DNA Sport (ДНК Спорт)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

Фізична підготовленість – це складний фенотип, на який впливає безліч екологічних і генетичних факторів. Встановлено, що на варіації у фізичній працездатності і спортивних здібностях людини сильний вплив має спадковий компонент. Так, дослідження спортивної геноміки виявили численні зв’язки між унікальним генетичним складом та здатністю до тренувань.

Таким чином, аналіз DNA Sport надасть вам необхідні знання для вибору фізичних вправ, харчування та способу життя, які найкраще відповідають вашим індивідуальним потребам. Поради, наведені в цьому звіті, слід використовувати як посібник, який допоможе вам оптимізувати та персоналізувати свій тренувальний режим в межах обраного вами виду спорту.

Звіт  DNA Sport містить:

  • Рівень впливу будь-яких ідентифікованих генетичних варіантів.
  • Пояснення їхнього впливу на спортивні результати, травми та ризик відновлення.
  • Відповідні рекомендації щодо харчування та способу життя щодо здоров’я та спортивних результатів, включаючи потужність і витривалість, спортивний потенціал і основні принципи тренувань, травми та відновлення.

DNA Sport розкриває генетичну основу спортивного потенціалу!

 

DNA Sport орієнтований як на елітних спортсменів, так і на рекреаційних спортсменів, які прагнуть отримати максимальну віддачу від тренувань.   DNA Sport дає ключ до розкриття спортивного потенціалу кожно, хто хоче отримати інформацію про особисті показники:

  • Сили і витривалості – фізіологічні фактори, такі як кровообіг і серцево-судинна продуктивність; ємність серця і легень; сила м’язів та адаптація до навчання.
  • Стану сполучної тканини ; ймовірність пошкодження м’яких тканин.
  • Необхідного часу відновлення; чутливість спортсмена до запалення та окислювального стресу.

Caffeine metabolism/Метаболізм кофеїну

CYP1A2

Відомо, що помірні дози кофеїну покращують спринт і витривалість. CYP1A2 є одним з основних ферментів, які метаболізують кофеїн.

Salt Sensitivity/Чутливість до солі

AGT

Ген ангиотензиногена – важливий компонент ренін-ангіотензинової системи. Впливає на маркери схильності до швидкісно-силових видів спорту. Бере участь у реакції артеріального тиску на споживання солі.

ACE

Ангіотензинперетворюючий фермент, що відповідає за перетворення ангіотензину I в ангіотензин II, впливаючи на розширення та звуження судин. VEGF судинний ендотеліальний фактор росту, що бере участь у зростанні кровоносних судин, збільшенні оксигенації та, таким чином, впливає на максимальне споживання кисню. BDRKB Впливає на зв’язок між ренін-ангіотензиновою та каїнін-калікреїновою системами, впливаючи на спрагу та втрату рідини. Bdkrb2 кодує рецептор брадикініну. Обидва вони відіграють вирішальну роль у контролі вазодилатації шляхом регулювання виробництва NO.

Circadian rhytm /Циркадний ритм

CLOCK 3111

Гени годинника – є внутрішньоклітинною системою відліку часу, яка генерує приблизно 24-годинні ритми. Гени годинника за межами супрахіазматичного ядра – головного генератора циркадних ритмів,   беруть участь у фундаментальних мозкових процесах, таких як сон/неспання, стрес і пам’ять.

Power and Endurance/Сила і витривалість

ACTN

Білок, що зв’язує актин, який впливає на функцію скорочення  м’язових волокон.

ADRB2

Ген адренорецептора β2 пов’язаний із ростом кровоносних судин і впливає на оксигенацію та VO2max.

NRF-2

Покращує дихальну здатність і збільшує виробництво АТФ під час фізичних вправ.

PPARGC1A

Пов’язаний із опосередкуванням початкової фази фізичних вправ і підвищенням мітохондріального біогенезу.

PPARA

Пов’язаний з метаболізмом ліпідів і глюкози.

TRHR

Тиреотропін-рилізинг гормон стимулює вивільнення тиреотропного гормону та швидкість метаболізму.

VDR

Ген рецептору вітаміну Д має глибокий вплив на щільність кісток.

Injury and Recovery/ Травми та відновлення

GDF5

GDF5 відіграє певну роль у розвитку та загоєнні скелетних, суглобових і м’яких тканин. Цей ген впливає на здатність відновлюватися після пошкодження тканин.

COL1A1

COL1A1 є одним з основних колагенів у сполучних тканинах. Змінена експресія цього гена може призвести до ризику травмування через структурну зміну властивостей тканини. Білок проколаген-а-1, що міститься в сухожиллях, зв’язках і хрящах. Маркер пов’язаний з виявленням щільності і мінералізації кісткової тканини, генетичної схильності до переломів кісток та остеопорозу.

COL5A1

COL5A1 – це незначний колаген, який регулює утворення нових волокон м’яких тканин. Змінена експресія цього гену може призвести до ризику травми. Виявлена генетична схильність до тендопатій при активних тренуваннях, зокрема травмам ахілова сухожилля.

TNF-A

Фактор некрозу пухлини – прозапальний цитокін, що виділяється макрофагами, моноцитами і адипоцитами. Впливає на метаболізм  ліпідів, коагуляцію, стійкість до інсуліну, стимулює продукцію інших прозапальних цитокінів ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8.

SOD2

Cупероксиддисмутаза, потужний антиоксидантний фермент.

IL-6

Відіграє вирішальну роль у запаленні, регулюючи експресію С-реактивного білка (СРБ)

CRP

Регулює посилення запальної реакції в організмі.

 
Клініка Святого Даміана Цілителя