Наша команда

Примак Андрій Володимирович

Примак Андрій Володимирович

Провідний спеціаліст, лікар терапевт вищої акредитаційної категорії, спеціаліст функціональної медицини, член Інституту Функціональної медицини IFM (США).

Примак Андрій Володимирович є засновником та провідним спеціалістом «Клініки Святого Даміана Цілителя» центру anti-aging медицини, активного довголіття та якості життя.

Спеціалізаціялікар терапевт.

Кваліфікаціялікар вищої категорії.

Стаж роботи: понад 25 років. 

Освіта: Закінчив Військово-Медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1989 році. Протягом 5 років працював у науково-дослідному інституті ендокринології та обміну речовин. Є автором 15 друкованих робіт та 7 раціоналізаторських пропозицій.
Професійний досвід:

 • З 1992 року брав активну участь у створенні та керівництві однієї з перших приватних клінік в Україні – Клініки Медіком.
 • З 2000 року проходив регулярне навчання в США з anti-aging та функціональної медицини. У 2010 році пройшов навчання за програмою AFMCP в інституті функціональної медицини.
 • У 2002 році ним створена Клініка антистаріння «Медіком» (Клініка Святого Даміана Цілителя), яка є передовою лікувальною установою в галузі превентивної та anti-aging медицини на пострадянському просторі. Основний напрямок Клініки – лікування та профілактика хронічних захворювань з позиції розуміння причин виникнення хронічних недуг. Саме виявлення причин створює сприятливі передумови для цілеспрямованого та ефективного лікування хронічних захворювань.
 • З 2003 року доктор Примак Андрій Володимирович прочитав понад 200 лекцій з функціональної медицини в Україні, Росії, Казахстані, Іспанії, Великій Британії.

Красьоха-Денисова Вікторія Вікторівна

Спеціалізація: лікар терапевт.

Кваліфікація, науковий ступінь: лікар вищої категорії, кандидат медичних наук.

Стаж роботи: понад 15 років.

Освіта: Донецький національний медичний університет імені М. Горького, навчання у магістратурі, аспірантурі за спеціальністю “Внутрішні хвороби”.

Наукова діяльність: захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень обміну магнію при лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією». Є автором 50 друкованих наукових та навчально-педагогічних робіт, у тому числі 2-х навчальних посібників для студентів 6 курсу медичних ВНЗ, 2 патентів на раціоналізаторську пропозицію.

Професійний досвід: працювала лікарем терапевтом, консультантом кардіологічних та терапевтичних відділень, доцентом на кафедрі внутрішньої медицини. Регулярно бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, тренінгах та семінарах.

Пріоритетні напрямки в роботі: терапія, функціональна та anti-age медицина, прегравідарна підготовка, кардіологія.

Стратегія роботи: «Ефективність та безпека. Оцінюю стан організму загалом. Починаю лікування хронічних захворювань із пошуку внутрішніх причин. Завжди шукаю причину патології. Не буває хвороби органу окремо – бувають проблеми в організмі, які взаємопов’язані між собою. Упевнена, що спосіб життя – важлива складова здоров’я».


Фірсова Лаура Самвелівна

Спеціалізація: лікар педіатр

Кваліфікація: лікар вищої категорії

Стаж роботи: 24 роки.

Освіта: Закінчила Чернівецький державний медичний інститут у 1992 році за спеціальністю “Лікувальна справа”. Згодом здобула спеціалізації з  “Педіатрії” та “Дієтології”

Професійний досвід: працювала лікарем-педіатром, як в державних, так і в приватних медичних закладах за фахом.

 

Тренінги та конференції:

 • 1994 рік – курси інформації та стажування з інтенсивної терапії у педіатрії на базі Обласної дитячої клінічної лікарні Закарпатської області.
 • 2000 рік – друга Національна школа гастроентерологів, гепатологів України.
 • 2004 рік – передатестаційний цикл «Педіатрія» кафедри педіатрії (зав. кафедрою професор Бережний В.В.).
 • 2011 рік – передатестаційний цикл «Педіатрія».

 

Публікації у журналі «Здоров’я матері та дитини», «Світ сім’ї», відвідала тренінг «Сучасні проблеми клінічної педіатрії».

Спеціалізація лікаря: хворобливі діти, комплексне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей («шлях до здоров’я лежить через здоровий кишківник»), лікування рецидивуючих бронхітів.

Стратегія лікування: «Психологія насамперед. У багатьох дітей в мене в кабінеті нормалізується температура, просто побачивши улюбленого лікаря. Обов’язково – загартовування та здоровий спосіб життя».


Пономарьова Марина Василівна

Спеціалізація: лікар ультразвукової діагностики.

Кваліфікація: вища кваліфікаційна категорія за двома спеціальностями: ультразвукова діагностика та функціональна діагностика.

Стаж роботи: 29 років за обома спеціальностями.

Освіта: Харківський Медичний Інститут у 1989 році за спеціальністю лікувальна справа. Інтернатура з терапії у 1989-1990 роках. Досвід роботи в другій міській лікарні м. Кривий Ріг, Головному Військовому Клінічному Госпіталі МО України, Клініці «Медіком», Клінічній лікарні «Феофанія».

Тренінги та конференції:

 • 2002 рік – Доплерографія екстракраніальних судин та судин кінцівок (Інститут хірургії та трансплантології АМН України).
 • 2006 рік – Ехокардіографія та допплерехокардіографія (АМН України, Інститут серцево-судинної хірургії ім. Н. М. Амосова).
 • 2013 рік – Вроджені вади серця: клініка, діагностика, хірургічне лікування (НМАПО).
 • 2018 рік – Допплерівські методи дослідження (НМАПО).
 • 2018 рік – Променева діагностика захворювань молочної залози (НМАПО).
 • 2020 рік – Актуальні питання дитячої кардіології у практиці лікарів педіатричного профілю (НМАПО).

Є автором 12 друкованих робіт у матеріалах конференцій з міжнародною участю, журналі «Військова медицина України», шпитальній збірці ДВКГ.

Напрямки роботи лікаря: діагностика в кардіології, неврології, ангіології, гастроентерології, ендокринології.

Стратегія лікування: «Своєчасна комплексна діагностика визначає стратегію профілактики та лікування захворювань».


Старша медична сестра
Оксана Іванівна
Менеджер відділу продажу препаратів
Ольга
Старший адміністратор
Лариса Петрівна
Адміністратор
Христина
Адміністратор
Яна
Менеджер відділу продажу препаратів
Наталія Петрівна
Сообщить о наличии Мы сообщим вам, когда товар поступит в продажу. Просто оставьте свой действующий адрес электронной почты ниже.
Email Необходимое количество Мы не будем делиться вашим адресом с кем-либо еще.