Лабораторні дослідження

Перелік лабораторних досліджень та рекомендовані лабораторії України

Найменування досліджень  Лабораторія Лабораторія Лабораторія
Загальноклінічні дослідження
1 Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів Synlab Україна СІНЕВО
2 Загальний аналіз сечі Synlab Україна СІНЕВО
3 Сеча за Нечипоренком Synlab Україна СІНЕВО
4 Мікроальбумін 24h (сеча добова) Synlab Україна СІНЕВО
5 Мікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін) Synlab Україна
6 Транспорт солей інформація оновлюється
Біохімічні дослідження
7 Білірубін загальний Synlab Україна СІНЕВО
8 Білірубін загальний, прямий, непрямий Synlab Україна СІНЕВО
9 Білірубін непрямий Synlab Україна СІНЕВО
10 Білірубін прямий Synlab Україна СІНЕВО
11 Аланінамінотрансфераза (AлАТ) Synlab Україна СІНЕВО
12 Альфа-амілаза Synlab Україна СІНЕВО
13 Амілаза панкреатична (кількісний показник) Synlab Україна СІНЕВО
14 Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) Synlab Україна СІНЕВО
15 Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ) Synlab Україна СІНЕВО
16 Креатинфосфокіназа (КФК) Synlab Україна СІНЕВО
17 Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) Synlab Україна СІНЕВО
18 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Synlab Україна СІНЕВО
19 Ліпаза (кількісний показник) Synlab Україна СІНЕВО
20 Лужна фосфатаза (ЛФ) Synlab Україна СІНЕВО
21 Загальний білок Synlab Україна СІНЕВО
22 Альбумін Synlab Україна СІНЕВО
23 Креатинін Synlab Україна СІНЕВО
24 Сечова кислота Synlab Україна СІНЕВО
25 Сечовина Synlab Україна СІНЕВО
26 Жовчні кислоти загальні МТМ
27 Аміак СІНЕВО
28 Тимидинкіназа СІНЕВО
29 Іммунореактивний трипсин інформація оновлюється
30 Тимолова проба інформація оновлюється
31 Панкреатична аміліза Synlab Україна
32 Глікований гемоглобін (HbA1c) Synlab Україна
33 Церулоплазмин Synlab Германія
34 Альфа-1-антитрипсин Synlab Германія
35 Азот сечовини  СІНЕВО
36 Тропонін I високочутливий Synlab Україна
37 Іммунореактивний трипсин Synlab Україна
38 Цистатин С зі ШКФ СІНЕВО
Кардіоваскулярні фактори ризику
39 Аполіпопротеїн А1 (АРОА1) Synlab Україна СІНЕВО
40 Аполіпопротеїн В (АРОВ) Synlab Україна СІНЕВО
41 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ) Synlab Україна СІНЕВО
42 Тригліцериди (ТГ) Synlab Україна СІНЕВО
43 Холестерин (ХС) Synlab Україна СІНЕВО
44 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) Synlab Україна СІНЕВО
45 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) Synlab Україна СІНЕВО
46 C-реактивний білок (кількісний показник) Synlab Україна СІНЕВО
47 СРБ високочутливий (hs СРБ) СІНЕВО
48 Гомоцистеїн Synlab Україна СІНЕВО
49 Ліпопротеїн (а) – кількісн. СІНЕВО
50 Окислені ЛПНП Synlab Німеччина СІНЕВО
51 Диметиларгінін Synlab Німеччина
52 Фосфоліпаза А2, асоційована з ліпопротеїнами Synlab Німеччина
53 Триметиламін в сечі Synlab Німеччина
54 Тропонін I Synlab Україна
55 Тропонін I високочутливий інформація оновлюється
Вуглеводний обмін
56 Маркери вуглеводного обміну Послуги клініки МТМ
57 Вільні жирні кислоти Synlab Німеччина
58 Інсулін (Insulin) МТМ
59 Ц-пептид (С-пептид, C-peptide) МТМ
60 Глюкоза МТМ Synlab Україна СІНЕВО
61 Глікований гемоглобін (HbA1c) Synlab Україна СІНЕВО
62 Фруктозамін (глікований альбумін) Synlab Україна СІНЕВО
Дослідження системи гемостазу
63 Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ) Synlab Україна СІНЕВО
64 Фібріноген за Клаусом (ФБ) Synlab Україна
65 Д-дімер Synlab Україна СІНЕВО
66 D-дімер (G) Synlab Україна СІНЕВО
67 Час згортання крові по Лі Уайту Послуги клініки
68 Інгібітор активатора плазміногену (G) Synlab Німеччина
69 Протеїн С-активність (G) Synlab Німеччина
70 Протеїн С-антиген (G) Synlab Німеччина
71 Протеїн S-активність (G) Synlab Німеччина
72 Тромбін-антитромбіновий комплекс (G) Synlab Німеччина
Метаболізм заліза та діагностика анемій
73 Залізо Synlab Україна СІНЕВО
74 Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо) Synlab Україна СІНЕВО
75 Трансферин Synlab Україна СІНЕВО
76 Феритин Synlab Україна СІНЕВО
77 Залізо-зв’язуюча здатність сироватки СІНЕВО
78 Еритропоетин СІНЕВО
Метаболічні показники
79 Лактат СІНЕВО
80 Бікарбонати (HСО3-) СІНЕВО
81 Піруват Synlab Німеччина СІНЕВО
82 Омега жирні кислоти Synlab Німеччина
83 Гіалорунова кислота Synlab Німеччина
84 Метилмалонова кислота в сироватці крові Synlab Німеччина
85 Метилмалонова кислота в сечі Synlab Німеччина
86 Омега-3 жирні кислоти Synlab Німеччина
Мікроелементи крові
87 Кальцій Synlab Україна СІНЕВО
88 Магній Synlab Україна СІНЕВО
89 Калій (К) Synlab Україна СІНЕВО
90 Натрій (Na) Synlab Україна СІНЕВО
91 Хлор (Cl) Synlab Україна СІНЕВО
92 Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті) Synlab Україна СІНЕВО
93 Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся) інформація оновлюється
94 Хром (цільна кров, волосся) СІНЕВО
95 Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся) Synlab Німеччина СІНЕВО
96 Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся) Synlab Німеччина СІНЕВО
97 Кальцій іонізований Synlab Україна
98 Фосфор Synlab Україна
99 рН-крові інформація оновлюється
100 Молібден (G) Synlab Німеччина
Токсичні метали крові
101 Алюміній (G) Synlab Німеччина
102 Арсен (G) Synlab Німеччина
103 Кадмій (G) Synlab Німеччина
104 Свинець (G) Synlab Німеччина
105 Ртуть (G) Synlab Німеччина
106 Олово (G) Synlab Німеччина
107 Таллій (G) Synlab Німеччина
108 Цинк Synlab Німеччина
109 Хром інформація оновлюється
Онкомаркери
110 Альфа-фетопротеїн Synlab Україна
111 Тиреоглобулін Synlab Україна СІНЕВО
112 Онкомаркер СА15-3 (молочна залоза) Synlab Україна СІНЕВО
113 Онкомаркер СА19-9 (підшлункова залоза, жовчній міхур) Synlab Україна СІНЕВО
114 Онкомаркер СА72-4 (шлунка) Synlab Україна СІНЕВО
115 Онкомаркер СА125 (яєчників) Synlab Україна СІНЕВО
116 НЕ4 Synlab Україна
117 ROMA index Synlab Україна СІНЕВО
118 Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA Synlab Україна
119 Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA) Synlab Украина СІНЕВО
120 Раковоембріональний антиген (СЕА) Synlab Україна СІНЕВО
121 Хоріонічний гонадотропін Synlab Україна СІНЕВО
122 Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін інформація оновлюється
123 Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) інформація оновлюється
124 Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) інформація оновлюється
125 Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) інформація оновлюється
126 Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 інформація оновлюється
127 Онкомаркер сечового міхура (BTA) (матеріал – сеча) інформація оновлюється
128 Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі інформація оновлюється
129 Онкомаркер легень ProGRP інформація оновлюється
130 Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін інформація оновлюється
131 Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал – кал) СІНЕВО
132 Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові) інформація оновлюється
133 Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) СІНЕВО
134 Тумор-M2-піруваткіназа СІНЕВО Synlab Німеччина
135 NSE  (нейроенолаза) інформація оновлюється
136 Хромогранин А СІНЕВО Synlab Німеччина
Гастроентерологічні дослідження Україна
137 Копрограма IMD СІНЕВО
138 Комплексне дослідження калу на дисбактеріоз IMD СІНЕВО
139 Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Антибіотикограма з МІК. IMD
140 Helicobacter pylori, антиген в калі (якісне визначення) IMD СІНЕВО
141 Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA СІНЕВО
142 Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла сумарні СІНЕВО
143 Виявлення Helicobacter Pylori. Антибіотикограма з МІК. IMD
144 Кальпротектин (кал) СІНЕВО
145 Панкреатична еластаза (кал) СІНЕВО
146 Лямблії, антиген в калі IMD
147 Пакет «Микробіом» (кількісне визначення Firmicutes/Bacteroidetes, Actinobacteria, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Escherichia coli, Bacteroides fragilis group, Bacteroides thetaiotaomicron, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli enteropathogenic, Enterococcus spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Candida spp., якісне визначення Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, H. pylori) методом ПЛР – опис особливостей микробіому, можливих шляхів корекціЇ раціону харчування. Св.Павла
148 Глистні инваії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР Св.Павла
149 Протозойние інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР Св.Павла
150 Candida albicans / glabrata / krusei, якісне визначення методом ПЛР Св.Павла
151 Гельмінти (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A) Synlab Україна
152 Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG) Synlab Україна
153 Зішкріб на ентеробіоз (яйця гостриків) Synlab Україна
154 Akkermansia muciniphila, качественное определение ДНК методом ПЦР Св.Павла
Гастроентерологічні дослідження Німеччина
155 Кальпротектин (кал) (G) Synlab Німеччина СІНЕВО
156 Панкреатична еластаза (кал) (G) Synlab Німеччина СІНЕВО
157 Helicobacter pylori-АГ (якісний) (G) Synlab Німеччина IMD
158 Гастрин (G) Synlab Німеччина СІНЕВО
159 Жовчні кислоти Synlab Німеччина МТМ
160 Трипсин (кал) Synlab Німеччина
161 Зонулін Synlab Німеччина
162 Токсин Clostridium difficile, кал ( Clostridium difficile-Toxin in facec) Synlab Німеччина
163 Тест на харчову непереносимість (NAT-тест) (G) Synlab Німеччина
ПРОТЕЇНОГРАМА
164 Протеїнограма: Загальний білок,Альбумін,Глобуліни, альфа-1-глобуліни, альфа-2-глобуліни,бета-глобуліни, гамма-глобуліни інформація оновлюється
Гормональні дослідженння
165 Лютеїнізуючий гормон Synlab Україна СІНЕВО
166 Пролактин Synlab Україна СІНЕВО
167 Фолікулостимулюючий гормон Synlab Україна СІНЕВО
168 17-ОН-прогестерон Synlab Україна СІНЕВО
169 Дегідроепіандростеронсульфат Synlab Україна СІНЕВО
170 Естрадіол Synlab Україна СІНЕВО
171 Прогестерон Synlab Україна СІНЕВО
172 Тестостерон вільний Synlab Україна СІНЕВО
173 Тестостерон загальний Synlab Україна СІНЕВО
174 Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін Synlab Україна СІНЕВО
175 Антимюллерів гормон Synlab Україна СІНЕВО
176 Тиреотропний гормон Synlab Україна МТМ
177 Трийодтиронін вільний Synlab Україна МТМ
178 Трийодтиронін Synlab Україна МТМ
179 Тироксин вільний Synlab Україна МТМ
180 Тироксин Synlab Україна МТМ
181 Антитіла до тиреоїдної пероксидази Synlab Україна МТМ
182 Антитіла до тиреоглобуліну Synlab Україна МТМ
183 Паратгормон Synlab Україна МТМ
184 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону Synlab Україна МТМ
185 Соматомедін Synlab Україна
186 Адренокортикотропний гормон Synlab Україна
187 Кортизол Synlab Україна СІНЕВО
188 Соматотропін (Гормон росту) Synlab Україна
189 Дигідротестостерон інформація оновлюється
190 Інгібін В інформація оновлюється
191 Пролактин, молекулярні форми інформація оновлюється
192 Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол) МТМ
193 Антидіуретичний гормон (АДГ, вазопресин, ADH) СІНЕВО
194 Альдостерон (Аldosterone) МТМ
195 Кортизол (Cortisol,) МТМ
196 Вільний Естріол (UE3 ) МТМ
197 Метанефрини загальні (у добовій сечі) інформація оновлюється
198 Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі СІНЕВО
199 Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі Synlab Німеччина
200 Адреналін (у плазмі) Synlab Німеччина
201 Адреналін (у добовій сечі) Synlab Німеччина
202 Норадреналін (у плазмі) Synlab Німеччина
203 Норадреналін (у добовій сечі) Synlab Німеччина
204 Кортизол (у добовій сечі) СІНЕВО
205 Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) інформація оновлюється
206 Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) Synlab Німеччина
207 Лептин МТМ
208 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) СІНЕВО
209 Кортизол ( слина) інформація оновлюється
210 Прокальцитонін інформація оновлюється
211 Осмолярність плазми інформація оновлюється
212 Вазопресин інформація оновлюється
Гормональні дослідженння в Німеччині
213 Адипонектин (G) Synlab Німеччина
214 Адреналін (плазма) (G) Synlab Німеччина
215 Адреналін (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
216 Альдостерон (плазма) (G) Synlab Німеччина
217 Альдостерон (сироватка) (G) Synlab Німеччина
218 Альдостерон (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
219 Антимюллерів гормон (G) Synlab Німеччина
220 Андростендіон (G) Synlab Німеччина
221 Ангіотензин 2 (G) Synlab Німеччина
222 СТ-провазопресин (копептин) (G) Synlab Німеччина
223 Кортизол (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
224 Дигідротестостерон (G) Synlab Німеччина
225 11-дезоксикортикостерон (G) Synlab Німеччина
226 Допамін (плазма) (G) Synlab Німеччина
227 Допамін (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
228 Плацентарний лактоген (G) Synlab Німеччина
229 Гомованільна кислота (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
230 Лептин (G) Synlab Німеччина
231 Проінсулін (G) Synlab Німеччина
232 Мелатонін (G) Synlab Німеччина
233 Метанефрин, норметанефрин (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
234 Норадреналін (плазма) (G) Synlab Німеччина
235 Норадреналін (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
236 BNP-NT-пропептид (мозковий натрійуретичний пропептид) (G) Synlab Німеччина
237 Панкреатичний поліпептид (G) Synlab Німеччина
238 Прегненолон-сульфат (G) Synlab Німеччина
239 Ренін прямий (G) Synlab Німеччина
240 Серотонін (G) Synlab Німеччина
241 Серотонін IgG (G) Synlab Німеччина
242 Серотонін IgM (G) Synlab Німеччина
243 Ванілілмигдальна кислота (добова сеча) (G) Synlab Німеччина
244 ФіброМакс (Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброМакс);α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Аспартатамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Глюкоза (неінвазивна діагностика);Холестерин (неінвазивна діагностика);Тригліцериди (неінвазивна діагностика)) СІНЕВО
245 ФіброТест (α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброТест)) СІНЕВО
246 Ангіотензинперетворюючий фермент Synlab Німеччина
247 Естронекс (сеча)                                                                                                                                           Естрон (Е1)
2-гідроксиестрон (2-ОНE1)
2-метоксиестрон (2-MeОE1)
4-метоксиестрон (4-MeОE1)
16-гідроксиестрон (16-OH E1)
4-гідроксиестрон (4-ОНE1)
2-/16-ОН Е1 співідношення
Коефіцієнт активності метилювання
Креатинін
Synlab Німеччина
248 Реверсивний Т3 Synlab Німеччина
Інші дослідження
249 Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія) Synlab Україна СІНЕВО
Імунологічні дослідження
250 Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦІК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG) Synlab Україна
251 Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник) інформація оновлюється
252 Імуноглобулін A (IgA) Synlab Україна СІНЕВО
253 Імуноглобулін E загальний (IgE Total) Synlab Україна СІНЕВО
254 Імуноглобулін G (IgG) Synlab Україна СІНЕВО
255 Імуноглобулін M (IgM) Synlab Україна
256 Фактор комплементу С2 інформація оновлюється
257 Фактор комплементу С3 інформація оновлюється
258 Фактор комплементу С4 інформація оновлюється
259 Інтерлейкін-6 МТМ СІНЕВО
260 Активність комплементу СН50 інформація оновлюється
HLA-антгени
261 HLA B*27 (хвороба Бехтерева) Synlab Німеччина СІНЕВО
Аутоімунна діагностика
262 Антистрептолізин О (кількісний показник) Synlab Україна
263 Ревматоїдний фактор (кількісний показник) Synlab Україна
264 Скринінг захвоювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) інформація оновлюється
265 Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT) СІНЕВО
266 ANA-профіль (БлотАналіз) СІНЕВО
267 Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) інформація оновлюється
268 Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) інформація оновлюється
269 Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) інформація оновлюється
270 Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) інформація оновлюється
271 Антитіла до кардіоліпіну IgM інформація оновлюється
272 Антитіла до кардіоліпіну IgG інформація оновлюється
273 Антитіла до В2-глікопротеїну IgG інформація оновлюється
274 Антитіла до В2-глікопротеїну IgM інформація оновлюється
275 Вовчаковий антикоагулянт (ВА) інформація оновлюється
276 Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV) інформація оновлюється
277 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР) інформація оновлюється
278 Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) – напівкількісн. інформація оновлюється
279 Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг інформація оновлюється
280 Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) інформація оновлюється
281 Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) – напівкількісн. інформація оновлюється
282 Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B) інформація оновлюється
283 Антитіла до Scl-70 (склеродермія) інформація оновлюється
284 Антитіла до гістону інформація оновлюється
285 Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM – скринінг інформація оновлюється
286 Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) – якісн. інформація оновлюється
287 Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) – напівкількісн. інформація оновлюється
288 LE-клітини СІНЕВО
289 Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) – напівкількісні інформація оновлюється
Аутоімунні дослідженння в Німеччині
290 Антитіла до центромери (G) Synlab Німеччина
291 Антитіла до рецепторів ацетилхоліну (G) Synlab Німеччина
292 IgG до кардіоліпіну (G) Synlab Німеччина
293 IgM до кардіоліпіну (G) Synlab Німеччина
294 Антимітохондріальні антитіла (G) Synlab Німеччина
295 IgG-скринінг антинуклеарних антитіл (G) Synlab Німеччина
296 Антинуклеарні антитіла IgA (G) Synlab Німеччина
297 Антинуклеарні антитіла IgG (G) Synlab Німеччина
298 Антинуклеарні антитіла IgM (G) Synlab Німеччина
299 c-ANCA (цитоплазм.) (G) Synlab Німеччина
300 p-ANCA (перинукл., МПО) (G) Synlab Німеччина
301 Аннексин V IgG (G) Synlab Німеччина
302 Антитіла до гладеньких м’язів (G) Synlab Німеччина
303 IgG до бета-2-глікопротеїну (G) Synlab Німеччина
304 IgМ до бета-2-глікопротеїну (G) Synlab Німеччина
305 IgG до центромери (G) Synlab Німеччина
306 Антитіла до двоспіральної ДНК (G) Synlab Німеччина
307 Антитіла до нативної ДНК (G) Synlab Німеччина
308 IgA до ендомізію Synlab Німеччина
309 IgG до ендомізію Synlab Німеччина
310 Антитіла до глутамат-декарбоксилази (G) Synlab Німеччина
311 Антитіла до базальної мембрани гломерулоцитів (G) Synlab Німеччина
312 Антитіла до гістонів (G) Synlab Німеччина
313 Антитіла до міокарду (G) Synlab Німеччина
314 Антитіла до тирозин-фосфатази (G) Synlab Німеччина
315 Антитіла до інсуліну людини (G) Synlab Німеччина
316 Антитіла до острівкового апарту (G) Synlab Німеччина
317 Антитіла Jo-1 (G) Synlab Німеччина
318 Антитіла до печінкових антигенів, блот (AMA-M2-3E, LKM1, LC1, SLA) (G) Synlab Німеччина
319 Нирково-печінкові мікросомальні антитіла (G) Synlab Німеччина
320 Мієлін-асоційований глікопротеїн IgA (G) Synlab Німеччина
321 Мієлін-асоційований глікопротеїн IgG (G) Synlab Німеччина
322 Мієлін-асоційований глікопротеїн IgM (G) Synlab Німеччина
323 Антитіла до основного білка мієліну (G) Synlab Німеччина
324 Антитіла до цитрулінованого віментину (G) Synlab Німеччина
325 Мі2-антитіла (G) Synlab Німеччина
326 Антитіла до мієлопероксидази (G) Synlab Німеччина
327 Антиаквапорин 4 IgA Synlab Німеччина
328 Антиаквапорин 4 IgG Synlab Німеччина
329 Антиаквапорин 4 IgM Synlab Німеччина
330 Олігоклональні антитіла (сироватка/ліквор) (G) Synlab Німеччина
331 Антитіла до парієтальних клітин (G) Synlab Німеччина
332 RNP/Sm-антитіла (G) Synlab Німеччина
333 U1-RNP/SM-антитіла (G) Synlab Німеччина
334 Saccharomyces cerevisiae IgA (G) Synlab Німеччина
335 Saccharomyces cerevisiae IgG (G) Synlab Німеччина
336 Scl-70-антитіла (G) Synlab Німеччина
337 Антитіла до односпіральної ДНК (G) Synlab Німеччина
338 Антитіла до посмугованих (скелетних) м’язів (G) Synlab Німеччина
339 Антитіла до розчинних печінкових антигенів (SLA) (G) Synlab Німеччина
340 SM (B/B/D)-антитіла (антиген Сміта) (G) Synlab Німеччина
341 Антиспермальні антитіла (G) Synlab Німеччина
342 SS-A (Ro)-антитіла (G) Synlab Німеччина
343 SS-B (La)-антитіла (G) Synlab Німеччина
344 Антитіла до рецепторів ТТГ Synlab Німеччина МТМ
Діагностика целіакії
345 Дослідження: Целікая (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази) (G) Synlab Німеччина
346 Дослідження: Целікая + (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази; HLA DQ типування) (G) Synlab Німеччина
347 HLA DQ типування Synlab Німеччина
Імунноферментна діагностика целіакії
348 АТ до дезамінірованого гліадину IgG Synlab Німеччина
349 АТ до дезамінірованого гліадину IgA Synlab Німеччина
350 АТ до тканинної трансглутамінази IgG Synlab Німеччина
351 АТ до тканинної трансглутамінази IgA Synlab Німеччина
352 IgA до ендомізію Synlab Німеччина
353 IgG до ендомізію Synlab Німеччина
354 IgA до дезамінірованого пептиду гліадина Synlab Німеччина
355 IgG до дезамінірованого пептиду гліадина Synlab Німеччина
356 IgA до тканинної трансглутамінази Synlab Німеччина
357 IgG до тканинної трансглутамінази Synlab Німеччина
Оксидативний стрес
358 Загальна антиоксидантна активність Synlab Німеччина
359 Супероксиддисмутаза Synlab Німеччина
360 Глутатионпероксидаза Synlab Німеччина
361 Глутатион профіль Synlab Німеччина
362 8-гідроксідезоксігуанозин Synlab Німеччина
363 Лікопен Synlab Німеччина
364 Коензим Q10 Synlab Німеччина
365 8-ОН-2-дезоксигуанозин (сеча) Synlab Німеччина
366 Малоновий диальдегід Synlab Німеччина
367 Бета-каротин Synlab Німеччина
Бактеріологічні дослідження
368 Бак.посів калу на грибкову флору IMD
369 Бак. посів сечі IMD
370 Бак. посів із зіву IMD
371 Бак. посів з носа IMD
372 Бак. посів мокротиння IMD
Маркери кісткового метаболизму
373 Кальцій іонізований (Са++) Synlab Німеччина СІНЕВО
374 Кальцій у сечі (добова сеча) Synlab Україна
375 Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) Synlab Україна СІНЕВО
376 Фосфор неорганічний Synlab Україна СІНЕВО
377 Дезоксипіридинолін у сечі інформація оновлюється
378 Маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці інформація оновлюється
379 Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин СІНЕВО
380 Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза СІНЕВО
Аллергологічна панель
381 ISAC Synlab Німеччина
382 Триптаза СІНЕВО
383 Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) Synlab Німеччина
384 IgE загальний Synlab Україна
385 Пакет “Передвакційний” Специфічні Ig E до коров’ячого желатину,Специфічні IgE до дріжджів (f45), Алергокомпонент яйця nGal d2, яєчний овальбумін, IgE (f232) інформація оновлюється
386 Пакет “Астма/Риніт” з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) – Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс кішки (e1); Епідерміс собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6) інформація оновлюється
387 Алерготест ALEX 2 FxMed
Аллергологічні дослідження в Німеччині
388 Гістамін Synlab Німеччина
389 Гістамін (сеча) Synlab Німеччина
390 ISAC молекулярна діагностика алергії (G) Synlab Німеччина
391 Диамінооксидаза (G) Synlab Німеччина
392 Еозинофільний катіонний білок (G) Synlab Німеччина
Діагностика інфекцій
Хламідійна інфекція
393 Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG) Synlab Україна
394 Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM) Synlab Україна
395 Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA) Synlab Україна
Інфекції ТORCH-групи
396 TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG) Synlab Україна
397 TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM) Synlab Україна
398 TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM) Synlab Україна
399 TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM) Synlab Україна
Герпесвірусні інфекції
400 Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG) Synlab Україна
401 Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM) Synlab Україна
402 Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз Synlab Україна
403 Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. Synlab Україна
404 Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG інформація оновлюється
Інші віруси
405 Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот) інформація оновлюється
406 Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот) інформація оновлюється
407 Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. інформація оновлюється
408 Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG інформація оновлюється
409 Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ інформація оновлюється
Краснуха
410 Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG) Synlab Україна
411 Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM) Synlab Україна
412 Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG інформація оновлюється
Токсоплазмоз
413 Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG) Synlab Україна
414 Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM) Synlab Україна
Вірус Епштейн-Барр
415 Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgM) Synlab Україна
416 Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG) Synlab Україна
417 Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG) Synlab Україна
418 Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG) Synlab Україна
419 Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барр, кількісний аналіз Synlab Україна
СMV
420 Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG) Synlab Україна
421 Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM) Synlab Україна
422 Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG Synlab Німеччина
423 Визначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналіз Synlab Україна
424 Визначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналіз Synlab Україна
Гепатит А
425 Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgG) Synlab Україна
426 Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM) Synlab Україна
427 Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналіз Synlab Україна
Гепатит В
428 Визначення HBs-антигену (HBsAg) Synlab Україна
429 Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG) Synlab Україна
430 Визначення HBe-антигену (HBeAg) Synlab Україна
431 Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG) Synlab Україна
432 Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG) Synlab Україна
433 Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM) Synlab Україна
434 Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналіз Synlab Україна
435 Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз Synlab Україна
Гепатит С
436 Визначення антитіл до гепатиту С (IgG) Synlab Україна
437 Визначення антитіл до гепатиту С (IgM) Synlab Україна
438 Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5 Synlab Україна
439 Визначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналіз Synlab Україна
440 Генотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) методом ПЛР Real-time Synlab Україна
441 Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз Synlab Україна
Інші гепатити
442 Гепатит D, загальні антитіла інформація оновлюється
443 Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз Synlab Україна
444 Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. інформація оновлюється
445 Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн. інформація оновлюється
446 Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. інформація оновлюється
Інші інфекції
447 Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA) Synlab Україна
448 Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG) Synlab Україна
449 Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G) Synlab Україна
450 Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG) Synlab Україна
451 Антитіла до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1 Synlab Україна
452 Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (igG), Визначення HBs-антигену (HBsAg) Synlab Україна
453 Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналіз СІНЕВО
454 Боррелія (Borrelia burdorferi sensu lato: B. burdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii), якісне визначення методом ПЛР Св.Павла
455 Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM – підтверджуючий тест (імуноблот) інформація оновлюється
456 Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG – підтверджуючий тест (імуноблот) інформація оновлюється
457 Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM інформація оновлюється
458 Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG інформація оновлюється
459 Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG інформація оновлюється
460 Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн. інформація оновлюється
461 Вірус SARS-CoV-2, антитіла IgG ПЛР СІНЕВО Redgerlab
462 Вірус SARS-CoV-2, антитіла IgA СІНЕВО
463 Антитіла класу IgG до вірусу SARS-CoV-2 QuantiSpike Synlab Україна
464 Вірус Varicella Zoster(VZV), антитіла IgG інформація оновлюється
465 Антитіла IgG до вірусу SARS Cov-2 МТМ СІНЕВО  Redgerlab
Гельмінтози
466 Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG) Synlab Україна
467 Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A) Synlab Україна
468 Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG) Synlab Україна
469 Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG) Synlab Україна
470 Лямблії, антитіла в калі IMD
471 Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A) Synlab Україна
Дослідження біочіпами (Euroimmune)
472 Біочіп Борелія/OspC білок IgM або IgG Біокурс
473 Біочіп Єрсінія 03/04//06/09 IgМ або IgG Біокурс Synlab Німеччина
474 Біочіп Кандіда IgA або IgG Біокурс Synlab Німеччина
475 Біочіп Кашлюка IgM або IgG Біокурс
476 Біочіп Легіонелла 1-8/2-7 IgM або IgG Біокурс
477 Біочіп Лістерія 1/2a,4b IgМ або IgG Біокурс
478 Біочіп артритів – IgM або IgG до 14 збудників (VZV, T.gondii, Yersinia enterocolitica O3,O6,O9, Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Chlamydia trach., Influenza A (H1N1), А (H3N2), В ) Біокурс
479 Біочіп екзантем – IgM або IgG до 20 збудників (HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА, EBV-
EA,Червоничка, Кір, Паротит,T.pallidum, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie B1, A9, ECHO 7, Candida – albicans, tropicalis, krusei)
Біокурс
480 Біочіп захворюваньЦНС – IgM або IgG до 20 збудників (Червоничка, Кір, Паротит, HSV-1, HSV- 2,VZV,CMV, EBV-СА,T.pallidum, T.gondii, Coxsackie B1, A7, ECHO 7, Adeno- 3,Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, H.influenca, Lysteria monocytogenes 1/2a, 4b) Біокурс
481 Біочіп міокардитний – IgM або IgG до 16 збудників (Influenza A (H3N2), H1N1, B, Parainfluenza 1, 2, C.pneumoniae, M.pneumoiniae, CMV, Паротит, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie A16, B1, ECHO 7) Біокурс
482 Біочіп респіраторний – IgM або IgG до 20 збудників (RSV,Influenza A(H3N2),A(H1N1),B,Parainfl-1,2,3,4, Кашлюк,Паракашлюк, C.pneumoniae,M.pneumoiniae,Adeno-3,Coxsackie A7, B1, ECHO 7, Legionella pneumophila type 1, 12, Kleb. pneumoniae, H.influenzae) Біокурс
Діагностика інфекцій в Німеччині
483 Acanthamoeba spp. (ПЛР) Synlab Німеччина
484 Aspergillus fumigatus-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
485 Hepatitis E-IgG (скринінговий тест) Synlab Німеччина
486 Hepatitis E-IgG, блот (підтвердж. тест) Synlab Німеччина
487 Hepatitis E-IgM (скринінговий тест) Synlab Німеччина
488 Hepatitis E-IgM, блот (підтвердж. тест) Synlab Німеччина
489 IgG до амеби Synlab Німеччина
490 Aspergillus-антиген (сироватка) Synlab Німеччина
491 Asperg. fumigatus-антитіла Synlab Німеччина
492 IgA до Bordetella pertussis Synlab Німеччина
493 IgG до токсину Bordetella pertussis Synlab Німеччина
494 Bordetella parapertussis-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
495 Bordetella pertussis-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
496 Brucella IgG Synlab Німеччина
497 Brucella IgM Synlab Німеччина
498 Brucella-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
499 Candida albicans IgA Synlab Німеччина
500 Candida albicans IgG Synlab Німеччина
501 Candida albicans IgM Synlab Німеччина
502 CMV IgG авідність Synlab Німеччина
503 Chlam. pneumoniae IgA Synlab Німеччина
504 Chlam. pneumoniae IgG Synlab Німеччина
505 Clostridium difficile-токсин (кал) Synlab Німеччина
506 Cryptococcus neoformans-антиген (сироватка) Synlab Німеччина
507 Cryptococcus neoformans-антиген (ліквор) Synlab Німеччина
508 Coxsakie IgG Synlab Німеччина
509 Coxsakie IgM Synlab Німеччина
510 Coxiella burnetii-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
511 Chlamydia psittaci IgA Synlab Німеччина
512 Chlamydia psittaci IgG Synlab Німеччина
513 Chlamydia psittaci IgM Synlab Німеччина
514 Цистицеркоз-антитіла Synlab Німеччина
515 Цистицеркоз-антитіла, блот Synlab Німеччина
516 Вірус лихоманки Денге-антиген Synlab Німеччина
517 Вірус лихоманки Денге IgG Synlab Німеччина
518 Вірус лихоманки Денге IgM Synlab Німеччина
519 Вірус лихоманки Денге-РНК (ПЛР) Synlab Німеччина
520 Антитіла до дифтерійного анатоксину Synlab Німеччина
521 Дірофіляріоз-антитіла Synlab Німеччина
522 Ehrlichiosis-IgG Synlab Німеччина
523 Ehrlichiosis-IgM Synlab Німеччина
534 Ehrlichia-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
525 Ентеровіруси IgG Synlab Німеччина
526 Ентеровіруси IgM Synlab Німеччина
527 Ентеровіруси-РНК Synlab Німеччина
528 Вірус кліщового енцефаліту IgG Synlab Німеччина
529 Вірус кліщового енцефаліту IgM Synlab Німеччина
530 Вірус кліщового енцефаліту-РНК Synlab Німеччина
531 Вірус свинячого грипу H1N1-РНК Synlab Німеччина
532 HBV-ДНК, кількісний Synlab Німеччина
533 HCV-РНК, кількісний Synlab Німеччина
534 H.pylori IgA, блот Synlab Німеччина
535 H.pylori IgG, блот Synlab Німеччина
536 HHV 6 IgG Synlab Німеччина
537 HHV 6 IgM Synlab Німеччина
538 HHV 6-ДНК Synlab Німеччина
539 HHV 7 IgG Synlab Німеччина
540 HHV 7 IgM Synlab Німеччина
541 HHV 7-ДНК Synlab Німеччина
542 HHV 8 IgG Synlab Німеччина
543 HHV 8-ДНК Synlab Німеччина
544 HIV 1-РНК, кількісний Synlab Німеччина
545 HIV комбо тест (АТ до HIV 1/2/0+p24-АГ) Synlab Німеччина
546 IgG до HSV 2 Synlab Німеччина
547 HTLV I-ДНК Synlab Німеччина
548 HTLV II-ДНК Synlab Німеччина
549 HTLV I антитіла, блот (підтвердж. тест) Synlab Німеччина
550 HTLV II антитіла, блот (підтвердж. тест) Synlab Німеччина
551 HTLV I/II-IgG (скринінг) Synlab Німеччина
552 IL28B-генотипування Synlab Німеччина
553 Legionella pneumophila IgG (серотип 1-7) Synlab Німеччина
554 Legionella pneumophila IgM (серотип 1-7) Synlab Німеччина
555 Legionella-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
556 Leptospira IgG Synlab Німеччина
557 Leptospira IgM Synlab Німеччина
558 Leptospira-ДНК Synlab Німеччина
559 Listeria-антитіла (скринінг) Synlab Німеччина
560 Listeria monocytogenes-ДНК Synlab Німеччина
561 Treponema pallidum IgG, блот Synlab Німеччина
562 Treponema pallidum IgМ, блот Synlab Німеччина
563 Borrelia burgdorferi IgG Synlab Німеччина
564 Borrelia burgdorferi IgG, блот Synlab Німеччина
565 Borrelia burgdorferi IgМ Synlab Німеччина
566 Borrelia burgdorferi IgМ, блот Synlab Німеччина
567 Borrelia burgdorferi-ДНК (ліквор, аспірат, пунктат, кліщ тощо) Synlab Німеччина
568 Plasmodium falciparum IgG (малярія) Synlab Німеччина
569 Збудник малярії-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
570 Вірус кору IgG Synlab Німеччина
571 Вірус кору IgM Synlab Німеччина
572 Вірус кору-РНК (ПЛР) Synlab Німеччина
573 Вірус епідемічного паротиту IgG Synlab Німеччина
574 Вірус епідемічного паротиту IgM Synlab Німеччина
575 Вірус епідемічного паротиту-РНК (ПЛР) Synlab Німеччина
576 Mycoplasma pneumoniae IgA Synlab Німеччина
577 Mycoplasma pneumoniae IgG Synlab Німеччина
578 Mycoplasma pneumoniae IgM Synlab Німеччина
579 Mycoplasma pneumoniae-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
580 Нематоди IgG, блот Synlab Німеччина
581 Parvovirus-B19-IgG авідність Synlab Німеччина
582 Parvovirus-B19 IgG Synlab Німеччина
583 Parvovirus-B19-IgG, блот (підтвердж. тест) Synlab Німеччина
584 Parvovirus-B19 IgM Synlab Німеччина
585 Parvovirus-B19-IgM, блот (підтвердж. тест) Synlab Німеччина
586 Parvovirus-B19-ДНК Synlab Німеччина
587 Pneumococcus IgG Synlab Німеччина
588 Поліовірус типу 1-антитіла Synlab Німеччина
589 Поліовірус типу 2-антитіла Synlab Німеччина
590 Поліовірус типу 3-антитіла Synlab Німеччина
591 Polyoma BKV-ДНК Synlab Німеччина
592 Polyoma JCV-ДНК Synlab Німеччина
593 Rubella IgG-авідність Synlab Німеччина
594 Rickettsia conori/rickettsii-IgG Synlab Німеччина
595 Rickettsia conori/rickettsii-IgM Synlab Німеччина
596 Rickettsia-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
597 Краснуха (ПЛР) Synlab Німеччина
598 Rickettsia typhi IgG Synlab Німеччина
599 Rickettsia typhi IgM Synlab Німеччина
600 Salmonella-IgA Synlab Німеччина
601 Сальмонела IgG/A/M, скринінг антитіл Synlab Німеччина
602 Coronavirus-ДНК (ПЛР) Synlab Німеччина
603 Schistosoma mansonii-антитіла Synlab Німеччина
604 Schistosoma mansonii IgG Synlab Німеччина
605 Strongyloides IgG Synlab Німеччина
606 Toxoplasma IgG-авідність Synlab Німеччина
607 Quantiferon-Gold test (діагностика туберкульозу) Synlab Німеччина
608 Правцевий антитоксин Synlab Німеччина
609 Антитіла до збудника сказу Synlab Німеччина
610 Francisella tularensis-IgG Synlab Німеччина
611 Francisella tularensis-IgM Synlab Німеччина
612 Varicella zoster IgG Synlab Німеччина
613 Varicella zoster IgM Synlab Німеччина
614 Varicella zoster-ДНК Synlab Німеччина
615 Yersinia IgA, блот Synlab Німеччина Redgerlab
616 Yersinia IgG, блот Synlab Німеччина Redgerlab
617 Антитіла IgA та IgG до вірусу SARS Cov-2 Redgerlab СІНЕВО МТМ
Вітаміни
618 Вітамін В 12 Synlab Україна СІНЕВО
619 Фолієва кислота Synlab Україна СІНЕВО
620 25 – гідроксивітамін загальний Д (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total) МТМ Synlab Німеччина
Дослідження нутрієнтів в Німеччині
621 Вітамін А Synlab Німеччина
622 Вітамін B1 (Тіамін) Synlab Німеччина
623 Вітамін B2 Synlab Німеччина
624 Вітамін В3 (ніацин) Synlab Німеччина
625 Вітамін В5 (пантотенова кислота) Synlab Німеччина
626 Вітамін B6 Synlab Німеччина
627 Вітамін C Synlab Німеччина
628 Вітамін D (25-OH) Synlab Німеччина
629 Вітамін D2 (25-OH) Synlab Німеччина
630 Вітамін D3 (1.25-OH) Synlab Німеччина
631 Вітамін Е Synlab Німеччина
632 Вітамін Н (біотин) Synlab Німеччина
633 Вітамін K – K1,K2/MK-4/,K2/MK-7 Redgerlab
634 Вітамін К Synlab Німеччина
635 Бета-каротин Synlab Німеччина
636 Нікотинамід Synlab Німеччина
637 Голотранскоболамін Synlab Німеччина
638 Голотранскоболамін Synlab Німеччина
Жирні кислоти
639 Омега – 3 жирні кислоти Synlab Німеччина
Генетичні дослідження
Встановлення діагнозу спадкового захворювання
640 Ахондроплазія. Гіпохондроплазія. Мажорні мутації гену FGFR3. Св.Павла
641 Хвороба Вільсона-Коновалова (ген ATP7B – 3 поліморфізми) Св.Павла
642 Хвороба Крона – генетичний ризик (CARD15 (3020insC, Gly908Arg), TNFa(308GA)) Св.Павла
643 Галактоземія. Мутації гену GALT c.563 A> G (p.Q188R), c.855G> T (p.K285N), c.940A> G (p.N314D) варіант Дуарте Св.Павла
644 Гемохроматоз спадковий. Клінічні прояви гепатопатії без виявлення вірусів гепатитів. Мутації C282Y и H63D гену HFE Св.Павла
645 Мартіна-Белла синдром (ламка X-хромосома) ДНК-діагностика Св.Павла
647 Міодистрофія Дюшена-Беккера. Делеція экзонів (промоторна ділянка єкзона 1, єкзона 3, 43, 50, 13, 6, 47, 60, 52, 45, 48, 19, 17, 51, 8, 12, 44, 4) гена дистрофіна Св.Павла
648 Муковісцидоз (расширений аналіз). Аналіз 16 разповсюджених мутацій гену CFTR и 12 мутацій характерних для атипових форм муковісцидозу в тому числі непрохідність відсутність семявиводімих протоків. Св.Павла
649 Спадковий парнкреатит (PRSS, SPINK1) Св.Павла
650 Ниймеген синдром. Мутація 657delT гену NBS1 Св.Павла
651 Ризик раку молочної залози та яєчників – разширений по крові. Аналіз мутацій гена BRCA1 5382insC (c.5266dupC, p.Q1756fc), 300T> G (c.181T> G, p.C61G), 185delAG (c.68_68del, p.E23fs), BRCA2 6174delT (c.5946delT, p. Ser1982Argfc), C5972T (c.5244delC, p.Thr1915Met) Св.Павла
652 Ризик раку молочної залози та яєчників (BRCA1 185delAG, BRCA1 5382insC, BRCA2 6174delT) Св.Павла
653 Сімейна средиземноморськая лихоманка (FMF). Мутації гену MEFV M694V, V726A, M6801 Св.Павла
654 Синдром Жильбера (ген UGT1A1) Св.Павла
655 Спінальна мязова атрофія ДНК-діагностика Св.Павла
656 Фенілкетонурія – расширений. 5 мутацій гену PAH (в том числе R408W, R158Q, Y414C) Св.Павла
Тестування окремих генів
657 Дослідження поліморфізму ACE (I/D) – ангиотензин-конвертуючий фермент (ризик гіпертрофії міокарда, тип спортивних навантажень) методом ПЛР Св.Павла
658 Дослідження поліморфізму ADH1B (8254A>G) ген алкоголь-дегідрогенази методом ПЛР Св.Павла
659 Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.46A>G) методом ПЛР Св.Павла
660 Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.79G>C) методом ПЛР Св.Павла
661 Дослідження поліморфізму ADRB3 (c.190T>C) методом ПЛР Св.Павла
662 Дослідження поліморфізму AGT ген ангіотензиногену (521C>T) методом ПЛР Св.Павла
663 Дослідження поліморфізму AGTR1 рецептор ангіотензину (1166A>C) методом ПЛР Св.Павла
664 Дослідження поліморфізму AHRR ген арілгідрокарбонового рецептору (чутливість к діоксинам) (c.565C>G) методом ПЛР Св.Павла
665 Дослідження поліморфізму ALDH2 ген альдегид-дегідрогеназы (42421G>A) методом ПЛР Св.Павла
666 Дослідження поліморфізму AMPD1 (-34C>T) методом ПЛР Св.Павла
Дослідження поліморфізму APOC3 аполіпротеїну С3 (3238G>C) методом ПЛР Св.Павла
667 Дослідження поліморфізму APOE – ген аполіпопротеіну Е (риск деменції та хвороби Альцгеймеру) (3106C>T) методом ПЛР Св.Павла
668 Дослідження поліморфізму ATM (c.5557G>A) методом ПЛР Св.Павла
669 Дослідження поліморфізму ATP7B (delC3402) методом ПЛР Св.Павла
670 Дослідження поліморфізму ATP7B (8912G>A) методом ПЛР Св.Павла
671 Дослідження поліморфізму ATP7B (c.3207C>A) методом ПЛР Св.Павла
672 Дослідження поліморфізму BRCA1 (185delAG) методом ПЛР Св.Павла
673 Дослідження поліморфізму BRCA1 (5382insC) методом ПЛР Св.Павла
674 Дослідження поліморфізму BRCA2 (6174delT) методом ПЛР Св.Павла
675 Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (3020insC) методом ПЛР Св.Павла
676 Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (30491G>C) методом ПЛР Св.Павла
677 Дослідження поліморфізму CAT (-262C>T) методом ПЛР Св.Павла
678 Дослідження поліморфізму CFTR (c.1624G>T; Gly542Ter) методом ПЛР Св.Павла
679 Дослідження поліморфізму CFTR (2143delT) методом ПЛР Св.Павла
680 Дослідження поліморфізму CFTR (3821delT) методом ПЛР Св.Павла
681 Дослідження поліморфізму CFTR (394delTT) методом ПЛР Св.Павла
682 Дослідження поліморфізму CFTR (c.3909C>G, Asn1303Lys) методом ПЛР Св.Павла
683 Дослідження поліморфізму CFTR (c.1652G>A, Gly551Asp) методом ПЛР Св.Павла
684 Дослідження поліморфізму CFTR (c.1521_1523delCTT; Phe508delPhe) – мажорна мутація, методом ПЛР Св.Павла
685 Дослідження поліморфізму CFTR (3846G>A; Trp1282Ter) методом ПЛР Св.Павла
686 Дослідження поліморфізму CHEK2 (1100delC) методом ПЛР Св.Павла
687 Дослідження поліморфізму CHEK2 (21736T>C) методом ПЛР Св.Павла
688 Дослідження поліморфізму CHEK2 (c.444+1G>A) методом ПЛР Св.Павла
689 Дослідження поліморфізму COMT ген катехоламінотрансферази (відчуття тревоги и т.п.) (27009G>A) методом ПЛР Св.Павла
690 Дослідження поліморфізму CYP1A1*2C (3103T>C ) методом ПЛР Св.Павла
691 Дослідження поліморфізму CYP2C19*2 (681G>A) методом ПЛР Св.Павла
692 Дослідження поліморфізму CYP2C19*3 (636G>A) методом ПЛР Св.Павла
693 Дослідження поліморфізму CYP2C9*2 (416C>T) методом ПЛР Св.Павла
694 Дослідження поліморфізму CYP2C9*3 (1061A>C) методом ПЛР Св.Павла
695 Дослідження поліморфізму CYP2E1*5 (-1053 C>T) методом ПЛР Св.Павла
696 Дослідження поліморфізму CYP3A4*1A/1B (¬-392A>G) методом ПЛР Св.Павла
697 Дослідження поліморфізму CYP3A5*3 (6986G>A) методом ПЛР Св.Павла
698 Дослідження поліморфізму DBH ген дофамін бета-гідроксилази (-1021C>T) методом ПЛР Св.Павла
699 Дослідження поліморфізму DRD2 ген рецептора дофаміну (957C>T) методом ПЛР Св.Павла
700 Дослідження поліморфізму F2 фактор II згортуванності крові (20210 G>A (c.*97G>A)) методом ПЛР Св.Павла
701 Дослідження поліморфізму F5 (Лейденська мутація 1691G>A) методом ПЛР Св.Павла
702 Дослідження поліморфізму F7 фактор IV згортання крові (10976G>A) методом ПЛР Св.Павла
703 Дослідження поліморфізму FABP2 (c.163A>G) методом ПЛР Св.Павла
704 Дослідження поліморфізму FDPS (c.-1-98T>G) методом ПЛР Св.Павла
705 Дослідження поліморфізму FTO (грелінова система регуляції апетиту) (23525T>A) методом ПЛР Св.Павла
706 Дослідження поліморфізму GAD1 (5276G>A) методом ПЛР Св.Павла
707 Дослідження поліморфізму GJB2 (167delT) методом ПЛР Св.Павла
708 Дослідження поліморфізму GJB2 (235delC) методом ПЛР Св.Павла
709 Дослідження поліморфізму GJB2 (313-326del14) методом ПЛР Св.Павла
710 Дослідження поліморфізму GJB2 (35delG) методом ПЛР Св.Павла
711 Дослідження поліморфізму GSTP1 глутатіон-S-трансферази (c.313A>G) методом ПЛР Св.Павла
712 Дослідження поліморфізму IL10 (-1082G>A) методом ПЛР Св.Павла
713 Дослідження поліморфізму IL12b (1188A>C) методом ПЛР Св.Павла
714 Дослідження поліморфізму IL4 (-589C>T) методом ПЛР Св.Павла
715 Дослідження поліморфізму IL6 (-174C>G) методом ПЛР Св.Павла
716 Дослідження поліморфізму IL28В (7044T>G) методом ПЛР Св.Павла
717 Дослідження поліморфізму IL28В (1825C>T) методом ПЛР Св.Павла
718 Дослідження поліморфізму ITGA2 (807C>T) методом ПЛР Св.Павла
719 Дослідження поліморфізму ITGB3 ген інтегрину бета (176T>C) методом ПЛР Св.Павла
720 Дослідження поліморфізму JAK2 янус-кіназа (підтвеждення діагнозу міелопроліфеативного захворювання) (c.1849G>T) методом ПЛР Св.Павла
721 Дослідження поліморфізму LCT (-13910C>T) методом ПЛР Св.Павла СІНЕВО
722 Дослідження поліморфізму LEPR (рецептор лептину)(c.668A>G) методом ПЛР Св.Павла
723 Дослідження поліморфізму LPL ліпопротеїнова ліпаза (1595 C>G) методом ПЛР Св.Павла
724 Дослідження поліморфізму MMP1 матриксна металопротеїназа(-1607insG) методом ПЛР Св.Павла
725 Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(677C>T) методом ПЛР Св.Павла
726 Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(1298A>C) методом ПЛР Св.Павла
727 Дослідження поліморфізму MTR метіонин-синтаза (2756A>G) методом ПЛР Св.Павла
728 Дослідження поліморфізму MTRR метіонин-синтаза редуктаза (c.66A>G) методом ПЛР Св.Павла
729 Дослідження поліморфізму NAT2*6B (c.590G>A) методом ПЛР Св.Павла
730 Дослідження поліморфізму NAT2*5A (c.481С>Т) методом ПЛР Св.Павла
731 Дослідження поліморфізму NOS3 (786C>T) методом ПЛР Св.Павла
732 Дослідження поліморфізму PAH (c.782G>A ) методом ПЛР Св.Павла
733 Дослідження поліморфізму PAH (c.1222C>T) методом ПЛР Св.Павла
734 Дослідження поліморфізму PON1 ген параоксоназы (c.575A>G) методом ПЛР Св.Павла
735 Дослідження поліморфізму PPARG (c.34C>G) методом ПЛР Св.Павла
736 Дослідження поліморфізму PPARGC1B (81039G>A) методом ПЛР Св.Павла
737 Дослідження поліморфізму PRSS1 (7455G>A) методом ПЛР Св.Павла
738 Дослідження поліморфізму SERPINE1 (PAI1) інгібітор активатора плазміногену (фібріноліз) (-675 5G>4G) методом ПЛР Св.Павла
739 Дослідження поліморфізму SLCO1B1 (c.521T>C) методом ПЛР Св.Павла
740 Дослідження поліморфізму SOD1 (7958G>A) методом ПЛР Св.Павла
741 Дослідження поліморфізму SOD2 (MnSOD) (58T>C) методом ПЛР Св.Павла
742 Дослідження поліморфізму SPINK1 (16117A>G) методом ПЛР Св.Павла
743 Дослідження поліморфізму TNF фактора некроза пухлин (-308G>A) методом ПЛР Св.Павла
744 Дослідження поліморфізмуTP53 (16321C>T) методом ПЛР Св.Павла
745 Дослідження поліморфізму TP53 (16397C>G) методом ПЛР Св.Павла
746 Дослідження поліморфізму UGT1A1 ((ТА)6/(ТА)7) методом ПЛР Св.Павла
747 Дослідження поліморфізму VCORC1 (3673G>A) методом ПЛР Св.Павла
748 Дослідження поліморфізму VDR рецептор вітаміну Д (c.1024+283G>A) методом ПЛР Св.Павла
749 Дослідження поліморфізму VEGFA (634C>G) методом ПЛР Св.Павла
ГЕНЕТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (пакети досліджень)
750 Пакет “Генетичний паспорт” – ризики захорювань та їх профілактика (AGTR1, VEGFA, PPARG, AMPD1, ACE, ATP7B, ATP7B, ATP7B, NOD2, NOD2, UGT1A1, GJB2, GJB2, GJB2, PAH, CFTR, PAH, BRCA1, BRCA1, BRCA2, Il4, MMP1, Il12B, Il10, TNF, СОМТ, HTR2A, DBH, ADH1В, ALDH2, CYP2E1, GSTP1, NAT2, CYP1A1, AGT, PON1, ACE, PAI1, F5, F2, ITGB3, NOS3, VEGFA, AGTR1, FTO, LEPR, LPL, PPARG, ApoE, MTHFR, MTRR, VDR, LCT, ММР1, MTR) Св.Павла
751 Тіломірний тест (визначення біологічного віку по довжині кінцевих частин хромосом) Св.Павла
Діагностична лабораторія Synlab  Україна Synlab Україна
Діагностична лабораторія Synlab  Німеччина. Строк виконанння лабораторного дослідження складає 10-30 днів Synlab Німеччина
Діагностична лабораторія «Сінево» СІНЕВО
Інститут мікробіологічних досліджень IMD
Центр гормональних досліджень МТМ
Німецький діагностичний центр Св. Павла, м.Одеса Св.Павла
Алергологичний центр FxMed
Медичний цент Біокурс, м.Львов Биокурс
Лабораторія доктора Рьодгера Redgerlab
Клініка Святого Даміана Цілителя