Лабораторні дослідження

Перелік лабораторних досліджень та рекомендовані лабораторії України

 

Найменування досліджень ЛабораторіяЛабораторіяЛабораторія
Загальноклінічні дослідження
1Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитівSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
2Загальний аналіз сечіSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
3Сеча за НечипоренкомSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
4Мікроальбумін 24h (сеча добова)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
5Мікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін)Synlab Україна  
6Транспорт солейДІЛА  
Біохімічні дослідження
7Білірубін загальнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
8Білірубін загальний, прямий, непрямийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
9Білірубін непрямийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
10Білірубін прямийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
11Аланінамінотрансфераза (AлАТ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
12Альфа-амілазаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
13Амілаза панкреатична (кількісний показник)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
14Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
15Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
16Креатинфосфокіназа (КФК)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
17Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
18Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
19Ліпаза (кількісний показник)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
20Лужна фосфатаза (ЛФ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
21Загальний білокSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
22АльбумінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
23КреатинінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
24Сечова кислотаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
25СечовинаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
26Жовчні кислоти загальніМТМ  
27Аміак   СІНЕВО
28Тимидинкіназа  СІНЕВО
29Іммунореактивний трипсин ДІЛА 
30Цистатин С зі ШКФ ДІЛАСІНЕВО
Кардіоваскулярні фактори ризику
30Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
31Аполіпопротеїн В (АРОВ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
32Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
33Тригліцериди (ТГ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
34Холестерин (ХС)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
35Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
36Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
37C-реактивний білок (кількісний показник)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
38СРБ високочутливий (hs СРБ)ДІЛА СІНЕВО
39ГомоцистеїнSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
40Ліпопротеїн (а) — кількісн.ДІЛА СІНЕВО
41Окислені ЛПНПSynlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
42ДиметиларгінінSynlab Германія  
43Фосфоліпаза А2, асоційована з ліпопротеїнамиSynlab Германія  
44Триметиламін в сечіSynlab Германія  
45Тропонін ISynlab Україна  
46Тропонін I високочутливийДІЛА  
Вуглеводний обмін
47Маркери вуглеводного обмінуПослуги клінікиМТМ 
48Вільні жирні кислотиSynlab Германія  
49Інсулін (Insulin)МТМSynlab УкраїнаСІНЕВО
50Ц-пептид (С-пептид, C-peptide)МТМSynlab УкраїнаСІНЕВО
51ГлюкозаМТМSynlab УкраїнаСІНЕВО
52Глікований гемоглобін (HbA1c)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
53Фруктозамін (глікований альбумін)Synlab Україна СІНЕВО
Дослідження системи гемостазу
54Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)Synlab Україна СІНЕВО
55Фібріноген за Клаусом (ФБ)Synlab Україна  
56Д-дімерДІЛАSynlab УкраїнаСІНЕВО
57D-дімер (G)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
58Час згортання крові по Лі УайтуПослуги клініки 
59Інгібітор активатора плазміногену (G)Synlab Германія  
60Протеїн С-активність (G)Synlab Германія  
61Протеїн С-антиген (G)Synlab Германія  
62Протеїн S-активність (G)Synlab Германія  
63Тромбін-антитромбіновий комплекс (G)Synlab Германія  
Метаболізм заліза та діагностика анемій
64ЗалізоSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
65Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
66ТрансферинSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
67ФеритинSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
68Залізо-зв’язуюча здатність сироваткиДІЛА СІНЕВО
69ЕритропоетинДІЛА СІНЕВО
Метаболічні показники
70ЛактатДІЛА СІНЕВО
71Бікарбонати (HСО3-)ДІЛА СІНЕВО
72ПіруватSynlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
73Омега жирні кислотиSynlab Германія  
74Гіалорунова кислотаSynlab Германія  
75Метилмалонова кислота в сироватці кровіSynlab Германія  
76Метилмалонова кислота в сечіSynlab Германія  
77Омега-3 жирні кислотиSynlab Германія  
Мікроелементи крові
78КальційSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
79МагнійSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
80Калій (К)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
81Натрій (Na)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
82Хлор (Cl)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
83Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
84Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛА  
85Хром (цільна кров, волосся)ДІЛА СІНЕВО
86Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛАSynlab ГерманіяСІНЕВО
87Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛАSynlab ГерманіяСІНЕВО
88Кальцій іонізованийSynlab Україна  
89ФосфорSynlab Україна  
90Молібден (G)Synlab ГерманіяДІЛА 
Токсичні метали крові
91Алюміній (G)Synlab Германія  
92Арсен (G)Synlab Германія  
93Кадмій (G)Synlab ГерманіяДІЛА 
94Свинець (G)Synlab ГерманіяДІЛА 
95Ртуть (G)Synlab Германія  
96Олово (G)Synlab Германія  
97Таллій (G)Synlab Германія  
98Цинк Synlab ГерманіяДІЛА 
99Хром ДІЛА 
Онкомаркери
100Альфа-фетопротеїнSynlab УкраїнаДІЛА 
101ТиреоглобулінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
102Онкомаркер СА15-3 (молочна залоза)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
103Онкомаркер СА19-9 (підшлункова залоза, жовчній міхур)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
104Онкомаркер СА72-4 (шлунка)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
105Онкомаркер СА125 (яєчників)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
106НЕ4Synlab УкраїнаДІЛА 
107ROMA indexSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
108Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSASynlab УкраїнаДІЛА 
109Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
110Раковоембріональний антиген (СЕА)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
111Хоріонічний гонадотропінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
112Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози КальцитонінДІЛА  
113Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)ДІЛА  
114Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19)ДІЛА  
115Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)ДІЛА  
116Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242ДІЛА  
117Онкомаркер сечового міхура (BTA) (матеріал – сеча)ДІЛА  
118Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечіДІЛА  
119Онкомаркер легень ProGRPДІЛА  
120Онкомаркер Бета-2-мікроглобулінДІЛА  
121Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал — кал)ДІЛАСІНЕВО 
122Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)ДІЛА  
123Онкомаркер підшлункової залози (СА 50)СІНЕВО  
124Тумор-M2-піруваткіназаСІНЕВОSynlab Германія 
125NSE  (нейроенолаза)ДІЛА  
126Хромогранин АСІНЕВОSynlab Германія 
Гастроентерологічні дослідження Україна
127КопрограмаІМБСІНЕВО 
128Комплексне дослідження калу на дисбактеріозІМБСІНЕВО 
129Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Антибіотикограма з МІК.ІМБ  
130Helicobacter pylori, антиген в калі (якісне визначення)ІМБСІНЕВО 
131Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgAСІНЕВОДІЛА 
132Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла сумарніСІНЕВО  
133Виявлення Helicobacter Pylori. Антибіотикограма з МІК.ІМБ  
134Кальпротектин (кал)СІНЕВОДІЛА 
135Панкреатична еластаза (кал)СІНЕВОДІЛА 
136Лямблії, антиген в калі  ІМБ
137Пакет «Микробіом» (кількісне визначення Firmicutes/Bacteroidetes, Actinobacteria, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Escherichia coli, Bacteroides fragilis group, Bacteroides thetaiotaomicron, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli enteropathogenic, Enterococcus spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Candida spp., якісне визначення Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, H. pylori) методом ПЛР — опис особливостей микробіому, можливих шляхів корекціЇ раціону харчування.Св.Павла  
138Глистні инваії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛРСв.Павла  
139Протозойние інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛРСв.Павла  
140Candida albicans / glabrata / krusei, якісне визначення методом ПЛРСв.Павла  
141Гельмінти (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A)Synlab Україна  
142Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)Synlab Україна  
143Зішкріб на ентеробіоз (яйця гостриків)Synlab Україна  
144Akkermansia muciniphila, качественное определение ДНК методом ПЦРСв.Павла  
Гастроентерологічні дослідження Німеччина
145Кальпротектин (кал) (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
146Панкреатична еластаза (кал) (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
147Helicobacter pylori-АГ (якісний) (G)Synlab ГерманіяІМБ 
148Гастрин (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
149Жовчні кислотиSynlab ГерманіяМТМ 
150Трипсин (кал)Synlab Германія  
151ЗонулінSynlab Германія  
152Токсин Clostridium difficile, кал ( Clostridium difficile-Toxin in facec)Synlab Германія  
153Тест на харчову непереносимість (NAT-тест) (G)Synlab Германія  
Гормональні дослідженння
136Лютеїнізуючий гормонSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
137ПролактинSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
138Фолікулостимулюючий гормонSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
13917-ОН-прогестеронSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
140ДегідроепіандростеронсульфатSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
141ЕстрадіолSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
142ПрогестеронSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
143Тестостерон вільнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
144Тестостерон загальнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
145Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулінSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
146Антимюллерів гормонSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
147Тиреотропний гормонSynlab УкраїнаМТМДІЛА
148Трийодтиронін вільнийSynlab УкраїнаМТМДІЛА
149ТрийодтиронінSynlab УкраїнаМТМДІЛА
150Тироксин вільнийSynlab УкраїнаМТМДІЛА
151ТироксинSynlab УкраїнаМТМДІЛА
152Антитіла до тиреоїдної пероксидазиSynlab УкраїнаМТМДІЛА
153Антитіла до тиреоглобулінуSynlab УкраїнаМТМДІЛА
154ПаратгормонSynlab УкраїнаМТМДІЛА
155Антитіла до рецепторів тиреотропного гормонуSynlab УкраїнаМТМДІЛА
156СоматомедінSynlab УкраїнаДІЛА 
157Адренокортикотропний гормонSynlab УкраїнаДІЛА 
158КортизолSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
159Соматотропін (Гормон росту)Synlab УкраїнаДІЛА 
160ДигідротестостеронДІЛА  
161Інгібін ВДІЛА  
162Пролактин, молекулярні формиДІЛА  
163Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)ДІЛАМТМ 
164Антидіуретичний гормон (АДГ, вазопресин, ADH)СІНЕВО  
165Альдостерон (Аldosterone)МТМДІЛА 
166Кортизол (Cortisol,)МТМ  
167Вільний Естріол (UE3 )МТМ  
168Метанефрини загальні (у добовій сечі)ДІЛА  
169Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазміДІЛАСІНЕВО 
170Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечіДІЛАSynlab Германія 
171Адреналін (у плазмі)ДІЛАSynlab Германія 
172Адреналін (у добовій сечі)ДІЛАSynlab Германія 
173Норадреналін (у плазмі)ДІЛАSynlab Германія 
174Норадреналін (у добовій сечі)ДІЛАSynlab Германія 
175Кортизол (у добовій сечі)ДІЛАСІНЕВО 
176Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)ДІЛА  
177Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР)ДІЛАSynlab Германія 
178Лептин МТМ  
179Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)ДІЛАСІНЕВО 
181Кортизол ( слина)ДІЛА  
182ПрокальцитонінДІЛА  
183Осмолярність плазмиДІЛА  
184ВазопресинДІЛА  
Гормональні дослідженння в Німеччині
185Адипонектин (G)Synlab Германія  
186Адреналін (плазма) (G)Synlab Германія  
187Адреналін (добова сеча) (G)Synlab Германія  
188Альдостерон (плазма) (G)Synlab Германія  
189Альдостерон (сироватка) (G)Synlab Германія  
190Альдостерон (добова сеча) (G)Synlab Германія  
191Антимюллерів гормон (G)Synlab Германія  
192Андростендіон (G)Synlab Германія  
193Ангіотензин 2 (G)Synlab Германія  
194СТ-провазопресин (копептин) (G)Synlab Германія  
195Кортизол (добова сеча) (G)Synlab Германія  
196Дигідротестостерон (G)Synlab Германія  
19711-дезоксикортикостерон (G)Synlab Германія  
198Допамін (плазма) (G)Synlab Германія  
199Допамін (добова сеча) (G)Synlab Германія  
200Плацентарний лактоген (G)Synlab Германія  
201Гомованільна кислота (добова сеча) (G)Synlab Германія  
202Лептин (G)Synlab Германія  
203Проінсулін (G)Synlab Германія  
204Мелатонін (G)Synlab Германія  
205Метанефрин, норметанефрин (добова сеча) (G)Synlab Германія  
206Норадреналін (плазма) (G)Synlab Германія  
207Норадреналін (добова сеча) (G)Synlab Германія  
208BNP-NT-пропептид (мозковий натрійуретичний пропептид) (G)Synlab Германія  
209Панкреатичний поліпептид (G)Synlab Германія  
210Прегненолон-сульфат (G)Synlab Германія  
211Ренін прямий (G)Synlab Германія  
212Серотонін (G)Synlab Германія  
213Серотонін IgG (G)Synlab Германія  
214Серотонін IgM (G)Synlab Германія  
215Ванілілмигдальна кислота (добова сеча) (G)Synlab Германія  
216ФіброМакс (Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброМакс);α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Аспартатамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Глюкоза (неінвазивна діагностика);Холестерин (неінвазивна діагностика);Тригліцериди (неінвазивна діагностика))СІНЕВО  
217ФіброТест (α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброТест))СІНЕВО  
218Ангіотензинперетворюючий ферментSynlab Германія  
219Естронекс (сеча)                                                                                                                                           Естрон (Е1)
2-гідроксиестрон (2-ОНE1)
2-метоксиестрон (2-MeОE1)
4-метоксиестрон (4-MeОE1)
16-гідроксиестрон (16-OH E1)
4-гідроксиестрон (4-ОНE1)
2-/16-ОН Е1 співідношення
Коефіцієнт активності метилювання
Креатинін
Synlab Германія  
220Реверсивний Т3Synlab Германія  
Інші дослідження
221Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
Імунологічні дослідження
222Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦІК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)ДІЛАSynlab Україна 
223Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)ДІЛА  
224Імуноглобулін A (IgA)Synlab УкраїнаСІНЕВО 
225Імуноглобулін E загальний (IgE Total)Synlab УкраїнаСІНЕВО 
226Імуноглобулін G (IgG)Synlab УкраїнаСІНЕВО 
227Імуноглобулін M (IgM)Synlab Україна  
228Фактор комплементу С2ДІЛА  
229Фактор комплементу С3ДІЛА  
230Фактор комплементу С4ДІЛА  
231Інтерлейкін-6 МТМСІНЕВО 
232Активність комплементу СН50ДІЛА  
HLA-антгени
233HLA B*27 (хвороба Бехтерева)Synlab ГерманіяСІНЕВО 
Аутоімунна діагностика
234Антистрептолізин О (кількісний показник)Synlab Україна  
235Ревматоїдний фактор (кількісний показник)Synlab Україна  
236Скринінг захвоювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)ДІЛА  
237Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT)СІНЕВОДІЛА 
238ANA-профіль (БлотАналіз)СІНЕВОДІЛА 
239Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I)ДІЛА  
240Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)ДІЛА  
241Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)ДІЛА  
242Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)ДІЛА  
243Антитіла до кардіоліпіну IgMДІЛА  
244Антитіла до кардіоліпіну IgGДІЛА  
245Антитіла до В2-глікопротеїну IgGДІЛА  
246Антитіла до В2-глікопротеїну IgMДІЛА  
247Вовчаковий антикоагулянт (ВА)ДІЛА  
248Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)ДІЛА  
249Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)ДІЛА  
250Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) — напівкількісн.ДІЛА  
251Антитіла до мітохондрій (АМА) — скринінгДІЛА  
252Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)ДІЛА  
253Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) — напівкількісн.ДІЛА  
254Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)ДІЛА  
255Антитіла до Scl-70 (склеродермія)ДІЛА  
256Антитіла до гістонуДІЛА  
257Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM — скринінгДІЛА  
258Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) — якісн.ДІЛА  
259Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) — напівкількісн.ДІЛА  
260Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) — напівкількісніДІЛА  
Аутоімунні дослідженння в Німеччині
261Антитіла до центромери (G)Synlab Германія  
262Антитіла до рецепторів ацетилхоліну (G)Synlab Германія  
263IgG до кардіоліпіну (G)Synlab Германія  
264IgM до кардіоліпіну (G)Synlab Германія  
265Антимітохондріальні антитіла (G)Synlab Германія  
266IgG-скринінг антинуклеарних антитіл (G)Synlab Германія  
267Антинуклеарні антитіла IgA (G)Synlab Германія  
268Антинуклеарні антитіла IgG (G)Synlab Германія  
269Антинуклеарні антитіла IgM (G)Synlab Германія  
270c-ANCA (цитоплазм.) (G)Synlab Германія  
271p-ANCA (перинукл., МПО) (G)Synlab Германія  
272Аннексин V IgG (G)Synlab Германія  
273Антитіла до гладеньких м’язів (G)Synlab Германія  
274IgG до бета-2-глікопротеїну (G)Synlab Германія  
275IgМ до бета-2-глікопротеїну (G)Synlab Германія  
276IgG до центромери (G)Synlab Германія  
277Антитіла до двоспіральної ДНК (G)Synlab Германія  
278Антитіла до нативної ДНК (G)Synlab Германія  
279IgA до ендомізіюSynlab Германія  
280IgG до ендомізіюSynlab Германія  
281Антитіла до глутамат-декарбоксилази (G)Synlab Германія  
282Антитіла до базальної мембрани гломерулоцитів (G)Synlab Германія  
283Антитіла до гістонів (G)Synlab Германія  
284Антитіла до міокарду (G)Synlab Германія  
285Антитіла до тирозин-фосфатази (G)Synlab Германія  
286Антитіла до інсуліну людини (G)Synlab Германія  
287Антитіла до острівкового апарту (G)Synlab Германія  
288Антитіла Jo-1 (G)Synlab Германія  
289Антитіла до печінкових антигенів, блот (AMA-M2-3E, LKM1, LC1, SLA) (G)Synlab Германія  
290Нирково-печінкові мікросомальні антитіла (G)Synlab Германія  
291Мієлін-асоційований глікопротеїн IgA (G)Synlab Германія  
292Мієлін-асоційований глікопротеїн IgG (G)Synlab Германія  
293Мієлін-асоційований глікопротеїн IgM (G)Synlab Германія  
294Антитіла до основного білка мієліну (G)Synlab Германія  
295Антитіла до цитрулінованого віментину (G)Synlab Германія  
296Мі2-антитіла (G)Synlab Германія  
297Антитіла до мієлопероксидази (G)Synlab Германія  
298Антиаквапорин 4 IgASynlab Германія  
299Антиаквапорин 4 IgGSynlab Германія  
300Антиаквапорин 4 IgMSynlab Германія  
301Олігоклональні антитіла (сироватка/ліквор) (G)Synlab Германія  
302Антитіла до парієтальних клітин (G)Synlab Германія  
303RNP/Sm-антитіла (G)Synlab Германія  
304U1-RNP/SM-антитіла (G)Synlab Германія  
305Saccharomyces cerevisiae IgA (G)Synlab Германія  
306Saccharomyces cerevisiae IgG (G)Synlab Германія  
307Scl-70-антитіла (G)Synlab Германія  
308Антитіла до односпіральної ДНК (G)Synlab Германія  
309Антитіла до посмугованих (скелетних) м’язів (G)Synlab Германія  
310Антитіла до розчинних печінкових антигенів (SLA) (G)Synlab Германія  
311SM (B/B/D)-антитіла (антиген Сміта) (G)Synlab Германія  
312Антиспермальні антитіла (G)Synlab Германія  
313SS-A (Ro)-антитіла (G)Synlab Германія  
314SS-B (La)-антитіла (G)Synlab Германія  
315Антитіла до рецепторів ТТГSynlab ГерманіяМТМ 
Діагностика целіакії
316Дослідження: Целікая (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази) (G)Synlab Германія  
317Дослідження: Целікая + (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази; HLA DQ типування) (G)Synlab Германія  
318HLA DQ типуванняSynlab Германія  
Оксидативний стрес
319Загальна антиоксидантна активністьSynlab Германія  
320СупероксиддисмутазаSynlab Германія  
321ГлутатионпероксидазаSynlab Германія  
322Глутатион профільSynlab Германія  
3238-гідроксідезоксігуанозинSynlab Германія  
324ЛікопенSynlab Германія  
325Коензим Q10Synlab Германія  
326Бета-каротинSynlab Германія  
Маркери кісткового метаболизму
327Кальцій іонізований (Са++)Synlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
328Кальцій у сечі (добова сеча)Synlab УкраїнаДІЛА 
329Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
330Фосфор неорганічнийSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
331Дезоксипіридинолін у сечіДІЛА  
332Маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватціДІЛА  
333Остеопороз, маркер остеосинтезу ОстеокальцинДІЛАСІНЕВО 
334Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатазаДІЛАСІНЕВО 
Аллергологічна панель
335ISACДІЛАSynlab Германія 
336ТриптазаДІЛАСІНЕВО 
337Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)ДІЛАSynlab Германія 
338IgE загальнийSynlab Україна  
339Пакет «Передвакційний» Специфічні Ig E до коров’ячого желатину,Специфічні IgE до дріжджів (f45), Алергокомпонент яйця nGal d2, яєчний овальбумін, IgE (f232)ДІЛА  
340Пакет «Астма/Риніт» з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) — Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс кішки (e1); Епідерміс собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6)ДІЛА  
341Алерготест ALEX 2FxMedДІЛА 
Аллергологічні дослідження в Німеччині
342ГістамінSynlab ГерманіяДІЛА 
343Гістамін (сеча)Synlab ГерманіяДІЛА 
344ISAC молекулярна діагностика алергії (G)Synlab Германія  
345Диамінооксидаза (G)Synlab Германія  
346Еозинофільний катіонний білок (G)Synlab Германія  
Діагностика інфекцій
Хламідійна інфекція
347Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG)Synlab Україна  
348Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)Synlab Україна  
349Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA)Synlab Україна  
Інфекції ТORCH-групи
350TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
351TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
352TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab Україна  
353TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)Synlab Україна  
Герпесвірусні інфекції
354Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
355Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
356Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналізSynlab Україна  
357Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн.ДІЛАSynlab Україна 
358Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgGДІЛА  
Інші віруси
359Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)ДІЛА  
360Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)ДІЛА  
361Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн.ДІЛА  
362Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgGДІЛА  
363Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМДІЛА  
Краснуха
364Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
365Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
366Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgGДІЛА  
Токсоплазмоз
367Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
368Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
Вірус Епштейн-Барр
369Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
370Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
371Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
372Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
373Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барр, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
СMV
374Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
375Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
376Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgGДІЛАSynlab Германія 
377Визначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
378Визначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналізSynlab Україна  
Гепатит А
379Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
380Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
381Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
Гепатит В
382Визначення HBs-антигену (HBsAg)Synlab УкраїнаДІЛА 
383Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
384Визначення HBe-антигену (HBeAg)Synlab Україна  
385Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG)Synlab Україна  
386Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG)Synlab Україна  
387Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM)Synlab Україна  
388Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
389Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
Гепатит С
390Визначення антитіл до гепатиту С (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
391Визначення антитіл до гепатиту С (IgM)Synlab УкраїнаДІЛА 
392Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C — Core, NS3, NS4, NS5Synlab УкраїнаДІЛА 
393Визначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
394Генотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) методом ПЛР Real-timeSynlab УкраїнаДІЛА 
395Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
Інші гепатити
396Гепатит D, загальні антитілаДІЛА  
397Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналізSynlab УкраїнаДІЛА 
398Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн.ДІЛАДІЛА 
399Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн.ДІЛАДІЛА 
400Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн.ДІЛАДІЛА 
Інші інфекції
401Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA)Synlab УкраїнаДІЛА 
402Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
403Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G)Synlab УкраїнаДІЛА 
404Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)Synlab УкраїнаДІЛА 
405Антитіла до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1Synlab УкраїнаДІЛА 
406Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (igG), Визначення HBs-антигену (HBsAg)Synlab Україна  
407Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналізСІНЕВОДІЛА 
408Боррелія (Borrelia burdorferi sensu lato: B. burdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii), якісне визначення методом ПЛРСв.Павла  
409Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM — підтверджуючий тест (імуноблот)ДІЛА  
410Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG — підтверджуючий тест (імуноблот)ДІЛА  
411Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgMДІЛА  
412Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgGДІЛА  
413Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgGДІЛА  
414Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) — якісн.ДІЛА  
415Антитіла IgG до вірусу SARS Cov-2МТМСІНЕВОRedgerlab
Гельмінтози
416Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG)Synlab Україна  
417Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A)Synlab Україна  
418Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG)Synlab Україна  
419Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)Synlab Україна  
420Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A)Synlab Україна  
Дослідження біочіпами (Euroimmune)
421Біочіп Борелія/OspC білок IgM або IgGБіокурс  
422Біочіп Єрсінія 03/04//06/09 IgМ або IgGБіокурсSynlab Германія 
423Біочіп Кандіда IgA або IgGБіокурсSynlab Германія 
424Біочіп Кашлюка IgM або IgGБіокурс  
425Біочіп Легіонелла 1-8/2-7 IgM або IgGБіокурс  
426Біочіп Лістерія 1/2a,4b IgМ або IgGБіокурс  
427Біочіп артритів — IgM або IgG до 14 збудників (VZV, T.gondii, Yersinia enterocolitica O3,O6,O9, Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Chlamydia trach., Influenza A (H1N1), А (H3N2), В )Біокурс  
428Біочіп екзантем — IgM або IgG до 20 збудників (HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА, EBV-
EA,Червоничка, Кір, Паротит,T.pallidum, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie B1, A9, ECHO 7, Candida — albicans, tropicalis, krusei)
Біокурс  
429Біочіп захворюваньЦНС — IgM або IgG до 20 збудників (Червоничка, Кір, Паротит, HSV-1, HSV- 2,VZV,CMV, EBV-СА,T.pallidum, T.gondii, Coxsackie B1, A7, ECHO 7, Adeno- 3,Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, H.influenca, Lysteria monocytogenes 1/2a, 4b)Біокурс  
430Біочіп міокардитний — IgM або IgG до 16 збудників (Influenza A (H3N2), H1N1, B, Parainfluenza 1, 2, C.pneumoniae, M.pneumoiniae, CMV, Паротит, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie A16, B1, ECHO 7)Біокурс  
431Біочіп респіраторний — IgM або IgG до 20 збудників (RSV,Influenza A(H3N2),A(H1N1),B,Parainfl-1,2,3,4, Кашлюк,Паракашлюк, C.pneumoniae,M.pneumoiniae,Adeno-3,Coxsackie A7, B1, ECHO 7, Legionella pneumophila type 1, 12, Kleb. pneumoniae, H.influenzae)Біокурс  
Діагностика інфекцій в Німеччині
432Acanthamoeba spp. (ПЛР)Synlab Германія  
433Aspergillus fumigatus-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
434Hepatitis E-IgG (скринінговий тест)Synlab Германія  
435Hepatitis E-IgG, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
436Hepatitis E-IgM (скринінговий тест)Synlab Германія  
437Hepatitis E-IgM, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
438IgG до амебиSynlab Германія  
439Aspergillus-антиген (сироватка)Synlab Германія  
440Asperg. fumigatus-антитілаSynlab Германія  
441IgA до Bordetella pertussisSynlab Германія  
442IgG до токсину Bordetella pertussisSynlab Германія  
443Bordetella parapertussis-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
444Bordetella pertussis-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
445Brucella IgGSynlab Германія  
446Brucella IgMSynlab Германія  
447Brucella-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
448Candida albicans IgASynlab Германія  
449Candida albicans IgGSynlab Германія  
450Candida albicans IgMSynlab Германія  
451CMV IgG авідністьSynlab Германія  
452Chlam. pneumoniae IgASynlab Германія  
453Chlam. pneumoniae IgGSynlab Германія  
454Clostridium difficile-токсин (кал)Synlab Германія  
455Cryptococcus neoformans-антиген (сироватка)Synlab Германія  
456Cryptococcus neoformans-антиген (ліквор)Synlab Германія  
457Coxsakie IgGSynlab Германія  
458Coxsakie IgMSynlab Германія  
459Coxiella burnetii-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
460Chlamydia psittaci IgASynlab Германія  
461Chlamydia psittaci IgGSynlab Германія  
462Chlamydia psittaci IgMSynlab Германія  
463Цистицеркоз-антитілаSynlab Германія  
464Цистицеркоз-антитіла, блотSynlab Германія  
465Вірус лихоманки Денге-антигенSynlab Германія  
466Вірус лихоманки Денге IgGSynlab Германія  
467Вірус лихоманки Денге IgMSynlab Германія  
468Вірус лихоманки Денге-РНК (ПЛР)Synlab Германія  
469Антитіла до дифтерійного анатоксинуSynlab Германія  
470Дірофіляріоз-антитілаSynlab Германія  
471Ehrlichiosis-IgGSynlab Германія  
472Ehrlichiosis-IgMSynlab Германія  
473Ehrlichia-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
474Ентеровіруси IgGSynlab Германія  
475Ентеровіруси IgMSynlab Германія  
476Ентеровіруси-РНКSynlab Германія  
477Вірус кліщового енцефаліту IgGSynlab Германія  
478Вірус кліщового енцефаліту IgMSynlab Германія  
479Вірус кліщового енцефаліту-РНКSynlab Германія  
480Вірус свинячого грипу H1N1-РНКSynlab Германія  
481HBV-ДНК, кількіснийSynlab Германія  
482HCV-РНК, кількіснийSynlab Германія  
483H.pylori IgA, блотSynlab Германія  
484H.pylori IgG, блотSynlab Германія  
485HHV 6 IgGSynlab Германія  
486HHV 6 IgMSynlab Германія  
487HHV 6-ДНКSynlab Германія  
488HHV 7 IgGSynlab Германія  
489HHV 7 IgMSynlab Германія  
490HHV 7-ДНКSynlab Германія  
491HHV 8 IgGSynlab Германія  
492HHV 8-ДНКSynlab Германія  
493HIV 1-РНК, кількіснийSynlab Германія  
494HIV комбо тест (АТ до HIV 1/2/0+p24-АГ)Synlab Германія  
495IgG до HSV 2Synlab Германія  
496HTLV I-ДНКSynlab Германія  
497HTLV II-ДНКSynlab Германія  
498HTLV I антитіла, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
499HTLV II антитіла, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
500HTLV I/II-IgG (скринінг)Synlab Германія  
501IL28B-генотипуванняSynlab Германія  
502Legionella pneumophila IgG (серотип 1-7)Synlab Германія  
503Legionella pneumophila IgM (серотип 1-7)Synlab Германія  
504Legionella-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
505Leptospira IgGSynlab Германія  
506Leptospira IgMSynlab Германія  
507Leptospira-ДНКSynlab Германія  
508Listeria-антитіла (скринінг)Synlab Германія  
509Listeria monocytogenes-ДНКSynlab Германія  
510Treponema pallidum IgG, блотSynlab Германія  
511Treponema pallidum IgМ, блотSynlab Германія  
512Borrelia burgdorferi IgGSynlab Германія  
513Borrelia burgdorferi IgG, блотSynlab Германія  
514Borrelia burgdorferi IgМSynlab Германія  
515Borrelia burgdorferi IgМ, блотSynlab Германія  
516Borrelia burgdorferi-ДНК (ліквор, аспірат, пунктат, кліщ тощо)Synlab Германія  
517Plasmodium falciparum IgG (малярія)Synlab Германія  
518Збудник малярії-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
519Вірус кору IgGSynlab Германія  
520Вірус кору IgMSynlab Германія  
521Вірус кору-РНК (ПЛР)Synlab Германія  
522Вірус епідемічного паротиту IgGSynlab Германія  
523Вірус епідемічного паротиту IgMSynlab Германія  
524Вірус епідемічного паротиту-РНК (ПЛР)Synlab Германія  
525Mycoplasma pneumoniae IgASynlab Германія  
526Mycoplasma pneumoniae IgGSynlab Германія  
527Mycoplasma pneumoniae IgMSynlab Германія  
528Mycoplasma pneumoniae-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
529Нематоди IgG, блотSynlab Германія  
530Parvovirus-B19-IgG авідністьSynlab Германія  
531Parvovirus-B19 IgGSynlab Германія  
532Parvovirus-B19-IgG, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
533Parvovirus-B19 IgMSynlab Германія  
534Parvovirus-B19-IgM, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія  
535Parvovirus-B19-ДНКSynlab Германія  
536Pneumococcus IgGSynlab Германія  
537Поліовірус типу 1-антитілаSynlab Германія  
538Поліовірус типу 2-антитілаSynlab Германія  
539Поліовірус типу 3-антитілаSynlab Германія  
540Polyoma BKV-ДНКSynlab Германія  
541Polyoma JCV-ДНКSynlab Германія  
542Rubella IgG-авідністьSynlab Германія  
543Rickettsia conori/rickettsii-IgGSynlab Германія  
544Rickettsia conori/rickettsii-IgMSynlab Германія  
545Rickettsia-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
546Краснуха (ПЛР)Synlab Германія  
547Rickettsia typhi IgGSynlab Германія  
548Rickettsia typhi IgMSynlab Германія  
549Salmonella-IgASynlab Германія  
550Сальмонела IgG/A/M, скринінг антитілSynlab Германія  
551Coronavirus-ДНК (ПЛР)Synlab Германія  
552Schistosoma mansonii-антитілаSynlab Германія  
553Schistosoma mansonii IgGSynlab Германія  
554Strongyloides IgGSynlab Германія  
555Toxoplasma IgG-авідністьSynlab Германія  
556Quantiferon-Gold test (діагностика туберкульозу)Synlab Германія  
557Правцевий антитоксинSynlab Германія  
558Антитіла до збудника сказуSynlab Германія  
559Francisella tularensis-IgGSynlab Германія  
560Francisella tularensis-IgMSynlab Германія  
561Varicella zoster IgGSynlab ГерманіяДІЛА 
562Varicella zoster IgMSynlab ГерманіяДІЛА 
563Varicella zoster-ДНКSynlab Германія  
564Yersinia IgA, блотSynlab ГерманіяRedgerlab 
565Yersinia IgG, блотSynlab ГерманіяRedgerlab 
566Антитіла IgA та IgG до вірусу SARS Cov-2RedgerlabСІНЕВОМТМ
Вітаміни
567Вітамін В 12Synlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
568Фолієва кислотаSynlab УкраїнаДІЛАСІНЕВО
56925 — гідроксивітамін загальний Д (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total)МТМSynlab ГерманіяДІЛА
Дослідження нутрієнтів в Німеччині
570Вітамін АSynlab Германія  
571Вітамін B1Synlab Германія  
572Вітамін B2Synlab Германія  
573Вітамін В3 (ніацин)Synlab Германія  
574Вітамін В5 (пантотенова кислота)Synlab Германія  
575Вітамін B6Synlab Германія  
576Вітамін CSynlab Германія  
577Вітамін D (25-OH)Synlab Германія  
578Вітамін D2 (25-OH)Synlab Германія  
579Вітамін D3 (1.25-OH)Synlab Германія  
580Вітамін ЕSynlab Германія  
581Вітамін Н (біотин)Synlab Германія  
582Вітамін K — K1,K2/MK-4/,K2/MK-7Redgerlab  
583Вітамін КSynlab Германія  
584ГолотранскоболамінSynlab Германія  
Жирні кислоти
585Омега — 3 жирні кислотиSynlab Германія  
Генетичні дослідження
Встановлення діагнозу спадкового захворювання
586Ахондроплазія. Гіпохондроплазія. Мажорні мутації гену FGFR3.Св.Павла  
587Хвороба Вільсона-Коновалова (ген ATP7B — 3 поліморфізми)Св.Павла  
588Хвороба Крона — генетичний ризик (CARD15 (3020insC, Gly908Arg), TNFa(308GA))Св.Павла  
589Галактоземія. Мутації гену GALT c.563 A> G (p.Q188R), c.855G> T (p.K285N), c.940A> G (p.N314D) варіант ДуартеСв.Павла  
590Гемохроматоз спадковий. Клінічні прояви гепатопатії без виявлення вірусів гепатитів. Мутації C282Y и H63D гену HFEСв.Павла  
591Мартіна-Белла синдром (ламка X-хромосома) ДНК-діагностикаСв.Павла  
592Міодистрофія Дюшена-Беккера. Делеція экзонів (промоторна ділянка єкзона 1, єкзона 3, 43, 50, 13, 6, 47, 60, 52, 45, 48, 19, 17, 51, 8, 12, 44, 4) гена дистрофінаСв.Павла  
593Муковісцидоз (расширений аналіз). Аналіз 16 разповсюджених мутацій гену CFTR и 12 мутацій характерних для атипових форм муковісцидозу в тому числі непрохідність відсутність семявиводімих протоків.Св.Павла  
594Спадковий парнкреатит (PRSS, SPINK1)Св.Павла  
595Ниймеген синдром. Мутація 657delT гену NBS1Св.Павла  
596Ризик раку молочної залози та яєчників — разширений по крові. Аналіз мутацій гена BRCA1 5382insC (c.5266dupC, p.Q1756fc), 300T> G (c.181T> G, p.C61G), 185delAG (c.68_68del, p.E23fs), BRCA2 6174delT (c.5946delT, p. Ser1982Argfc), C5972T (c.5244delC, p.Thr1915Met)Св.Павла  
597Ризик раку молочної залози та яєчників (BRCA1 185delAG, BRCA1 5382insC, BRCA2 6174delT)Св.Павла  
598Сімейна средиземноморськая лихоманка (FMF). Мутації гену MEFV M694V, V726A, M6801Св.Павла  
599Синдром Жильбера (ген UGT1A1)Св.Павла  
600Спінальна мязова атрофія ДНК-діагностикаСв.Павла  
601Фенілкетонурія — расширений. 5 мутацій гену PAH (в том числе R408W, R158Q, Y414C)Св.Павла  
Тестування окремих генів
602Дослідження поліморфізму ACE (I/D) — ангиотензин-конвертуючий фермент (ризик гіпертрофії міокарда, тип спортивних навантажень) методом ПЛРСв.Павла  
603Дослідження поліморфізму ADH1B (8254A>G) ген алкоголь-дегідрогенази методом ПЛРСв.Павла  
604Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.46A>G) методом ПЛРСв.Павла  
605Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.79G>C) методом ПЛРСв.Павла  
606Дослідження поліморфізму ADRB3 (c.190T>C) методом ПЛРСв.Павла  
607Дослідження поліморфізму AGT ген ангіотензиногену (521C>T) методом ПЛРСв.Павла  
608Дослідження поліморфізму AGTR1 рецептор ангіотензину (1166A>C) методом ПЛРСв.Павла  
609Дослідження поліморфізму AHRR ген арілгідрокарбонового рецептору (чутливість к діоксинам) (c.565C>G) методом ПЛРСв.Павла  
610Дослідження поліморфізму ALDH2 ген альдегид-дегідрогеназы (42421G>A) методом ПЛРСв.Павла  
611Дослідження поліморфізму AMPD1 (-34C>T) методом ПЛРСв.Павла  
612Дослідження поліморфізму APOC3 аполіпротеїну С3 (3238G>C) методом ПЛРСв.Павла  
613Дослідження поліморфізму APOE — ген аполіпопротеіну Е (риск деменції та хвороби Альцгеймеру) (3106C>T) методом ПЛРСв.Павла  
614Дослідження поліморфізму ATM (c.5557G>A) методом ПЛРСв.Павла  
615Дослідження поліморфізму ATP7B (delC3402) методом ПЛРСв.Павла  
616Дослідження поліморфізму ATP7B (8912G>A) методом ПЛРСв.Павла  
617Дослідження поліморфізму ATP7B (c.3207C>A) методом ПЛРСв.Павла  
618Дослідження поліморфізму BRCA1 (185delAG) методом ПЛРСв.Павла  
619Дослідження поліморфізму BRCA1 (5382insC) методом ПЛРСв.Павла  
620Дослідження поліморфізму BRCA2 (6174delT) методом ПЛРСв.Павла  
621Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (3020insC) методом ПЛРСв.Павла  
622Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (30491G>C) методом ПЛРСв.Павла  
623Дослідження поліморфізму CAT (-262C>T) методом ПЛРСв.Павла  
624Дослідження поліморфізму CFTR (c.1624G>T; Gly542Ter) методом ПЛРСв.Павла  
625Дослідження поліморфізму CFTR (2143delT) методом ПЛРСв.Павла  
626Дослідження поліморфізму CFTR (3821delT) методом ПЛРСв.Павла  
627Дослідження поліморфізму CFTR (394delTT) методом ПЛРСв.Павла  
628Дослідження поліморфізму CFTR (c.3909C>G, Asn1303Lys) методом ПЛРСв.Павла  
629Дослідження поліморфізму CFTR (c.1652G>A, Gly551Asp) методом ПЛРСв.Павла  
630Дослідження поліморфізму CFTR (c.1521_1523delCTT; Phe508delPhe) — мажорна мутація, методом ПЛРСв.Павла  
631Дослідження поліморфізму CFTR (3846G>A; Trp1282Ter) методом ПЛРСв.Павла  
632Дослідження поліморфізму CHEK2 (1100delC) методом ПЛРСв.Павла  
633Дослідження поліморфізму CHEK2 (21736T>C) методом ПЛРСв.Павла  
634Дослідження поліморфізму CHEK2 (c.444+1G>A) методом ПЛРСв.Павла  
635Дослідження поліморфізму COMT ген катехоламінотрансферази (відчуття тревоги и т.п.) (27009G>A) методом ПЛРСв.Павла  
636Дослідження поліморфізму CYP1A1*2C (3103T>C ) методом ПЛРСв.Павла  
637Дослідження поліморфізму CYP2C19*2 (681G>A) методом ПЛРСв.Павла  
638Дослідження поліморфізму CYP2C19*3 (636G>A) методом ПЛРСв.Павла  
639Дослідження поліморфізму CYP2C9*2 (416C>T) методом ПЛРСв.Павла  
640Дослідження поліморфізму CYP2C9*3 (1061A>C) методом ПЛРСв.Павла  
641Дослідження поліморфізму CYP2E1*5 (-1053 C>T) методом ПЛРСв.Павла  
642Дослідження поліморфізму CYP3A4*1A/1B (¬-392A>G) методом ПЛРСв.Павла  
643Дослідження поліморфізму CYP3A5*3 (6986G>A) методом ПЛРСв.Павла  
644Дослідження поліморфізму DBH ген дофамін бета-гідроксилази (-1021C>T) методом ПЛРСв.Павла  
645Дослідження поліморфізму DRD2 ген рецептора дофаміну (957C>T) методом ПЛРСв.Павла  
646Дослідження поліморфізму F2 фактор II згортуванності крові (20210 G>A (c.*97G>A)) методом ПЛРСв.Павла  
647Дослідження поліморфізму F5 (Лейденська мутація 1691G>A) методом ПЛРСв.Павла  
648Дослідження поліморфізму F7 фактор IV згортання крові (10976G>A) методом ПЛРСв.Павла  
649Дослідження поліморфізму FABP2 (c.163A>G) методом ПЛРСв.Павла  
650Дослідження поліморфізму FDPS (c.-1-98T>G) методом ПЛРСв.Павла  
651Дослідження поліморфізму FTO (грелінова система регуляції апетиту) (23525T>A) методом ПЛРСв.Павла  
652Дослідження поліморфізму GAD1 (5276G>A) методом ПЛРСв.Павла  
653Дослідження поліморфізму GJB2 (167delT) методом ПЛРСв.Павла  
654Дослідження поліморфізму GJB2 (235delC) методом ПЛРСв.Павла  
655Дослідження поліморфізму GJB2 (313-326del14) методом ПЛРСв.Павла  
656Дослідження поліморфізму GJB2 (35delG) методом ПЛРСв.Павла  
657Дослідження поліморфізму GSTP1 глутатіон-S-трансферази (c.313A>G) методом ПЛРСв.Павла  
658Дослідження поліморфізму IL10 (-1082G>A) методом ПЛРСв.Павла  
659Дослідження поліморфізму IL12b (1188A>C) методом ПЛРСв.Павла  
660Дослідження поліморфізму IL4 (-589C>T) методом ПЛРСв.Павла  
661Дослідження поліморфізму IL6 (-174C>G) методом ПЛРСв.Павла  
662Дослідження поліморфізму IL28В (7044T>G) методом ПЛРСв.Павла  
663Дослідження поліморфізму IL28В (1825C>T) методом ПЛРСв.Павла  
664Дослідження поліморфізму ITGA2 (807C>T) методом ПЛРСв.Павла  
665Дослідження поліморфізму ITGB3 ген інтегрину бета (176T>C) методом ПЛРСв.Павла  
666Дослідження поліморфізму JAK2 янус-кіназа (підтвеждення діагнозу міелопроліфеативного захворювання) (c.1849G>T) методом ПЛРСв.Павла  
667Дослідження поліморфізму LCT (-13910C>T) методом ПЛРСв.ПавлаДІЛАСІНЕВО
668Дослідження поліморфізму LEPR (рецептор лептину)(c.668A>G) методом ПЛРСв.Павла  
669Дослідження поліморфізму LPL ліпопротеїнова ліпаза (1595 C>G) методом ПЛРСв.Павла  
670Дослідження поліморфізму MMP1 матриксна металопротеїназа(-1607insG) методом ПЛРСв.Павла  
671Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(677C>T) методом ПЛРСв.Павла  
672Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(1298A>C) методом ПЛРСв.Павла  
673Дослідження поліморфізму MTR метіонин-синтаза (2756A>G) методом ПЛРСв.Павла  
674Дослідження поліморфізму MTRR метіонин-синтаза редуктаза (c.66A>G) методом ПЛРСв.Павла  
675Дослідження поліморфізму NAT2*6B (c.590G>A) методом ПЛРСв.Павла  
676Дослідження поліморфізму NAT2*5A (c.481С>Т) методом ПЛРСв.Павла  
677Дослідження поліморфізму NOS3 (786C>T) методом ПЛРСв.Павла  
678Дослідження поліморфізму PAH (c.782G>A ) методом ПЛРСв.Павла  
679Дослідження поліморфізму PAH (c.1222C>T) методом ПЛРСв.Павла  
680Дослідження поліморфізму PON1 ген параоксоназы (c.575A>G) методом ПЛРСв.Павла  
681Дослідження поліморфізму PPARG (c.34C>G) методом ПЛРСв.Павла  
682Дослідження поліморфізму PPARGC1B (81039G>A) методом ПЛРСв.Павла  
683Дослідження поліморфізму PRSS1 (7455G>A) методом ПЛРСв.Павла  
684Дослідження поліморфізму SERPINE1 (PAI1) інгібітор активатора плазміногену (фібріноліз) (-675 5G>4G) методом ПЛРСв.Павла  
685Дослідження поліморфізму SLCO1B1 (c.521T>C) методом ПЛРСв.Павла  
686Дослідження поліморфізму SOD1 (7958G>A) методом ПЛРСв.Павла  
687Дослідження поліморфізму SOD2 (MnSOD) (58T>C) методом ПЛРСв.Павла  
688Дослідження поліморфізму SPINK1 (16117A>G) методом ПЛРСв.Павла  
689Дослідження поліморфізму TNF фактора некроза пухлин (-308G>A) методом ПЛРСв.Павла  
690Дослідження поліморфізмуTP53 (16321C>T) методом ПЛРСв.Павла  
691Дослідження поліморфізму TP53 (16397C>G) методом ПЛРСв.Павла  
692Дослідження поліморфізму UGT1A1 ((ТА)6/(ТА)7) методом ПЛРСв.Павла  
693Дослідження поліморфізму VCORC1 (3673G>A) методом ПЛРСв.Павла  
694Дослідження поліморфізму VDR рецептор вітаміну Д (c.1024+283G>A) методом ПЛРСв.Павла  
695Дослідження поліморфізму VEGFA (634C>G) методом ПЛРСв.Павла  
ГЕНЕТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (пакети досліджень)
696Пакет «Генетичний паспорт» — ризики захорювань та їх профілактика (AGTR1, VEGFA, PPARG, AMPD1, ACE, ATP7B, ATP7B, ATP7B, NOD2, NOD2, UGT1A1, GJB2, GJB2, GJB2, PAH, CFTR, PAH, BRCA1, BRCA1, BRCA2, Il4, MMP1, Il12B, Il10, TNF, СОМТ, HTR2A, DBH, ADH1В, ALDH2, CYP2E1, GSTP1, NAT2, CYP1A1, AGT, PON1, ACE, PAI1, F5, F2, ITGB3, NOS3, VEGFA, AGTR1, FTO, LEPR, LPL, PPARG, ApoE, MTHFR, MTRR, VDR, LCT, ММР1, MTR)Св.Павла  
697Тіломірний тест (визначення біологічного віку по довжині кінцевих частин хромосом)Св.Павла  
     
 Діагностична лабораторія Synlab  УкраїнаSynlab Україна  
 Діагностична лабораторія Synlab  Германія. Строк виконанння лабораторного дослідження складає 10-30 днівSynlab Германія  
 Діагностична лабораторія «Сінево»СІНЕВО  
 Інститут мікробіологічних дослідженьІМБ  
 Центр гормональних дослідженьМТМ  
 Німецький діагностичний центр Св. Павла, м.Одеса Св.Павла  
 Діагностична лабораторія «Діла»ДІЛА  
 Алергологичний центрFxMed  
 Медичний цент Біокурс, м.ЛьвовБиокурс  
 Лабораторія доктора РьодгераRedgerlab  
Сообщить о наличии Мы сообщим вам, когда товар поступит в продажу. Просто оставьте свой действующий адрес электронной почты ниже.
Email Необходимое количество Мы не будем делиться вашим адресом с кем-либо еще.