Лабораторні дослідження

Перелік лабораторних досліджень та рекомендовані лабораторії України

 

Найменування досліджень ЛабораторіяЛабораторіяЛабораторія
Загальноклінічні дослідження
1Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитівSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
2Загальний аналіз сечіSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
3Сеча за НечипоренкомSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
4Мікроальбумін 24h (сеча добова)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
5Мікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін)Synlab Україна  
6Транспорт солейДІЛА  
Біохімічні дослідження
7Білірубін загальнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
8Білірубін загальний, прямий, непрямийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
9Білірубін непрямийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
10Білірубін прямийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
11Аланінамінотрансфераза (AлАТ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
12Альфа-амілазаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
13Амілаза панкреатична (кількісний показник)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
14Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
15Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
16Креатинфосфокіназа (КФК)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
17Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
18Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
19Ліпаза (кількісний показник)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
20Лужна фосфатаза (ЛФ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
21Загальний білокSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
22АльбумінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
23КреатинінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
24Сечова кислотаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
25СечовинаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
26Жовчні кислоти загальніМТМ  
27Аміак   СІНЕВО
28Тимидинкіназа  СІНЕВО
29Іммунореактивний трипсин ДІЛА 
30Тимолова проба ДІЛА 
31Панкреатична амілізаSynlab Україна  
32Глікований гемоглобін (HbA1c)Synlab Україна  
33Церулоплазмин Synlab Германія  
34Альфа-1-антитрипсинSynlab Германія  
35Азот сечовини ДІЛА СІНЕВО 
36Тропонін I високочутливийSynlab Україна  
37Іммунореактивний трипсинSynlab УкраїнаДІЛА 
38Цистатин С зі ШКФ ДІЛАСІНЕВО
Кардіоваскулярні фактори ризику
39Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
40Аполіпопротеїн В (АРОВ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
41Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
42Тригліцериди (ТГ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
43Холестерин (ХС)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
44Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
45Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
46C-реактивний білок (кількісний показник)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
47СРБ високочутливий (hs СРБ)ДІЛА СІНЕВО
48ГомоцистеїнSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
49Ліпопротеїн (а) – кількісн.ДІЛА СІНЕВО
50Окислені ЛПНПSynlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
51ДиметиларгінінSynlab Германія  
52Фосфоліпаза А2, асоційована з ліпопротеїнамиSynlab Германія  
53Триметиламін в сечіSynlab Германія  
54Тропонін ISynlab Україна  
55Тропонін I високочутливийДІЛА  
Вуглеводний обмін
56Маркери вуглеводного обмінуПослуги клінікиМТМ 
57Вільні жирні кислотиSynlab Германія  
58Інсулін (Insulin)МТМ  
59Ц-пептид (С-пептид, C-peptide)МТМ  
60ГлюкозаМТМSynlab УкраїнаСІНЕВО
61Глікований гемоглобін (HbA1c)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
62Фруктозамін (глікований альбумін)Synlab Україна СІНЕВО
Дослідження системи гемостазу
63Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)Synlab Україна СІНЕВО
64Фібріноген за Клаусом (ФБ)Synlab Україна  
65Д-дімерДІЛАSynlab УкраїнаСІНЕВО
66D-дімер (G)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
67Час згортання крові по Лі УайтуПослуги клініки 
68Інгібітор активатора плазміногену (G)Synlab Германія  
69Протеїн С-активність (G)Synlab Германія  
70Протеїн С-антиген (G)Synlab Германія  
71Протеїн S-активність (G)Synlab Германія  
72Тромбін-антитромбіновий комплекс (G)Synlab Германія  
Метаболізм заліза та діагностика анемій
73ЗалізоSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
74Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
75ТрансферинSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
76ФеритинSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
77Залізо-зв’язуюча здатність сироваткиДІЛА СІНЕВО
78ЕритропоетинДІЛА СІНЕВО
Метаболічні показники
79ЛактатДІЛА СІНЕВО
80Бікарбонати (HСО3-)ДІЛА СІНЕВО
81ПіруватSynlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
82Омега жирні кислотиSynlab Германія  
83Гіалорунова кислотаSynlab Германія  
84Метилмалонова кислота в сироватці кровіSynlab Германія  
85Метилмалонова кислота в сечіSynlab Германія  
86Омега-3 жирні кислотиSynlab Германія  
Мікроелементи крові
87КальційSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
88МагнійSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
89Калій (К)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
90Натрій (Na)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
91Хлор (Cl)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
92Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
93Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛА  
94Хром (цільна кров, волосся)ДІЛА СІНЕВО
95Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛАSynlab ГерманіяСІНЕВО
96Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛАSynlab ГерманіяСІНЕВО
97Кальцій іонізованийSynlab Україна  
98ФосфорSynlab Україна  
99рН-кровіДІЛА  
100Молібден (G)Synlab ГерманіяДІЛА 
Токсичні метали крові
101Алюміній (G)Synlab Германія  
102Арсен (G)Synlab Германія  
103Кадмій (G)Synlab ГерманіяДІЛА 
104Свинець (G)Synlab ГерманіяДІЛА 
105Ртуть (G)Synlab Германія  
106Олово (G)Synlab Германія  
107Таллій (G)Synlab Германія  
108Цинк Synlab ГерманіяДІЛА 
109Хром ДІЛА 
Онкомаркери
110Альфа-фетопротеїнSynlab УкраїнаДІЛА 
111ТиреоглобулінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
112Онкомаркер СА15-3 (молочна залоза)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
113Онкомаркер СА19-9 (підшлункова залоза, жовчній міхур)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
114Онкомаркер СА72-4 (шлунка)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
115Онкомаркер СА125 (яєчників)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
116НЕ4Synlab УкраїнаДІЛА 
117ROMA indexSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
118Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSASynlab УкраїнаДІЛА 
119Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
120Раковоембріональний антиген (СЕА)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
121Хоріонічний гонадотропінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
122Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози КальцитонінДІЛА  
123Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)ДІЛА  
124Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19)ДІЛА  
125Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)ДІЛА  
126Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242ДІЛА  
127Онкомаркер сечового міхура (BTA) (матеріал – сеча)ДІЛА  
128Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечіДІЛА  
129Онкомаркер легень ProGRPДІЛА  
130Онкомаркер Бета-2-мікроглобулінДІЛА  
131Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал – кал)ДІЛАСІНЕВО 
132Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)ДІЛА  
133Онкомаркер підшлункової залози (СА 50)СІНЕВО  
134Тумор-M2-піруваткіназаСІНЕВОSynlab Германія 
135NSE  (нейроенолаза)ДІЛА  
136Хромогранин АСІНЕВОSynlab Германія 
Гастроентерологічні дослідження Україна
137КопрограмаІМБСІНЕВО 
138Комплексне дослідження калу на дисбактеріозІМБСІНЕВО 
139Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Антибіотикограма з МІК.ІМБ  
140Helicobacter pylori, антиген в калі (якісне визначення)ІМБСІНЕВО 
141Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgAСІНЕВОДІЛА 
142Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла сумарніСІНЕВО  
143Виявлення Helicobacter Pylori. Антибіотикограма з МІК.ІМБ  
144Кальпротектин (кал)СІНЕВОДІЛА 
145Панкреатична еластаза (кал)СІНЕВОДІЛА 
146Лямблії, антиген в калі  ІМБ
147Пакет «Микробіом» (кількісне визначення Firmicutes/Bacteroidetes, Actinobacteria, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Escherichia coli, Bacteroides fragilis group, Bacteroides thetaiotaomicron, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli enteropathogenic, Enterococcus spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Candida spp., якісне визначення Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, H. pylori) методом ПЛР – опис особливостей микробіому, можливих шляхів корекціЇ раціону харчування.Св.Павла  
148Глистні инваії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛРСв.Павла  
149Протозойние інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛРСв.Павла  
150Candida albicans / glabrata / krusei, якісне визначення методом ПЛРСв.Павла  
151Гельмінти (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A)Synlab Україна  
152Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)Synlab Україна  
153Зішкріб на ентеробіоз (яйця гостриків)Synlab Україна  
154Akkermansia muciniphila, качественное определение ДНК методом ПЦРСв.Павла  
Гастроентерологічні дослідження Німеччина
155Кальпротектин (кал) (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
156Панкреатична еластаза (кал) (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
157Helicobacter pylori-АГ (якісний) (G)Synlab ГерманіяІМБ 
158Гастрин (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
159Жовчні кислотиSynlab ГерманіяМТМ 
160Трипсин (кал)Synlab Германія  
161ЗонулінSynlab Германія  
162Токсин Clostridium difficile, кал ( Clostridium difficile-Toxin in facec)Synlab Германія  
163Тест на харчову непереносимість (NAT-тест) (G)Synlab Германія  
ПРОТЕЇНОГРАМА
164Протеїнограма: Загальний білок,Альбумін,Глобуліни, альфа-1-глобуліни, альфа-2-глобуліни,бета-глобуліни, гамма-глобуліниДІЛА  
Гормональні дослідженння
165Лютеїнізуючий гормонSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
166ПролактинSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
167Фолікулостимулюючий гормонSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
16817-ОН-прогестеронSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
169ДегідроепіандростеронсульфатSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
170ЕстрадіолSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
171ПрогестеронSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
172Тестостерон вільнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
173Тестостерон загальнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
174Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
175Антимюллерів гормонSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
176Тиреотропний гормонSynlab УкраїнаМТМДІЛА
177Трийодтиронін вільнийSynlab УкраїнаМТМДІЛА
178ТрийодтиронінSynlab УкраїнаМТМДІЛА
179Тироксин вільнийSynlab УкраїнаМТМДІЛА
180ТироксинSynlab УкраїнаМТМДІЛА
181Антитіла до тиреоїдної пероксидазиSynlab УкраїнаМТМДІЛА
182Антитіла до тиреоглобулінуSynlab УкраїнаМТМДІЛА
183ПаратгормонSynlab УкраїнаМТМДІЛА
184Антитіла до рецепторів тиреотропного гормонуSynlab УкраїнаМТМДІЛА
185СоматомедінSynlab УкраїнаДІЛА 
186Адренокортикотропний гормонSynlab УкраїнаДІЛА 
187КортизолSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
188Соматотропін (Гормон росту)Synlab УкраїнаДІЛА 
189ДигідротестостеронДІЛА  
190Інгібін ВДІЛА  
191Пролактин, молекулярні формиДІЛА  
192Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)ДІЛАМТМ 
193Антидіуретичний гормон (АДГ, вазопресин, ADH)СІНЕВО  
194Альдостерон (Аldosterone)МТМДІЛА 
195Кортизол (Cortisol,)МТМ  
196Вільний Естріол (UE3 )МТМ  
197Метанефрини загальні (у добовій сечі)ДІЛА  
198Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазміДІЛАСІНЕВО 
199Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечіДІЛАSynlab Германія 
200Адреналін (у плазмі)ДІЛАSynlab Германія 
201Адреналін (у добовій сечі)ДІЛАSynlab Германія 
202Норадреналін (у плазмі)ДІЛАSynlab Германія 
203Норадреналін (у добовій сечі)ДІЛАSynlab Германія 
204Кортизол (у добовій сечі)ДІЛАСІНЕВО 
205Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)ДІЛА  
206Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР)ДІЛАSynlab Германія 
207Лептин МТМ  
208Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)ДІЛАСІНЕВО 
209Кортизол ( слина)ДІЛА  
210ПрокальцитонінДІЛА  
211Осмолярність плазмиДІЛА  
212ВазопресинДІЛА  
Гормональні дослідженння в Німеччині
213Адипонектин (G)Synlab Германія  
214Адреналін (плазма) (G)Synlab Германія  
215Адреналін (добова сеча) (G)Synlab Германія  
216Альдостерон (плазма) (G)Synlab Германія  
217Альдостерон (сироватка) (G)Synlab Германія  
218Альдостерон (добова сеча) (G)Synlab Германія  
219Антимюллерів гормон (G)Synlab Германія  
220Андростендіон (G)Synlab Германія  
221Ангіотензин 2 (G)Synlab Германія  
222СТ-провазопресин (копептин) (G)Synlab Германія  
223Кортизол (добова сеча) (G)Synlab Германія  
224Дигідротестостерон (G)Synlab Германія  
22511-дезоксикортикостерон (G)Synlab Германія  
226Допамін (плазма) (G)Synlab Германія  
227Допамін (добова сеча) (G)Synlab Германія  
228Плацентарний лактоген (G)Synlab Германія  
229Гомованільна кислота (добова сеча) (G)Synlab Германія  
230Лептин (G)Synlab Германія  
231Проінсулін (G)Synlab Германія  
232Мелатонін (G)Synlab Германія  
233Метанефрин, норметанефрин (добова сеча) (G)Synlab Германія  
234Норадреналін (плазма) (G)Synlab Германія  
235Норадреналін (добова сеча) (G)Synlab Германія  
236BNP-NT-пропептид (мозковий натрійуретичний пропептид) (G)Synlab Германія  
237Панкреатичний поліпептид (G)Synlab Германія  
238Прегненолон-сульфат (G)Synlab Германія  
239Ренін прямий (G)Synlab Германія  
240Серотонін (G)Synlab Германія  
241Серотонін IgG (G)Synlab Германія  
242Серотонін IgM (G)Synlab Германія  
243Ванілілмигдальна кислота (добова сеча) (G)Synlab Германія  
244ФіброМакс (Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброМакс);α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Аспартатамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Глюкоза (неінвазивна діагностика);Холестерин (неінвазивна діагностика);Тригліцериди (неінвазивна діагностика))СІНЕВО  
245ФіброТест (α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброТест))СІНЕВО  
246Ангіотензинперетворюючий ферментSynlab Германія  
247Естронекс (сеча)                                                                                                                                           Естрон (Е1)
2-гідроксиестрон (2-ОНE1)
2-метоксиестрон (2-MeОE1)
4-метоксиестрон (4-MeОE1)
16-гідроксиестрон (16-OH E1)
4-гідроксиестрон (4-ОНE1)
2-/16-ОН Е1 співідношення
Коефіцієнт активності метилювання
Креатинін
Synlab Германія  
248Реверсивний Т3Synlab Германія  
Інші дослідження
249Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
Імунологічні дослідження
250Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦІК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)ДІЛАSynlab Україна 
251Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)ДІЛА  
252Імуноглобулін A (IgA)Synlab УкраїнаСІНЕВО 
253Імуноглобулін E загальний (IgE Total)Synlab УкраїнаСІНЕВО 
254Імуноглобулін G (IgG)Synlab УкраїнаСІНЕВО 
255Імуноглобулін M (IgM)Synlab Україна  
256Фактор комплементу С2ДІЛА  
257Фактор комплементу С3ДІЛА  
258Фактор комплементу С4ДІЛА  
259Інтерлейкін-6 МТМСІНЕВО 
260Активність комплементу СН50ДІЛА  
HLA-антгени
261HLA B*27 (хвороба Бехтерева)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
Аутоімунна діагностика
262Антистрептолізин О (кількісний показник)Synlab Україна  
263Ревматоїдний фактор (кількісний показник)Synlab Україна  
264Скринінг захвоювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)ДІЛА  
265Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT)СІНЕВОДІЛА 
266ANA-профіль (БлотАналіз)СІНЕВОДІЛА 
267Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I)ДІЛА  
268Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)ДІЛА  
269Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)ДІЛА  
270Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)ДІЛА  
271Антитіла до кардіоліпіну IgMДІЛА  
272Антитіла до кардіоліпіну IgGДІЛА  
273Антитіла до В2-глікопротеїну IgGДІЛА  
274Антитіла до В2-глікопротеїну IgMДІЛА  
275Вовчаковий антикоагулянт (ВА)ДІЛА  
276Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)ДІЛА  
277Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)ДІЛА  
278Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) – напівкількісн.ДІЛА  
279Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінгДІЛА  
280Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)ДІЛА  
281Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) – напівкількісн.ДІЛА  
282Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)ДІЛА  
283Антитіла до Scl-70 (склеродермія)ДІЛА  
284Антитіла до гістонуДІЛА  
285Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM – скринінгДІЛА  
286Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) – якісн.ДІЛА  
287Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) – напівкількісн.ДІЛА  
288LE-клітиниДІЛАСІНЕВО 
289Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) – напівкількісніДІЛА  
Аутоімунні дослідженння в Німеччині
290Антитіла до центромери (G)Synlab Германія  
291Антитіла до рецепторів ацетилхоліну (G)Synlab Германія  
292IgG до кардіоліпіну (G)Synlab Германія  
293IgM до кардіоліпіну (G)Synlab Германія  
294Антимітохондріальні антитіла (G)Synlab Германія  
295IgG-скринінг антинуклеарних антитіл (G)Synlab Германія  
296Антинуклеарні антитіла IgA (G)Synlab Германія  
297Антинуклеарні антитіла IgG (G)Synlab Германія  
298Антинуклеарні антитіла IgM (G)Synlab Германія  
299c-ANCA (цитоплазм.) (G)Synlab Германія  
300p-ANCA (перинукл., МПО) (G)Synlab Германія  
301Аннексин V IgG (G)Synlab Германія  
302Антитіла до гладеньких м’язів (G)Synlab Германія  
303IgG до бета-2-глікопротеїну (G)Synlab Германія  
304IgМ до бета-2-глікопротеїну (G)Synlab Германія  
305IgG до центромери (G)Synlab Германія  
306Антитіла до двоспіральної ДНК (G)Synlab Германія  
307Антитіла до нативної ДНК (G)Synlab Германія  
308IgA до ендомізіюSynlab Германія  
309IgG до ендомізіюSynlab Германія  
310Антитіла до глутамат-декарбоксилази (G)Synlab Германія  
311Антитіла до базальної мембрани гломерулоцитів (G)Synlab Германія  
312Антитіла до гістонів (G)Synlab Германія  
313Антитіла до міокарду (G)Synlab Германія  
314Антитіла до тирозин-фосфатази (G)Synlab Германія  
315Антитіла до інсуліну людини (G)Synlab Германія  
316Антитіла до острівкового апарту (G)Synlab Германія  
317Антитіла Jo-1 (G)Synlab Германія  
318Антитіла до печінкових антигенів, блот (AMA-M2-3E, LKM1, LC1, SLA) (G)Synlab Германія  
319Нирково-печінкові мікросомальні антитіла (G)Synlab Германія  
320Мієлін-асоційований глікопротеїн IgA (G)Synlab Германія  
321Мієлін-асоційований глікопротеїн IgG (G)Synlab Германія  
322Мієлін-асоційований глікопротеїн IgM (G)Synlab Германія  
323Антитіла до основного білка мієліну (G)Synlab Германія  
324Антитіла до цитрулінованого віментину (G)Synlab Германія  
325Мі2-антитіла (G)Synlab Германія  
326Антитіла до мієлопероксидази (G)Synlab Германія  
327Антиаквапорин 4 IgASynlab Германія  
328Антиаквапорин 4 IgGSynlab Германія  
329Антиаквапорин 4 IgMSynlab Германія  
330Олігоклональні антитіла (сироватка/ліквор) (G)Synlab Германія  
331Антитіла до парієтальних клітин (G)Synlab Германія  
332RNP/Sm-антитіла (G)Synlab Германія  
333U1-RNP/SM-антитіла (G)Synlab Германія  
334Saccharomyces cerevisiae IgA (G)Synlab Германія  
335Saccharomyces cerevisiae IgG (G)Synlab Германія  
336Scl-70-антитіла (G)Synlab Германія  
337Антитіла до односпіральної ДНК (G)Synlab Германія  
338Антитіла до посмугованих (скелетних) м’язів (G)Synlab Германія  
339Антитіла до розчинних печінкових антигенів (SLA) (G)Synlab Германія  
340SM (B/B/D)-антитіла (антиген Сміта) (G)Synlab Германія  
341Антиспермальні антитіла (G)Synlab Германія  
342SS-A (Ro)-антитіла (G)Synlab Германія  
343SS-B (La)-антитіла (G)Synlab Германія  
344Антитіла до рецепторів ТТГSynlab ГерманіяМТМ 
Діагностика целіакії
345Дослідження: Целікая (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази) (G)Synlab Германія  
346Дослідження: Целікая + (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази; HLA DQ типування) (G)Synlab Германія  
347HLA DQ типуванняSynlab Германія  
Імунноферментна діагностика целіакії
348АТ до дезамінірованого гліадину IgGSynlab Германія  
349АТ до дезамінірованого гліадину IgASynlab Германія  
350АТ до тканинної трансглутамінази IgGSynlab Германія  
351АТ до тканинної трансглутамінази IgASynlab Германія  
352IgA до ендомізіюSynlab Германія  
353IgG до ендомізіюSynlab Германія  
354IgA до дезамінірованого пептиду гліадинаSynlab Германія  
355IgG до дезамінірованого пептиду гліадинаSynlab Германія  
356IgA до тканинної трансглутаміназиSynlab Германія  
357IgG до тканинної трансглутаміназиSynlab Германія  
Оксидативний стрес
358Загальна антиоксидантна активністьSynlab Германія  
359СупероксиддисмутазаSynlab Германія  
360ГлутатионпероксидазаSynlab Германія  
361Глутатион профільSynlab Германія  
3628-гідроксідезоксігуанозинSynlab Германія  
363ЛікопенSynlab Германія  
364Коензим Q10Synlab Германія  
3658-ОН-2-дезоксигуанозин (сеча)Synlab Германія  
366Малоновий диальдегідSynlab Германія  
367Бета-каротинSynlab Германія  
Бактеріологічні дослідження
368Бак.посів калу на грибкову флоруІМБ  
369Бак. посів сечіІМБ  
370Бак. посів із зівуІМБ  
371Бак. посів з носаІМБ  
372Бак. посів мокротинняІМБ  
Маркери кісткового метаболизму
373Кальцій іонізований (Са++)Synlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
374Кальцій у сечі (добова сеча)Synlab УкраїнаДІЛА 
375Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
376Фосфор неорганічнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
377Дезоксипіридинолін у сечіДІЛА  
378Маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватціДІЛА  
379Остеопороз, маркер остеосинтезу ОстеокальцинДІЛАСІНЕВО 
380Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатазаДІЛАСІНЕВО 
Аллергологічна панель
381ISACДІЛАSynlab Германія 
382ТриптазаДІЛАСІНЕВО 
383Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)ДІЛАSynlab Германія 
384IgE загальнийSynlab Україна  
385Пакет “Передвакційний” Специфічні Ig E до коров’ячого желатину,Специфічні IgE до дріжджів (f45), Алергокомпонент яйця nGal d2, яєчний овальбумін, IgE (f232)ДІЛА  
386Пакет “Астма/Риніт” з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) – Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс кішки (e1); Епідерміс собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6)ДІЛА  
387Алерготест ALEX 2FxMedДІЛА 
Аллергологічні дослідження в Німеччині
388ГістамінSynlab ГерманіяДІЛА 
389Гістамін (сеча)Synlab ГерманіяДІЛА 
390ISAC молекулярна діагностика алергії (G)Synlab Германія  
391Диамінооксидаза (G)Synlab Германія  
392Еозинофільний катіонний білок (G)Synlab Германія  
Діагностика інфекцій
Хламідійна інфекція
393Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG)Synlab Україна  
394Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)Synlab Україна  
395Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA)Synlab Україна  
Інфекції ТORCH-групи
396TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
397TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
398TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab Україна  
399TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)Synlab Україна  
Герпесвірусні інфекції
400Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
401Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
402Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналізSynlab Україна  
403Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн.ДІЛАSynlab Україна 
404Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgGДІЛА  
Інші віруси
405Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)ДІЛА  
406Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)ДІЛА  
407Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн.ДІЛА  
408Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgGДІЛА  
409Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМДІЛА  
Краснуха
410Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
411Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
412Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgGДІЛА  
Токсоплазмоз
413Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
414Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
Вірус Епштейн-Барр
415Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
416Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
417Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
418Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
419Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барр, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
СMV
420Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
421Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
422Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgGДІЛАSynlab Германія 
423Визначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
424Визначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналізSynlab Україна  
Гепатит А
425Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
426Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
427Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
Гепатит В
428Визначення HBs-антигену (HBsAg)Synlab УкраїнаДІЛА 
429Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
430Визначення HBe-антигену (HBeAg)Synlab Україна  
431Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG)Synlab Україна  
432Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG)Synlab Україна  
433Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM)Synlab Україна  
434Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
435Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
Гепатит С
436Визначення антитіл до гепатиту С (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
437Визначення антитіл до гепатиту С (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
438Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5Synlab УкраїнаДІЛА 
439Визначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
440Генотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) методом ПЛР Real-timeSynlab УкраїнаДІЛА 
441Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
Інші гепатити
442Гепатит D, загальні антитілаДІЛА  
443Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
444Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн.ДІЛАДІЛА 
445Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн.ДІЛАДІЛА 
446Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн.ДІЛАДІЛА 
Інші інфекції
447Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA)Synlab УкраїнаДІЛА 
448Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
449Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G)Synlab УкраїнаДІЛА 
450Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
451Антитіла до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1Synlab УкраїнаДІЛА 
452Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (igG), Визначення HBs-антигену (HBsAg)Synlab Україна  
453Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналізСІНЕВОДІЛА 
454Боррелія (Borrelia burdorferi sensu lato: B. burdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii), якісне визначення методом ПЛРСв.Павла  
455Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM – підтверджуючий тест (імуноблот)ДІЛА  
456Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG – підтверджуючий тест (імуноблот)ДІЛА  
457Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgMДІЛА  
458Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgGДІЛА  
459Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgGДІЛА  
460Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн.ДІЛА  
461Вірус SARS-CoV-2, антитіла IgG ПЛРСІНЕВОRedgerlab 
462Вірус SARS-CoV-2, антитіла IgAСІНЕВО  
463Антитіла класу IgG до вірусу SARS-CoV-2 QuantiSpikeSynlab Україна  
464Вірус Varicella Zoster(VZV), антитіла IgGДІЛА  
465Антитіла IgG до вірусу SARS Cov-2МТМСІНЕВО Redgerlab
Гельмінтози
466Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG)Synlab Україна  
467Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A)Synlab Україна  
468Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG)Synlab Україна  
469Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)Synlab Україна  
470Лямблії, антитіла в каліІМБ  
471Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A)Synlab Україна  
Дослідження біочіпами (Euroimmune)
472Біочіп Борелія/OspC білок IgM або IgGБіокурс  
473Біочіп Єрсінія 03/04//06/09 IgМ або IgGБіокурсSynlab Германія 
474Біочіп Кандіда IgA або IgGБіокурсSynlab Германія 
475Біочіп Кашлюка IgM або IgGБіокурс  
476Біочіп Легіонелла 1-8/2-7 IgM або IgGБіокурс  
477Біочіп Лістерія 1/2a,4b IgМ або IgGБіокурс  
478Біочіп артритів – IgM або IgG до 14 збудників (VZV, T.gondii, Yersinia enterocolitica O3,O6,O9, Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Chlamydia trach., Influenza A (H1N1), А (H3N2), В )Біокурс  
479Біочіп екзантем – IgM або IgG до 20 збудників (HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА, EBV-
EA,Червоничка, Кір, Паротит,T.pallidum, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie B1, A9, ECHO 7, Candida – albicans, tropicalis, krusei)
Біокурс  
480Біочіп захворюваньЦНС – IgM або IgG до 20 збудників (Червоничка, Кір, Паротит, HSV-1, HSV- 2,VZV,CMV, EBV-СА,T.pallidum, T.gondii, Coxsackie B1, A7, ECHO 7, Adeno- 3,Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, H.influenca, Lysteria monocytogenes 1/2a, 4b)Біокурс  
481Біочіп міокардитний – IgM або IgG до 16 збудників (Influenza A (H3N2), H1N1, B, Parainfluenza 1, 2, C.pneumoniae, M.pneumoiniae, CMV, Паротит, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie A16, B1, ECHO 7)Біокурс  
482Біочіп респіраторний – IgM або IgG до 20 збудників (RSV,Influenza A(H3N2),A(H1N1),B,Parainfl-1,2,3,4, Кашлюк,Паракашлюк, C.pneumoniae,M.pneumoiniae,Adeno-3,Coxsackie A7, B1, ECHO 7, Legionella pneumophila type 1, 12, Kleb. pneumoniae, H.influenzae)Біокурс  
Діагностика інфекцій в Німеччині
483Acanthamoeba spp. (ПЛР)Synlab Германія  
484Aspergillus fumigatus-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
485Hepatitis E-IgG (скринінговий тест)Synlab Германія  
486Hepatitis E-IgG, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
487Hepatitis E-IgM (скринінговий тест)Synlab Германія  
488Hepatitis E-IgM, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
489IgG до амебиSynlab Германія  
490Aspergillus-антиген (сироватка)Synlab Германія  
491Asperg. fumigatus-антитілаSynlab Германія  
492IgA до Bordetella pertussisSynlab Германія  
493IgG до токсину Bordetella pertussisSynlab Германія  
494Bordetella parapertussis-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
495Bordetella pertussis-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
496Brucella IgGSynlab Германія  
497Brucella IgMSynlab Германія  
498Brucella-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
499Candida albicans IgASynlab Германія  
500Candida albicans IgGSynlab Германія  
501Candida albicans IgMSynlab Германія  
502CMV IgG авідністьSynlab Германія  
503Chlam. pneumoniae IgASynlab Германія  
504Chlam. pneumoniae IgGSynlab Германія  
505Clostridium difficile-токсин (кал)Synlab Германія  
506Cryptococcus neoformans-антиген (сироватка)Synlab Германія  
507Cryptococcus neoformans-антиген (ліквор)Synlab Германія  
508Coxsakie IgGSynlab Германія  
509Coxsakie IgMSynlab Германія  
510Coxiella burnetii-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
511Chlamydia psittaci IgASynlab Германія  
512Chlamydia psittaci IgGSynlab Германія  
513Chlamydia psittaci IgMSynlab Германія  
514Цистицеркоз-антитілаSynlab Германія  
515Цистицеркоз-антитіла, блотSynlab Германія  
516Вірус лихоманки Денге-антигенSynlab Германія  
517Вірус лихоманки Денге IgGSynlab Германія  
518Вірус лихоманки Денге IgMSynlab Германія  
519Вірус лихоманки Денге-РНК (ПЛР)Synlab Германія  
520Антитіла до дифтерійного анатоксинуSynlab Германія  
521Дірофіляріоз-антитілаSynlab Германія  
522Ehrlichiosis-IgGSynlab Германія  
523Ehrlichiosis-IgMSynlab Германія  
534Ehrlichia-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
525Ентеровіруси IgGSynlab Германія  
526Ентеровіруси IgMSynlab Германія  
527Ентеровіруси-РНКSynlab Германія  
528Вірус кліщового енцефаліту IgGSynlab Германія  
529Вірус кліщового енцефаліту IgMSynlab Германія  
530Вірус кліщового енцефаліту-РНКSynlab Германія  
531Вірус свинячого грипу H1N1-РНКSynlab Германія  
532HBV-ДНК, кількіснийSynlab Германія  
533HCV-РНК, кількіснийSynlab Германія  
534H.pylori IgA, блотSynlab Германія  
535H.pylori IgG, блотSynlab Германія  
536HHV 6 IgGSynlab Германія  
537HHV 6 IgMSynlab Германія  
538HHV 6-ДНКSynlab Германія  
539HHV 7 IgGSynlab Германія  
540HHV 7 IgMSynlab Германія  
541HHV 7-ДНКSynlab Германія  
542HHV 8 IgGSynlab Германія  
543HHV 8-ДНКSynlab Германія  
544HIV 1-РНК, кількіснийSynlab Германія  
545HIV комбо тест (АТ до HIV 1/2/0+p24-АГ)Synlab Германія  
546IgG до HSV 2Synlab Германія  
547HTLV I-ДНКSynlab Германія  
548HTLV II-ДНКSynlab Германія  
549HTLV I антитіла, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
550HTLV II антитіла, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
551HTLV I/II-IgG (скринінг)Synlab Германія  
552IL28B-генотипуванняSynlab Германія  
553Legionella pneumophila IgG (серотип 1-7)Synlab Германія  
554Legionella pneumophila IgM (серотип 1-7)Synlab Германія  
555Legionella-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
556Leptospira IgGSynlab Германія  
557Leptospira IgMSynlab Германія  
558Leptospira-ДНКSynlab Германія  
559Listeria-антитіла (скринінг)Synlab Германія  
560Listeria monocytogenes-ДНКSynlab Германія  
561Treponema pallidum IgG, блотSynlab Германія  
562Treponema pallidum IgМ, блотSynlab Германія  
563Borrelia burgdorferi IgGSynlab Германія  
564Borrelia burgdorferi IgG, блотSynlab Германія  
565Borrelia burgdorferi IgМSynlab Германія  
566Borrelia burgdorferi IgМ, блотSynlab Германія  
567Borrelia burgdorferi-ДНК (ліквор, аспірат, пунктат, кліщ тощо)Synlab Германія  
568Plasmodium falciparum IgG (малярія)Synlab Германія  
569Збудник малярії-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
570Вірус кору IgGSynlab Германія  
571Вірус кору IgMSynlab Германія  
572Вірус кору-РНК (ПЛР)Synlab Германія  
573Вірус епідемічного паротиту IgGSynlab Германія  
574Вірус епідемічного паротиту IgMSynlab Германія  
575Вірус епідемічного паротиту-РНК (ПЛР)Synlab Германія  
576Mycoplasma pneumoniae IgASynlab Германія  
577Mycoplasma pneumoniae IgGSynlab Германія  
578Mycoplasma pneumoniae IgMSynlab Германія  
579Mycoplasma pneumoniae-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
580Нематоди IgG, блотSynlab Германія  
581Parvovirus-B19-IgG авідністьSynlab Германія  
582Parvovirus-B19 IgGSynlab Германія  
583Parvovirus-B19-IgG, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
584Parvovirus-B19 IgMSynlab Германія  
585Parvovirus-B19-IgM, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
586Parvovirus-B19-ДНКSynlab Германія  
587Pneumococcus IgGSynlab Германія  
588Поліовірус типу 1-антитілаSynlab Германія  
589Поліовірус типу 2-антитілаSynlab Германія  
590Поліовірус типу 3-антитілаSynlab Германія  
591Polyoma BKV-ДНКSynlab Германія  
592Polyoma JCV-ДНКSynlab Германія  
593Rubella IgG-авідністьSynlab Германія  
594Rickettsia conori/rickettsii-IgGSynlab Германія  
595Rickettsia conori/rickettsii-IgMSynlab Германія  
596Rickettsia-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
597Краснуха (ПЛР)Synlab Германія  
598Rickettsia typhi IgGSynlab Германія  
599Rickettsia typhi IgMSynlab Германія  
600Salmonella-IgASynlab Германія  
601Сальмонела IgG/A/M, скринінг антитілSynlab Германія  
602Coronavirus-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
603Schistosoma mansonii-антитілаSynlab Германія  
604Schistosoma mansonii IgGSynlab Германія  
605Strongyloides IgGSynlab Германія  
606Toxoplasma IgG-авідністьSynlab Германія  
607Quantiferon-Gold test (діагностика туберкульозу)Synlab Германія  
608Правцевий антитоксинSynlab Германія  
609Антитіла до збудника сказуSynlab Германія  
610Francisella tularensis-IgGSynlab Германія  
611Francisella tularensis-IgMSynlab Германія  
612Varicella zoster IgGSynlab ГерманіяДІЛА 
613Varicella zoster IgMSynlab ГерманіяДІЛА 
614Varicella zoster-ДНКSynlab Германія  
615Yersinia IgA, блотSynlab ГерманіяRedgerlab 
616Yersinia IgG, блотSynlab ГерманіяRedgerlab 
617Антитіла IgA та IgG до вірусу SARS Cov-2RedgerlabСІНЕВОМТМ
Вітаміни
618Вітамін В 12Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
619Фолієва кислотаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
62025 – гідроксивітамін загальний Д (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total)МТМSynlab ГерманіяДІЛА
Дослідження нутрієнтів в Німеччині
621Вітамін АSynlab Германія  
622Вітамін B1 (Тіамін)Synlab Германія  
623Вітамін B2Synlab Германія  
624Вітамін В3 (ніацин)Synlab Германія  
625Вітамін В5 (пантотенова кислота)Synlab Германія  
626Вітамін B6Synlab Германія  
627Вітамін CSynlab Германія  
628Вітамін D (25-OH)Synlab Германія  
629Вітамін D2 (25-OH)Synlab Германія  
630Вітамін D3 (1.25-OH)Synlab Германія  
631Вітамін ЕSynlab Германія  
632Вітамін Н (біотин)Synlab Германія  
633Вітамін K – K1,K2/MK-4/,K2/MK-7Redgerlab  
634Вітамін КSynlab Германія  
635Бета-каротинSynlab Германія  
636НікотинамідSynlab Германія  
637ГолотранскоболамінSynlab Германія  
638ГолотранскоболамінSynlab Германія  
Жирні кислоти
639Омега – 3 жирні кислотиSynlab Германія  
Генетичні дослідження
Встановлення діагнозу спадкового захворювання
640Ахондроплазія. Гіпохондроплазія. Мажорні мутації гену FGFR3.Св.Павла  
641Хвороба Вільсона-Коновалова (ген ATP7B – 3 поліморфізми)Св.Павла  
642Хвороба Крона – генетичний ризик (CARD15 (3020insC, Gly908Arg), TNFa(308GA))Св.Павла  
643Галактоземія. Мутації гену GALT c.563 A> G (p.Q188R), c.855G> T (p.K285N), c.940A> G (p.N314D) варіант ДуартеСв.Павла  
644Гемохроматоз спадковий. Клінічні прояви гепатопатії без виявлення вірусів гепатитів. Мутації C282Y и H63D гену HFEСв.Павла  
645Мартіна-Белла синдром (ламка X-хромосома) ДНК-діагностикаСв.Павла  
647Міодистрофія Дюшена-Беккера. Делеція экзонів (промоторна ділянка єкзона 1, єкзона 3, 43, 50, 13, 6, 47, 60, 52, 45, 48, 19, 17, 51, 8, 12, 44, 4) гена дистрофінаСв.Павла  
648Муковісцидоз (расширений аналіз). Аналіз 16 разповсюджених мутацій гену CFTR и 12 мутацій характерних для атипових форм муковісцидозу в тому числі непрохідність відсутність семявиводімих протоків.Св.Павла  
649Спадковий парнкреатит (PRSS, SPINK1)Св.Павла  
650Ниймеген синдром. Мутація 657delT гену NBS1Св.Павла  
651Ризик раку молочної залози та яєчників – разширений по крові. Аналіз мутацій гена BRCA1 5382insC (c.5266dupC, p.Q1756fc), 300T> G (c.181T> G, p.C61G), 185delAG (c.68_68del, p.E23fs), BRCA2 6174delT (c.5946delT, p. Ser1982Argfc), C5972T (c.5244delC, p.Thr1915Met)Св.Павла  
652Ризик раку молочної залози та яєчників (BRCA1 185delAG, BRCA1 5382insC, BRCA2 6174delT)Св.Павла  
653Сімейна средиземноморськая лихоманка (FMF). Мутації гену MEFV M694V, V726A, M6801Св.Павла  
654Синдром Жильбера (ген UGT1A1)Св.Павла  
655Спінальна мязова атрофія ДНК-діагностикаСв.Павла  
656Фенілкетонурія – расширений. 5 мутацій гену PAH (в том числе R408W, R158Q, Y414C)Св.Павла  
Тестування окремих генів
657Дослідження поліморфізму ACE (I/D) – ангиотензин-конвертуючий фермент (ризик гіпертрофії міокарда, тип спортивних навантажень) методом ПЛРСв.Павла  
658Дослідження поліморфізму ADH1B (8254A>G) ген алкоголь-дегідрогенази методом ПЛРСв.Павла  
659Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.46A>G) методом ПЛРСв.Павла  
660Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.79G>C) методом ПЛРСв.Павла  
661Дослідження поліморфізму ADRB3 (c.190T>C) методом ПЛРСв.Павла  
662Дослідження поліморфізму AGT ген ангіотензиногену (521C>T) методом ПЛРСв.Павла  
663Дослідження поліморфізму AGTR1 рецептор ангіотензину (1166A>C) методом ПЛРСв.Павла  
664Дослідження поліморфізму AHRR ген арілгідрокарбонового рецептору (чутливість к діоксинам) (c.565C>G) методом ПЛРСв.Павла  
665Дослідження поліморфізму ALDH2 ген альдегид-дегідрогеназы (42421G>A) методом ПЛРСв.Павла  
666Дослідження поліморфізму AMPD1 (-34C>T) методом ПЛРСв.Павла  
 Дослідження поліморфізму APOC3 аполіпротеїну С3 (3238G>C) методом ПЛРСв.Павла  
667Дослідження поліморфізму APOE – ген аполіпопротеіну Е (риск деменції та хвороби Альцгеймеру) (3106C>T) методом ПЛРСв.Павла  
668Дослідження поліморфізму ATM (c.5557G>A) методом ПЛРСв.Павла  
669Дослідження поліморфізму ATP7B (delC3402) методом ПЛРСв.Павла  
670Дослідження поліморфізму ATP7B (8912G>A) методом ПЛРСв.Павла  
671Дослідження поліморфізму ATP7B (c.3207C>A) методом ПЛРСв.Павла  
672Дослідження поліморфізму BRCA1 (185delAG) методом ПЛРСв.Павла  
673Дослідження поліморфізму BRCA1 (5382insC) методом ПЛРСв.Павла  
674Дослідження поліморфізму BRCA2 (6174delT) методом ПЛРСв.Павла  
675Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (3020insC) методом ПЛРСв.Павла  
676Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (30491G>C) методом ПЛРСв.Павла  
677Дослідження поліморфізму CAT (-262C>T) методом ПЛРСв.Павла  
678Дослідження поліморфізму CFTR (c.1624G>T; Gly542Ter) методом ПЛРСв.Павла  
679Дослідження поліморфізму CFTR (2143delT) методом ПЛРСв.Павла  
680Дослідження поліморфізму CFTR (3821delT) методом ПЛРСв.Павла  
681Дослідження поліморфізму CFTR (394delTT) методом ПЛРСв.Павла  
682Дослідження поліморфізму CFTR (c.3909C>G, Asn1303Lys) методом ПЛРСв.Павла  
683Дослідження поліморфізму CFTR (c.1652G>A, Gly551Asp) методом ПЛРСв.Павла  
684Дослідження поліморфізму CFTR (c.1521_1523delCTT; Phe508delPhe) – мажорна мутація, методом ПЛРСв.Павла  
685Дослідження поліморфізму CFTR (3846G>A; Trp1282Ter) методом ПЛРСв.Павла  
686Дослідження поліморфізму CHEK2 (1100delC) методом ПЛРСв.Павла  
687Дослідження поліморфізму CHEK2 (21736T>C) методом ПЛРСв.Павла  
688Дослідження поліморфізму CHEK2 (c.444+1G>A) методом ПЛРСв.Павла  
689Дослідження поліморфізму COMT ген катехоламінотрансферази (відчуття тревоги и т.п.) (27009G>A) методом ПЛРСв.Павла  
690Дослідження поліморфізму CYP1A1*2C (3103T>C ) методом ПЛРСв.Павла  
691Дослідження поліморфізму CYP2C19*2 (681G>A) методом ПЛРСв.Павла  
692Дослідження поліморфізму CYP2C19*3 (636G>A) методом ПЛРСв.Павла  
693Дослідження поліморфізму CYP2C9*2 (416C>T) методом ПЛРСв.Павла  
694Дослідження поліморфізму CYP2C9*3 (1061A>C) методом ПЛРСв.Павла  
695Дослідження поліморфізму CYP2E1*5 (-1053 C>T) методом ПЛРСв.Павла  
696Дослідження поліморфізму CYP3A4*1A/1B (¬-392A>G) методом ПЛРСв.Павла  
697Дослідження поліморфізму CYP3A5*3 (6986G>A) методом ПЛРСв.Павла  
698Дослідження поліморфізму DBH ген дофамін бета-гідроксилази (-1021C>T) методом ПЛРСв.Павла  
699Дослідження поліморфізму DRD2 ген рецептора дофаміну (957C>T) методом ПЛРСв.Павла  
700Дослідження поліморфізму F2 фактор II згортуванності крові (20210 G>A (c.*97G>A)) методом ПЛРСв.Павла  
701Дослідження поліморфізму F5 (Лейденська мутація 1691G>A) методом ПЛРСв.Павла  
702Дослідження поліморфізму F7 фактор IV згортання крові (10976G>A) методом ПЛРСв.Павла  
703Дослідження поліморфізму FABP2 (c.163A>G) методом ПЛРСв.Павла  
704Дослідження поліморфізму FDPS (c.-1-98T>G) методом ПЛРСв.Павла  
705Дослідження поліморфізму FTO (грелінова система регуляції апетиту) (23525T>A) методом ПЛРСв.Павла  
706Дослідження поліморфізму GAD1 (5276G>A) методом ПЛРСв.Павла  
707Дослідження поліморфізму GJB2 (167delT) методом ПЛРСв.Павла  
708Дослідження поліморфізму GJB2 (235delC) методом ПЛРСв.Павла  
709Дослідження поліморфізму GJB2 (313-326del14) методом ПЛРСв.Павла  
710Дослідження поліморфізму GJB2 (35delG) методом ПЛРСв.Павла  
711Дослідження поліморфізму GSTP1 глутатіон-S-трансферази (c.313A>G) методом ПЛРСв.Павла  
712Дослідження поліморфізму IL10 (-1082G>A) методом ПЛРСв.Павла  
713Дослідження поліморфізму IL12b (1188A>C) методом ПЛРСв.Павла  
714Дослідження поліморфізму IL4 (-589C>T) методом ПЛРСв.Павла  
715Дослідження поліморфізму IL6 (-174C>G) методом ПЛРСв.Павла  
716Дослідження поліморфізму IL28В (7044T>G) методом ПЛРСв.Павла  
717Дослідження поліморфізму IL28В (1825C>T) методом ПЛРСв.Павла  
718Дослідження поліморфізму ITGA2 (807C>T) методом ПЛРСв.Павла  
719Дослідження поліморфізму ITGB3 ген інтегрину бета (176T>C) методом ПЛРСв.Павла  
720Дослідження поліморфізму JAK2 янус-кіназа (підтвеждення діагнозу міелопроліфеативного захворювання) (c.1849G>T) методом ПЛРСв.Павла  
721Дослідження поліморфізму LCT (-13910C>T) методом ПЛРСв.ПавлаДІЛАСІНЕВО
722Дослідження поліморфізму LEPR (рецептор лептину)(c.668A>G) методом ПЛРСв.Павла  
723Дослідження поліморфізму LPL ліпопротеїнова ліпаза (1595 C>G) методом ПЛРСв.Павла  
724Дослідження поліморфізму MMP1 матриксна металопротеїназа(-1607insG) методом ПЛРСв.Павла  
725Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(677C>T) методом ПЛРСв.Павла  
726Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(1298A>C) методом ПЛРСв.Павла  
727Дослідження поліморфізму MTR метіонин-синтаза (2756A>G) методом ПЛРСв.Павла  
728Дослідження поліморфізму MTRR метіонин-синтаза редуктаза (c.66A>G) методом ПЛРСв.Павла  
729Дослідження поліморфізму NAT2*6B (c.590G>A) методом ПЛРСв.Павла  
730Дослідження поліморфізму NAT2*5A (c.481С>Т) методом ПЛРСв.Павла  
731Дослідження поліморфізму NOS3 (786C>T) методом ПЛРСв.Павла  
732Дослідження поліморфізму PAH (c.782G>A ) методом ПЛРСв.Павла  
733Дослідження поліморфізму PAH (c.1222C>T) методом ПЛРСв.Павла  
734Дослідження поліморфізму PON1 ген параоксоназы (c.575A>G) методом ПЛРСв.Павла  
735Дослідження поліморфізму PPARG (c.34C>G) методом ПЛРСв.Павла  
736Дослідження поліморфізму PPARGC1B (81039G>A) методом ПЛРСв.Павла  
737Дослідження поліморфізму PRSS1 (7455G>A) методом ПЛРСв.Павла  
738Дослідження поліморфізму SERPINE1 (PAI1) інгібітор активатора плазміногену (фібріноліз) (-675 5G>4G) методом ПЛРСв.Павла  
739Дослідження поліморфізму SLCO1B1 (c.521T>C) методом ПЛРСв.Павла  
740Дослідження поліморфізму SOD1 (7958G>A) методом ПЛРСв.Павла  
741Дослідження поліморфізму SOD2 (MnSOD) (58T>C) методом ПЛРСв.Павла  
742Дослідження поліморфізму SPINK1 (16117A>G) методом ПЛРСв.Павла  
743Дослідження поліморфізму TNF фактора некроза пухлин (-308G>A) методом ПЛРСв.Павла  
744Дослідження поліморфізмуTP53 (16321C>T) методом ПЛРСв.Павла  
745Дослідження поліморфізму TP53 (16397C>G) методом ПЛРСв.Павла  
746Дослідження поліморфізму UGT1A1 ((ТА)6/(ТА)7) методом ПЛРСв.Павла  
747Дослідження поліморфізму VCORC1 (3673G>A) методом ПЛРСв.Павла  
748Дослідження поліморфізму VDR рецептор вітаміну Д (c.1024+283G>A) методом ПЛРСв.Павла  
749Дослідження поліморфізму VEGFA (634C>G) методом ПЛРСв.Павла  
ГЕНЕТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (пакети досліджень)
750Пакет “Генетичний паспорт” – ризики захорювань та їх профілактика (AGTR1, VEGFA, PPARG, AMPD1, ACE, ATP7B, ATP7B, ATP7B, NOD2, NOD2, UGT1A1, GJB2, GJB2, GJB2, PAH, CFTR, PAH, BRCA1, BRCA1, BRCA2, Il4, MMP1, Il12B, Il10, TNF, СОМТ, HTR2A, DBH, ADH1В, ALDH2, CYP2E1, GSTP1, NAT2, CYP1A1, AGT, PON1, ACE, PAI1, F5, F2, ITGB3, NOS3, VEGFA, AGTR1, FTO, LEPR, LPL, PPARG, ApoE, MTHFR, MTRR, VDR, LCT, ММР1, MTR)Св.Павла  
751Тіломірний тест (визначення біологічного віку по довжині кінцевих частин хромосом)Св.Павла  
     
 Діагностична лабораторія Synlab  УкраїнаSynlab Україна  
 Діагностична лабораторія Synlab  Германія. Строк виконанння лабораторного дослідження складає 10-30 днівSynlab Германія  
 Діагностична лабораторія «Сінево»СІНЕВО  
 Інститут мікробіологічних дослідженьІМБ  
 Центр гормональних дослідженьМТМ  
 Німецький діагностичний центр Св. Павла, м.Одеса Св.Павла  
 Діагностична лабораторія «Діла»ДІЛА  
 Алергологичний центрFxMed  
 Медичний цент Біокурс, м.ЛьвовБиокурс  
 Лабораторія доктора РьодгераRedgerlab