінах для попередження нестабільності геному.

Додаткову увагу варто звернути на тих, у кого є генетичні поліморфізми, які змінюють біодоступність специфічних мікронутрієнтів і спорідненість специфічних ферментів до їх мікронутрієнтного кофактору.

DNA Health є цінним для будь-якого пацієнта та лікаря, який шукає генетичну основу для свого здоров’я та лікування. Аналіз охоплює  багато ризиків для здоров’я, надаючи чіткі інтерпретації способу життя у відповідь.

Результат аналізу DNA Health містить:

 • Рівень впливу будь-яких виявлених генетичних варіацій
 • Пояснення їх впливу на здоров’я
 • Відповідні рекомендації по харчуванню і способу життя

Клінічна цінність тесту:

 • Видокремлює специфічні метаболічні шляхи, що можуть потребувати додаткової підтримки
 • Дає рекомендації, які містять оптимізацію кількості певних речовин, вітамінів та мінералів
 • З’ясовує, чи може людина знизити рівень холестерину за допомогою дієти, а не за допомогою ліків
 • Дає уявлення про ступінь чутливості до шкідливого впливу канцерогенів, що надходять з їжею

Звіт розділений по розділам ключових метаболічних функцій, щоб легко можна було визначити генетично слабкі і сильні сторони в межах тої чи іншої функціональної області.

Функціональні області, що входять в тест DNA Health:

 • Метаболізм ліпідів
 • Здоров’я кісток
 • Метилювання
 • Запалення
 • Оксидативний стрес
 • Чутливість до інсуліну
 • Чутливість до продуктів харчування
 • Детоксикація

1.Хвороби органів травлення (K00-K93):

 • Хронічний панкреатит (К86.1)
 • Хронічний гастрит та дуоденіт (К29)
 • Кишковий кандидоз (В37.8)
 • Кишковий дисбіоз
 • Надмірне бактеріальне зростання в тонкій кишці
 • Синдром підвищеної тонкокишкової проникності
 • Ціліакія (К90.0)
 • Хронічні гепатити (K73)
 • Порушення процесів всмоктування (К90)

2.Захворювання серцево-судинної системи:

 • Ішемічна хвороба серця (I20-25)
 • Атеросклероз (I0)
 • Цереброваскулярні хвороби (I60-I69)
 • Кардіоміопатія (I42)

3.Психічні розлади та розлади поведінки:

 • Депресії (F32)
 • Анорексія (R0)
 • Аутизм (F0)

4.Вагітність, підготовка до вагітності, період годування груддю.

5.Порушення обміну речовин (E70-E90)

6.Синдром хронічної втоми (F48.0)

7.Хвороби ендокринної системи:

 • Цукровий діабет (Е10-Е14)
 • Метаболічний синдром (R73)

8.Сечокам’яна хвороба (N20-N23)

9.Недостатність живлення (Е40-Е46)

10.Інші види недостатності харчування:

 • Недостатність вітамінів (Е50-Е56)
 • Недостатність мінералів (Е58-Е61)
Метаболізм ліпідів / Lipid metabolism
LPL Видаляє ліпіди з кровообігу шляхом гідролізу тригліцеридів у вільні жирні кислоти.
CETP Відіграє ключову роль у метаболізмі ліпопротеїнів високої щільності і опосередковує обмін ліпідів між ліпопротеїдами.
APOC3 Відіграє важливу роль у метаболізмі холестерину.
APOE Необхідний для нормального катаболізму ліпопротеїнів, багатих на тригліцериди. Впливає на потребу в антиоксидантах.
Вітаміни групи В, Метилювання / B Vitamins, Methylation
MTHFR Спрямовує фолієву кислоту з раціону або на синтез ДНК, або на повторне метилювання гомоцистеїну.
MTR Каталізує повторне метилювання гомоцистеїну до метіоніну.
COMT Каталізує перенесення метильної групи від S-аденозилметіоніну до катехоламінів, включаючи нейромедіатори дофамін, адреналін і норадреналін.
MTRR Каталізує метилкобаламін, необхідний для підтримки адекватних внутрішньоклітинних пулів метіоніну. Він також відповідає за підтримку концентрації гомоцистеїну на нетоксичному рівні.
CBS Каталізує перетворення гомоцистеїну в цистатіонін і бере безпосередню участь у видаленні гомоцистеїну з циклу метіоніну.
Детоксикація / Detoxification
CYP1A1 Фермент цитохрому P450 перетворює проканцерогени навколишнього середовища в реактивні проміжні продукти, які є канцерогенними.
GSTM1 Впливає на фазу II детоксикації. Він відповідає за видалення ксенобіотиків, канцерогенів і продуктів окислювального стресу.
GSTP1 Впливає на метаболізм багатьох канцерогенних сполук.
GSTT1 Член суперсімейства білків, який каталізує кон’югацію відновленого глутатіону.
NQO1 Хінонредуктаза   в основному бере участь у детоксикації потенційно мутагенних і канцерогенних хінонів, отриманих з тютюнового диму, дієти та метаболізму естрогену.
Запалення / Inflamation
IL-6 Відіграє вирішальну роль у запаленні, регулюючи експресію C-реактивного білку.
TNF-A TNFa є прозапальним цитокіном, що змінює гомеостаз глюкози в усьому організмі та причетний до розвитку ожиріння та пов’язаної з ожирінням резистентності до інсуліну і дисліпідемії.
Реакція на їжу та чутливість / Food Responsiveness and Sensitivity
MCM6 Пов’язаний з гіполактазією у дорослих
FADS1 Впливає на концентрацію жиру в крові через ефективність работи ферменту десатурази.
CYP1A2 Цей детоксикаційний фермент впливає на здатність метаболізувати кофеїн.
ACE & AGT Частина ренін-ангіотензинової системи та реакція на сіль. Зміни в структурах генів ангіотензинперетворюючого ферменту (ACE) і ангіотензину (AGT)  лежать в основі судинних порушень,  ризиком раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу.
HLA DQ2/DQ8 Основна генетична схильність до целіакії.
Метаболізм вітамінів / Vitamin Metabolism
BC01 Каталізує  каротиноїди до сітківки (вітаміну A)
CYP2R1 Перетворення вітаміну D на 25(OH)D
FUT2 Поглинання та транспортування вітаміну B12
GSTT1 Бере участь у антиоксидантному циклі глутатіон-аскорбінова кислота (вітамін С)
Перевантаження залізом / Iron Overload
HFE Регулює поглинання заліза шляхом регуляції взаємодії транспортного рецептора з трансферином. Спадковий гемохроматоз виникає внаслідок дефектів гена HFE.
Оксидативний стрес / Oxidative Stress
eNOS Впливає на судинний тонус і периферичний судинний опір. Він також має вазозахисну дію, пригнічуючи агрегацію тромбоцитів, адгезію лейкоцитів і проліферацію гладком’язових клітин.
MnSOD/SOD2 Має життєво важливу антиоксидантну дію в клітині, особливо в мітохондріях. Він руйнує радикали, які зазвичай виробляються в клітинах
Здоров’я кісток / Bone Health
VDR Має глибокий вплив на щільність кісток.
COL1A1 Впливає на співвідношення ланцюгів колагену-альфа, що виробляються клітинами кісток, впливаючи на мінералізацію кісток і міцність кісток.
Чутливість до інсуліну / Insulin Sensitivity
PPARG Бере участь у диференціації адипоцитів. Це фактор транскрипції, що активується жирними кислотами, також бере участь у регуляції метаболізму глюкози та ліпідів.
TCF7L2 Впливає на гомеостаз глюкози в крові, як на секрецію інсуліну, так і на резистентність до нього.
FTO Впливає на схильність до ожиріння та ризик діабету 2 типу.
SLC2A2 Основний переносник глюкози між печінкою та кров’ю, також бере участь у нирковій реабсорбції глюкози. Сприяє індукованій глюкозою секреції інсуліну та бере участь у засвоєнні  їжі.
Клініка Святого Даміана Цілителя