Органікс (Organix)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

Organix (Органікс) – це нутрієнтний тест, який дає уявлення про внутрішньоклітинні метаболічні процеси (вуглеводний метаболізм, функція мітохондрій, окислення жирних кислот в процесі клітинного дихання). Виявлені відхилення можуть бути наслідком токсичних впливів, спадкового дефіциту ферментів, дисбактеріозу кишечника, патологічної зміни вмісту цукру в крові, окислювального навантаження, поганого харчування або інших причин. Виявлення блоків метаболізму, на які можливо вплинути за допомогою харчування, дозволяє підібрати індивідуальну терапію, яка буде максимально ефективна.

У кожній клітині є мітохондрія, що працює як «електростанція». Вимірювані в ході даного аналізу органічні кислоти є основними компонентами і проміжними елементами метаболічних шляхів перетворення енергії, пов’язаних з циклом Кребса і виробництвом аденозинтрифосфату (АТФ)- основного джерела енергії клітин. Дефекти метаболізму мітохондрій можуть лежати в основі широкого спектру патологій і хронічних симптомів: фіброміалгії, стомлюваності, нездужань, зниження м’язового тонусу, порушення кислотно-лужного балансу, низької переносимості фізичних навантажень, м’язовий і суглобовий болі, а також головний біль.

Органікс на підставі аналізу зразка сечі дає життєво важливу інформацію про пацієнта по наступним напрямкам:

 • Функціональний вітамінно-мінеральний статус
 • Дефіцит амінокислот
 • Окисне пошкодження і потреба в антиоксидантах
 • Місткість I і II фаз детоксикації
 • Функціональна потреба в вітамінах групи В
 • Метаболізм нейротрансмітерів
 • Виробництво енергії мітохондріями
 • Місткість метилювання
 • Рівень ліпоєвої кислоти і коензиму Q10 (CoQ10)
 • Надлишковий ріст бактерій і грибів

Повний огляд біохімічного статусу і шляхів метаболізму пацієнта може допомогти визначити області, які викликають найбільшу стурбованість. Наступне тестування дозволить контролювати ефективність обраних методів лікування.

Переваги Органікс:

 • Профіль містить один з самих великих списків біомаркерів серед подібних тестів.
 • Використовується інноваційний метод – рідинна хроматографія/мас-спектрометрія, яка забезпечує велику стабільність, точність і чутливість вимірювань.
 • Зразок ранкової сечі – зручно і легко зібрати пацієнту.
 • Для забезпечення достовірності результатів аналіз кожного показника наводиться в відповідно з рівнем креатиніну – маркера ниркової фільтрації.
 • Тест має референсні діапазони для дітей, що дозволяє проводити оцінку харчування у цієї категорії пацієнтів.

Показання для призначення Organix (в дужках вказано коди захворювань згідно МКХ10):

 1. Захворювання ЦНС:
 • Системні атрофії, що вражають переважно центральну нервову систему(G10-G13)
 • Дегенеративні захворювання ЦНС(G30-G32)
 • Розлади сну(G47)
 1. Вагітність, підготовка до вагітності, період годування грудьми.
 • Порушення обміну речовин(E70-E90)
 • Синдром хронічної втоми(F48.0)
 1. Психічні розлади і розлади поведінки:
 • Аутизм(F0)
 1. Хвороби ендокринної системи:
 • Цукровий діабет(Е10-Е14)
 • Метаболічний синдром(R73)
 1. Захворювання серцево-судинної системи:
 • ІХС(I20-25)
 • Атеросклероз(I25.0)
 • Кардіоміопатія(I42)
 1. Мітохондріальна міопатія(G71.3)
 2. Інші види недостатності харчування:
 • недостатність вітамінів(Е50-Е56)
 • недостатність мінералів(Е58-Е61)
NUTRIENT MARKERS НУТРІЄНТНІ МАРКЕРИ
Fatty Acid Metabolism Метаболізм жирних кислот
1. Adipate Адіпат Маркер дефіциту карнітину та вітаміну В2
2. Suberate Суберат Маркер дефіциту карнітину та вітаміну В2
Carbohydrate Metabolism Метаболізм вуглеводів
4. Pyruvate Піруват Маркери дефіциту вітамінів B1, В2, B3, В5, ліпоєвої кислоти, магнію, активності гліколізу та піруват-дегідрогеназного комплексу
5. L-Lactate L-лактат
6. ß-Hydroxybutyrate ß-гідроксибутират Маркер кетоацидозу
Energy Production
(Citric Acid Cycle)
Виробництво енергії (оцінка ефективності роботи циклу Кребса)
7. Citrate Цитрат Маркер дефіциту магнію та зниження активності наступних ферментів циклу Кребса
8. Cis-Aconitate Цис-аконітат Маркер дефіциту коензиму Q10
9. Isocitrate Ізоцитрат Маркер дефіциту заліза, цистеїну
10. a-Ketoglutarate a-кетоглутарат Маркер дефіциту вітамінів B1, В2, B3, В5, магнію, ліпоєвої кислоти
11. Succinate Сукцинат Маркер дефіциту коензиму Q10, магнію
12. Citramalate Цитромалат
13. Malate Малат
14.

15.

Hydroxymethylglutarate

Oxalate

Гідроксиметилглутарат

Оксалат

Маркер дефіциту коензиму Q10
BComplex Vitamin Markers Маркери вітамінів групи В
15. a-Ketoisovalerate a-кетоізовалерат Маркери дефіциту вітамінів B1, B2, B3, B5, ліпоєвої кислоти
16. a-Ketoisocaproate a-кетоізокапроат
17. a-Keto-ß-methylvalerate a-кето-ß-метилвалерат
18. Xanthurenate Ксантуренат Маркер дефіциту вітаміну В6
19. ß-Hydroxyisovalerate ß-гідроксиізовалерат Маркер дефіциту біотину
Methylation Cofactor Markers Маркери кофакторів метилювання (вітамін В12, фолат)
20. Methylmalonate Метилмалонат Маркер дефіциту вітаміну В12
21. Formiminoglutamate Форміміноглутамат Маркер дефіциту тетрагідрофолату
CELL REGULATION MARKERS КЛІТИННІ РЕГУЛЯТОРНІ МАРКЕРИ
Neurotransmitter Metabolism Markers Маркери метаболізму нейротрансмітерів
(Тирозину, триптофану, вітаміну В6, антиоксидантів)
22. Vanilmandelate Ванілманделат Маркер метаболізму адреналіну, норадреналіну
23. Homovanillate Гомованілат Маркер метаболізму допаміну
24. 5-Hydroxyindoleacetate 5-гідроксиіндолацетат Маркер метаболізму серотоніну
25. Kynurenate Кінуренат Маркер дефіциту вітаміну В6
26. Quinolinate Квінолінат Маркер оксидативного стресу, вірусних, бактеріальних, грибкових захворювань, синдрому надлишкового бактеріального зростання кишечнику, аутоімунних захворювань.
27. Kynurenate/Quinolinate Ratio Співвідношення кінуренату до квінолінату
Oxidative Damage and Antioxidant Markers Оксидативне пошкодження та антиоксидантні маркери (вітамін С та інші антиоксиданти)
28. p-Hydroxyphenyllactate p-гідроксифеніллактат Маркер підвищеної клітинної проліферації та продукції прооксидантів
29. 8-Hydroxy-2-deoxyguanosine 8-гідрокси-2-дезоксигуанозин Маркер оксидативного пошкодження та відновлення ДНК
TOXICANTS and DETOXIFICATION ТОКСИНИ та ДЕТОКСИКАЦІЯ
Detoxification Indicators Показники детоксикації (аргінін, N-ацетил-цистеїн, метіонін, магній, антиоксиданти)
30. 2-Methylhippurate 2-метилгіпурат Маркер токсичної дії ксилолу на організм, дефіциту гліцину
31. Orotate Оротат Маркер дефіциту аргініну, магнію, детоксикації аміаку, кишкового дисбіозу
32. 3-Methyl-4-Hydroxyphenylglycol 3-метил-4-гідроксіфенілгліколь
33. a-Hydroxybutyrate а-гідроксибутират Маркер синтезу глютатіону в печінці
34. Pyroglutamate Піроглутамат Маркер дефіциту гліцину та виснаження запасів глютатіону
35. α-Hydroxyisobutyrate α-гідроксіізобутірат
COMPOUNDS of BACTERIAL or YEAST/FUNGALORIGIN ПРОДУКТИ БАКТЕРІАЛЬНОГО або ГРИБКОВОГО/ДРІЖЖОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
Bacterial – General Основні бактеріальні продукти
36. Benzoate Бензоат
37. Hippurate Гіпурат
38. Phenylacetate Фенілацетат
39. α-Ketoadipate α-кєтоадіпат
40. p-Hydroxybenzoate р-гідроксибензоат
41. α-Ketophenylacetate α-кєтофенілацетат
42. Glutarate Глутарат
43.

44.

Glycerate

Glycolate

Гліцерат

Гліколат

45. D-Lactate D-лактат Продукт життєдіяльності лактобактерій
46. 3,4 Dihydroxyphenylpropionate 3,4-дигідроксифенілпропіонат Продукт життєдіяльності клостридій
47.

48.

Indoleacetate

Isovalerylglycine

Індолацетат

Ізовалєрілгліцин

49.

50.

D-Arabinitol

Tartarate

D-арабінітол

Тартарат

Продукт життєдіяльності грибів/дріжджів

 

 

Клініка Святого Даміана Цілителя