Оксидативний стрес 2.0 (сеча) (Oxidative Stress 2.0 Urine)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

Тест “Оксидативний стрес 2.0 (сеча)” використовується для оцінки рівня оксидативного стресу в організмі.

В організмі під час виробництва енергії у клітинах, детоксикації, імунному захисті утворюються вільні радикали. Це нестабільні молекули, які можуть відбирати електрон у сусідньої молекули, викликаючи, таким чином, пошкодження. Неконтрольована продукція вільних радикалів прискорює процеси старіння та прогресування захворювань.

Вільні радикали врівноважуються антиоксидантами із харчових джерел або нутрицевтиками. При надмірному виробленні вільних радикалів антиоксидантний захист клітини стає перевантаженим, виникає оксидативне ушкодження клітинних структур. Особливо таке пошкодження критично для ліпідних мембран, білків (приводить до інактивації ферменту або неправильної роботи рецептора) та ДНК (приводить до мутацій та канцерогенезу).

У тесті визначається 2 біомаркери пошкодження при оксидативному стресі:

  • перекиси ліпідів відображають окисне ушкодження поліненасичених жирних кислот (компонентів клітинних мембран)
  • 8-гідрокси-2-дезоксигуанозин (8-OHdG) відображає окисне пошкодження ДНК.

Які переваги дає профіль у порівнянні з іншими методами діагностики?

Метод неінвазивний, простий та зручний для оцінки рівня оксидативного ушкодження, необхідності модифікації дієти та/або способу життя, додаткової антиоксидантної підтримки, ефективності терапії, що проводиться.

Оскільки оксидативний стрес може впливати на клітинні функції в багатьох системах організму, визначення його маркерів актуально при:

  • Хронічному больовому синдромі
  • Запальних захворюваннях
  • Серцево-судинних захворюваннях
  • Нейродегенеративних захворюваннях
  • Старінні

Damage

Маркери пошкодження

Lipid Peroxides

Перекиси ліпідів

8-OHdG

8-гідрокси-2-дезоксигуанозин

 
Клініка Святого Даміана Цілителя