DNA Smile (ДНК Посмішка)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

DNA Smile — це генетичний тест, розроблений для того, щоб дати уявлення про стан здоров’я вашої ротової порожнини та вашу схильність до розвитку захворювань пародонту, карієсу та інших системних захворювань. DNA Smile пропонує персоналізовані рекомендації щодо дієти, харчових добавок, способу життя та здоров’я порожнини рота, щоб компенсувати можливі генетичні недоліки та оптимізувати результати для здоров’я порожнини рота та системного здоров’я.

Функціональні області, що входять в тест DNA Smile:

 • вроджений імунітет
 • запалення та набутий імунітет
 • схильність до солодкого
 • детоксикація
 • ліпідний обмін

Клінічна цінність тесту:

Ротова порожнина — це чутлива екосистема та ворота до нашого тіла. Існує стрімко зростаюча кількість доказів, які підтверджують зв’язок між ризиком захворювання пародонту та розвитком інших хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет, деякі види раку та зниження когнітивних функцій. Розуміння того, які саме генетичні варіації задіяні в ключових біологічних областях, може скеровувати прийняття кращих клінічних рішень для покращення результатів здоров’я порожнини рота, а також для оптимізації загального системного здоров’я.

 • Захворювання серцево-судинної системи:

ІХС (I20-25)

Атеросклероз (I0)

Цереброваскулярні хвороби (I60-I69)

Кардіоміопатія (I42)

 • Психічні розлади та розлади поведінки:

Депресії (F32)

Анорексія (R0)

Аутизм (F0)

Емоційні розлади та розлади поведінки, що починаються зазвичай у дитячому та підлітковому віці (F90-98)

 

 • Хвороби органів травлення (K00-K93), у тому числі:

Хронічний панкреатит (К86.1)

Хронічний гастрит та дуоденіт (К29)

Кишковий кандидоз (В37.8)

Кишковий дисбіоз

Надмірне бактеріальне зростання в тонкій кишці

Синдром підвищеної тонкокишкової проникності

Целіакія (К90.0)

Хронічні гепатити (K73)

Порушення процесів всмоктування (К90)

 

 • Хвороби ендокринної системи:

Цукровий діабет (Е10-Е14)

Метаболічний синдром (R73)

Гіперфункція мозкового шару надниркових залоз (Е27.5)

 • Артрози (М15-М19)
 • Хвороби сполучної тканини (М00-М99)
 • Недостатність живлення (Е40-Е46)
 • Інші види недостатності харчування:

Недостатність вітамінів (Е50-Е56)

Недостатність мінералів (Е58-Е61)

 

Innate immunity/Природжений імунітет

CD14

CD14 є ключовою молекулою в активації вродженого імунітету та інших областях біологічної активності включають диференціювання клітин, імунну відповідь і взаємодію хазяїн-патоген. Варіації цього гена пов’язані зі зміненою імунною відповідю на патогени та підвищеним ризиком захворювання пародонту.

DEFB

Ген DEFB1 кодує  білок бета-дефензин 1. Родина дефензинів – це група

мікробіцидних та цитотоксичних пептидів, які необхідні для вродженої імунної відповіді. Бета-дефензин 1 є антимікробним пептидом, що бере участь у резистентності  епітеліальної поверхні до мікробної колонізації.  Варіації цього гена впливають на сприйнятливість до розвитку і тяжкості захворювань пародонту.

TLR4

Ген TLR4 кодує толл-подібний рецептор 4 типу, що відіграє важливу роль в аутоімунітеті в якості рецептора, що розпізнає патогенно-асоційовані молекулярні комплекси на поверхні імунокомпетентних клітин. Експресія TLR4 значно підвищується як у макрофагів, так і в фібробластах ясен при запаленні. TLR4 сприяє сприйнятливості до пародонтиту через зв’язування бактеріальних ліпополісахаридів з TLR4  фібробластів ясен людини, які активують ядерний фактор κB, що тісно пов’язаний з деструкцією тканин пародонта.

Inflammation and acquired immunity/Запалення і набутий імунітет

IL-1A

Експресія прозапального цитокіну- ІЛ-1 є ключовою в патогенезі кількох хронічних захворювань. Біологічна активність IL-1 включає два агоністи – IL-1alpha (IL-1A) та IL-1beta (IL-1B), специфічні рецептори IL-1 і антагоніст рецептора IL-1 (IL-1RN), що є негативним регулятором прозапальної відповіді. IL-1 є потужним регулятором позаклітинного матриксу, де підвищена його експресія призводить до активації остеокластів і, отже, клітинної деградації. Певні генетичні варіації IL-1A, IL-B та IL-1 RN призводять до більш активної запальної реакції, і

пов’язані з підвищеним ризиком виникнення низки хронічних захворювань, у тому числі, пародонтиту.

IL1B

IL1RN

IL6

Інтерлейкін 6 є прозапальним цитокіном, який відіграє вирішальну роль у запаленні та регулює експресію С-реактивного білку. Цей ген причетний до розвитку пародонтозу,  хронічного ожиріння, інсулінорезистентності, дисліпідемії та підвищеного ризику виникнення серцево-судинних захворювань.

IL17A

L-17A кодує прозапальний цитокін – Інтерлейкін-17А, що  секретується Т-хелперами-17 типу.  L-17A є потужним фактором активації нейтрофілів,  що сприяє розвитку аутоімунних захворювань. IL-17 стимулює продукцію та експресію TNF-альфа і ІЛ-1 бета  макрофагами. Регулює антимікробну активність молекул, таких як кальгрануліни, β-дефензини та муцин. Збільшений рівень IL-17 зафіксовано в слині пацієнтів із захворюваннями пародонту.

MMP3

Матричні металопротеїнази (ММР) беруть участь у розпаді позаклітинного матриксу в нормальних фізіологічних процесах, таких як ембріональний розвиток, а також залучені у патогенез патологічних процесів, таких як артрит і метастази. MMP  виступають важливим медіатором розпаду тканин та імунних реакціях, пов’язаних із запаленням періодонту. MMP3 (стромелізин-1) індукує синтез інших MMP, таких як MMP1, MMP8 та MMP9.

TNFA

Фактор некрозу пухлини-α (TNFα), прозапальний цитокін, що виділяється як макрофагами, так і адипоцитами, змінює гомеостаз глюкози в усьому організмі, і

був причетний до розвитку кількох хронічних захворювань способу життя.

Sweet tooth/ Любов до солодкого

SLC2A2

GLUT2, кодований геном SLC2A2, є членом сімейства білка полегшення транспорту глюкози, що експресується в підшлунковій залозі, печінці, тонкому кишечнику, нирках і мозку. GLUT2 сприяє першому етапу секреції інсуліну з надходженням глюкози в β-клітини підшлункової залози. Через  низьку спорідненість з глюкозою GLUT2 виступає в якості датчика глюкози та бере участь у  регуляції споживанні їжі.

TAS1R2

TAS1R2 кодує 2 член рецептора смаку 1 типу, який активно бере участь у сприйнятті солодкого смаку в харчових продуктах, як природних цукрів, так і штучних підсолоджувачів.

 

Клініка Святого Даміана Цілителя