DNA Grow Baby (ДНК «Зростання малюка»)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

DNA Grow Baby – це генетичний тест для майбутньої мами. Він розроблений, щоб допомогти краще зрозуміти функціонування основних біологічних механізмів, які впливають на здоров’я матері та плода. Превентивна діагностика перинатального періоду надає унікальну можливість закласти основу для оптимального здоров’я та розвитку дитини протягом усього майбутнього життя.

«Здорова мати – здорова дитина – здоровий світ»!

Клінічне значення:

На підставі даних генетичного тесту можливо досягти оптимізації здоров’я матері на етапі виношування вагітності, виявити слабкі місця в ключових біологічних сферах, що впливають на материнство та здоров’я плода. У звіті містяться індивідуальні рекомендації щодо оптимізації свого стану здоров’я і яким чином, використовуючи персоналізовану дієту, нутріцевтичні добавки можна  корегувати свій спосіб життя.

Ключові метаболічні зони:

 • Ліпідний обмін
 • Метилювання
 • Клітинний сигналінг
 • Метаболізм моноаміноксидази
 • Нейротрофічний шлях
 • Метаболізм прогестерону та мелатоніну
 • Чутливість до інсуліну
 • Потреби у вітаміні D

 

 • Планування вагітності
 • Пренатальна профілактика (дефект нервової трубки плода, вроджені вади розвитку, синдром Дауна, “заяча губа” та ін. в анамнезі)
 • Безпліддя, репродуктивні втрати в анамнезі (завмерла вагітність, спонтанний аборт, патологія плаценти)
 • Аутизм, розлади аутистичного спектру (РАС), синдром дефіциту уваги, затримка психомоторного та мовного розвитку у дітей
 • Психічні та афективні розлади: шизофренія, біполярний розлад
 • Нейродегенеративні захворювання: хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, деменція
 • Оцінка ризику онкологічних захворювань
 • Аутоімунні захворювання
 • Діабет
 • Алергія
 • Дефіцит вітамінів та мікроелементів

Метаболізм ліпідів/Lipid metabolism

APOE

Аполіпопротеїн Е відіграє багатофункціональну роль у таких біологічних процесах як метаболізм і транспорт ліпідів, холестеролу, стероїдів, метаболізм стеролів. Досліджується для виявлення генетичної схильності до атеросклерозу, гіперхолестеринемії, хвороби Альцгеймера, гіперліпопротеїнемії 3 типу, ішемічної хвороби серця, розсіяного склерозу. Використовується для підбору дієти, вирішення питання про целесообразность призначення статинів.

Запалення/Inflammation

IL-6

Запалення відіграє важливу роль у здоров’ї матері та плоду. IL-6 кодує інтерлейкін 6 – прозапальний цитокін, який відіграє вирішальну роль у запаленні та регулює експресію С-реактивного білка (CRP).

Фаза детоксикації-1/Detoxification phase 1

AhR 

Білок, який кодується цим геном, є ліганд-активованим фактором транскрипції що регулює ферменти, які метаболізують ксенобіотики, такі як цитохром Р450.

CYP1A1

CYP1A1 ген кодує ферменти цитохрому P450, що бере участь в метаболізмі канцерогенів  навколишнього середовища та естрогенів. Генетичний поліморфізм CYP1A1 може бути фактором схильності до раку молочної залози і підвищувати ризик передчасних пологів. 

CYP1A2

CYP1A1 ген кодує ферменти цитохрому P450. Поліморфізми ферменту CYP1A2, призводять до розвику онкозахворювань, також пов’язані з підвищеним ризиком виникнення ішемії міокарда.

Фаза детоксикації-2/ Detoxification phase 2

GSTA1

Ферменти глутатіон-S-трансферази відіграють важливу «нейтралізуючу» роль у 2 фазі детоксикації, позбавляючи від «активованих» токсинів.

GSTP1

Впливає на метаболізм багатьох канцерогенних сполук

GSTM1 

Впливає на фазу II детоксикації. Він відповідає за видалення ксенобіотиків, канцерогенів і продуктів окислювального стресу

GSTT1

Член суперсімейства білків, який каталізує кон’югацію відновленого глутатіону

Метилювання/Methylation

CBS  

CBS ген кодує фермент під назвою цистатіонін бета-синтаза. Цей фермент відповідає за використання вітаміну B6 для перетворення гомоцистеїну на цистеїн і глутатіон-головний антиоксидант. Мутації в генах CBS призводять до продукції більшої кількості кінцевих продуктів сірки в циклі метилування, що викликатиме гомоцистинурію.

CHDH

Ген кодує білок – мітохондріальну холіндегідрогеназу. Варіації цього гена можуть призводити до дефіциту холіну, який пов’язаний з неалкогольною жировою хворобою печінки.

COMT

Ген кодує фермент катехол-О-метилтрансферазу, що каталізує приєднання метильної групи до катехоламінів, цим регулює рівень дофаміну.  Поліморфізм гену COMT у значній мірі визначає функцію ферменту і пов’язаний з різницею в нейронних процесах, що лежать в основі когнітивної діяльності. Транзиція в гене COMT із заміною гуаніну G на аденін A является маркером шизофренії.

MTHFR

MTHFR (метилентетрагідрофолат редуктаза) є ключовим ферментом на шляху метаболізму фолієвої кислоти, спрямовуючи фолієву кислоту з раціону або на синтез ДНК, або на повторне метилювання гомоцистеїну. Генетичні дефекти ферментів призводять до зниження їх функціональної активності, і зумовлює підвищений ризик розвитку ряду патологічних процесів: ускладнення вагітності (фетоплацентарна недостатність, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, пізній гестоз), пренатальна смерть та дефекти розвитку плода (незаращення нервів лицьового скелета).

MTHFD1

Ген кодує MTHFD1 (метилентетрагидрофолат дегідрогеназа) – білок, що задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез амінокислот, біосинтез гістидину, біосинтез метіоніну, одновуглецевий  метаболізм, біосинтез пуринів.

MTRR 66

Ген кодує метіонін синтаз-редуктазу (MTRR 66), що є ключовим ферментом, яка пов’язана із зміною фолатного циклу, синтезу білків. Досліджується для виявлення генетичної схильності до незарощення нервової трубки (ущелина хребта), хромосомних аномалій (синдром Дауна) у плода, ризику розвитку гіпергомоцистеїнемії та асоційованих з нею серцево-судинних захворювань. Інформативний для рекомендацій харчування, в умовах дефіциту вітаміну B12.

PEMT

Ген PEMT-фосфатидилетаноламін-N-метилтрансфераза кодує фермент, який перетворює фосфатидилетаноламін на фосфатидилхолін шляхом метилювання в печінці. Холін виступає як резервна копія метаболізму фолієвої кислоти, граючи важливу роль у метаболізмі гомоцистеїну. Вагітним і матерям, що годують, потрібна найбільша кількість холіну, що має вирішальне значення для розвитку мозку дитини.

TCN2

Поліморфізм транскобаламіну ( TCN2 ) впливає на концентрацію гомоцистеїну у суб’єктів із низьким вмістом вітаміну B12 . Внутрішньоклітинне виснаження кобаламіну призводить до рідкісного аутосомно-рецесивного розладу, що спричиняє мегалобластну недостатність кісткового мозку, накопичення гомоцистеїну та метилмалонової кислоти з клінічними ознаками затримки розвитку, діареї, блювання, панцитопенії, мегалобластичної анемії.

Сигнальні системи клітин /Cell Signalling

CHRNA-7

Ген нікотинового рецептора ацетилхоліну α7 (CHRNA7) експресується як у центральній нервовій системі, так і на периферії. CHRNA7 генетично пов’язана з кількома розладами з когнітивним дефіцитом, включаючи шизофренію, біполярний розлад, епілепсію, хворобу Альцгеймера та синдром Ретта.

Метаболізм моноаминоксидази/Monoamine-oxidase pathway

MAO-A

Ген МАОА кодує фермент Моноаміноксидазу А – мітохондріальний фермент, що каталізуює окисне дезамінування амінів, таких як дофамін, норадреналін і серотонін. Мутація цього гена призводить до синдрому Бруннера. Цей ген також пов’язаний з низкою інших психіатричних розладів, включаючи антисоціальну поведінку.

Нейротрофічний шлях/ Neurotrophic pathway

BDNF

BDNF (brain-derived neurotrophic factor)– белок, кодируемый геном BDNF относится к нейротрофинам, веществам, стимулирующим и поддерживающим развитие нейронов.BDNF важен для долговременной памяти и играет важную роль в нормальном нервном развитии.

Метаболізм прогестерону/ Progesterone metabolism

PROGINS

Ген PROGINS кодує рецептор прогестерону. Прогестерон діє шляхом зв’язування з цим рецептором. Прогестерон – це гормон, який виробляється в яєчниках, мозку, плаценті та надниркових залозах і відіграє центральну роль у збереженні вагітності на ранніх термінах вагітності, а також у контролі овуляції та розвитку молочних залоз.

Метаболізм мелатоніну/ Melatonin metabolism

MTNR1 B

MTNR1B кодує рецептор мелатоніну типу 1B, який має високу спорідненість до мелатоніну. Рецептор грає важливу роль у опосередкуванні репродуктивної та циркадної дії мелатоніну. Рецептори MTNR1B уповільнюють активність клітин і сприяють настанню сну.

Секреція, метаболізм та чутливість до інсуліну/ Insulin sensitivity, secretion and metabolism

ENNP1

Ген ENPP1 відіграє певну роль у контролі клітинної сигналізації при створенні білка ектонуклеотидпірофосфатаза/фосфодіестераза 1 (ENPP1). Білок ENPP1 допомагає розщеплювати молекулу аденозинтрифосфат до аденозинмонофосфатом і пірофосфатом. Пірофосфат важливий для запобігання накопиченню аномальних відкладень кальцію (кальцифікація) та інших мінералів (мінералізація) в організмі. Білок ENPP1 також відіграє певну роль у

передача сигналів клітинами у відповідь на інсулін. Він допомагає контролювати транспортування пігменту меланіну з меланоцитів до клітин епідермісу (кератиноцитів), а також бере участь у розвитку кератиноцитів.

GCK -30

Ген Глюкокіназа (GCK) відіграє важливу роль у розпізнаванні рівня глюкози в крові. Він діє як «датчик глюкози» для підшлункової залози. Зміни в гені GCK можуть призвести до підвищення рівня глюкози в крові. Глюкокіназний діабет є одним із типів сімейного діабету, який часто називають MODY (цукровий діабет молодого віку).

IGF2BP2 

Ген кодує білок, який зв’язує мРНК інсуліноподібного фактора росту 2 (IGF2) і регулює його трансляцію. Інсулін є головним регулятором метаболізму молекул — джерелом енергетичного обміну в організмі. Варіації цього гена пов’язані зі схильністю до діабету.

SLC30A8

SLC30A8 кодує білок – транспортер цинку ZnT8, який відповідає за транспортування цинку в інсулінсекреторні гранули β-клітин, необхідні для упаковки та секреції інсуліну. Існуючі алельні варіанти цього гена надають сприйнятливість до інсулінонезалежного цукрового діабету 1 типу.

Потреба у вітаміні Д/ Vitamin D pathway

VDR

VDR ген кодує рецептор вітаміну D, який є стероїдним гормоном, що опосередковує дію вітаміну D шляхом регулювання транскрипція багатьох генів. Дефіцит вітаміну D і зміни в гені VDR тісно пов’язані з аномаліями метаболізму кальцію, проліферації клітин та імунної функції.

 
Клініка Святого Даміана Цілителя