Наша команда

Примак Андрій Володимирович

Примак Андрій Володимирович

Провідний спеціаліст, лікар-терапевт вищої акредитаційної категорії, спеціаліст функціональної медицини, член Інституту Функціональної медицини IFM (США), засновник «Клініки Святого Даміана Цілителя»

Спеціалізація: терапія

Кваліфікація: лікар вищої категорії.

Стаж роботи: понад 25 років.

Освіта: Закінчив Військово-Медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1989 році. Згодом здобув спеціалізацію з «Терапії»

Наукова діяльність: Є автором 15 друкованих робіт та 7 раціоналізаторських пропозицій. Лікар Примак Андрій Володимирович прочитав понад 200 лекцій з функціональної медицини в Україні, Казахстані, Іспанії, Великій Британії.

Професійний досвід:

 • З 1991 року працював у КНДІ ендокринології та обміну речовин
 • З 1992 року брав активну участь у створенні та керівництві одним із перших приватних медичних закладів в Україні – Клініки «МЕДІКОМ».
 • З 2000 року проходив регулярне навчання в США з anti-aging та функціональної медицини.
 • У 2002 році ним створена Клініка антистаріння «Медіком» (Клініка Святого Даміана Цілителя), яка є передовою лікувальною установою в галузі превентивної та anti-aging медицини на пострадянському просторі.
 • У 2010 році пройшов навчання за програмою AFMCP в Інституті функціональної медицини (США).

Пріоритетні напрямки в роботі: терапія, функціональна та anti-aging медицина, ендокринологія, обмін речовин, біохімія.


Красьоха-Денисова Вікторія Вікторівна

Спеціаліст, лікар-терапевт вищої акредитаційної категорії, спеціаліст функціональної медицини

Спеціалізація: терапія

Кваліфікація: лікар вищої категорії, кандидат медичних наук.

Стаж роботи: понад 15 років.

Освіта: Закінчила Донецький державний медичний університет імені М. Горького з відзнакою у 2005 році, навчалась в аспірантурі за спеціальністю “Внутрішні хвороби”.

Наукова діяльність: у 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень обміну магнію при лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією». Є автором 50 друкованих наукових та навчально-педагогічних робіт, у тому числі 2-х навчальних посібників для студентів 6 курсу медичних ВНЗ, є автором 2 патентів на раціоналізаторську пропозицію.

Професійний досвід:

 • З 2005 року, після закінчення інтернатури працювала лікарем-терапевтом.
 • З 2010 року працювала асистентом, згодом доцентом на кафедрі внутрішньої медицини ДонНМУ. З 2016 року доцентом кафедри внутрішніх та професійних хвороб КМУ УАНМ.
 • На постійній основі долучалася до консультацій хворих у кардіологічних та терапевтичних відділеннях.
 • Регулярно бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, тренінгах та семінарах.
 • З 2019 року приєднується до команди фахівців «Клініки Святого Даміана Цілителя».

Пріоритетні напрямки в роботі: терапія, функціональна та anti-aging медицина, прегравідарна підготовка, кардіологія.


Фірсова Лаура Самвелівна

Спеціаліст, лікар-педіатр вищої акредитаційної категорії, спеціаліст функціональної медицини.

Спеціалізація: педіатрія

Кваліфікація: лікар вищої категорії

Стаж роботи: понад 30 років

Освіта: Закінчила Чернівецький державний медичний інститут у 1992 році за спеціальністю “Лікувальна справа”. Згодом здобула спеціалізації з “Педіатрії” та “Дієтології”.

Наукова діяльність: Публікації у журналах «Здоров’я матері та дитини», «Світ сім’ї», виступи на фахових конференціях.

Професійний досвід:

 • З 1994 року, після проходження інтернатури працювала лікарем-педіатром в муніципальних та державних медичних закладах
 • З 1998 року – починає набувати досвід у приватних медичних закладах
 • У 2002 році починає працювати в ПП “Клініка МЕДІКОМ” лікарем-педіатром, провідним спеціалістом медзакладу
 • З 2015 року приєднується до команди фахівців «Клініки Святого Даміана Цілителя»

Пріоритетні напрямки в роботі: хворобливі діти, комплексне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей («шлях до здоров’я лежить через здоровий кишківник»), лікування рецидивуючих бронхітів.


Пономарьова Марина Василівна

Спеціаліст, лікар ультразвукової діагностики вищої акредитаційної категорії

Спеціалізація: ультразвукова діагностика, функціональна діагностика

Кваліфікація: лікар вищої категорії за обома спеціальностями

Стаж роботи: більше 30 років за обома спеціальностями

Освіта: Закінчила Харківський медичний інститут у 1989 році за спеціальністю лікувальна справа. Згодом здобула спеціалізації з ультразвукової та функціональної діагностики.

Наукова діяльність: Є автором 12 друкованих робіт у матеріалах конференцій з міжнародною участю, журналі «Військова медицина України», шпитальній збірці ДВКГ.

Професійний досвід:

 • З 1990 року, після проходження інтернатури працювала лікарем функціональної діагностики в 2-й міській лікарні м. Кривій Ріг
 • З 1999 року продовжує свій професійний шлях у Головному військовому клінічному шпиталі м. Києва лікарем функціональної діагностики
 • З 2006 року переходить на роботу в Клінічну лікарню “ФЕОФАНІЯ” лікарем функціональної діагностики, згодом —  лікарем ультразвукової діагностики
 • З 2003 року паралельно працює за сумісництвом у приватних медичних закладах
 • З 2017 року приєднується до команди фахівців «Клініки Святого Даміана Цілителя»

Пріоритетні напрямки в роботі: діагностика в кардіології, неврології, ангіології, гастроентерології, ендокринології

Клініка Святого Даміана Цілителя