Лабораторні дослідження

Перелік лабораторних досліджень та рекомендовані лабораторії України

 

Найменування дослідженьЛабораторіяЛабораторіяЛабораторія
Загальноклінічні дослідження
1Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитівSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
2Загальний аналіз сечіSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
3Сеча за НечипоренкомSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
4Мікроальбумін 24h (сеча добова)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
5Мікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін)Synlab Украина
6Транспорт солейДІЛА
Біохімічні дослідження
7Білірубін загальнийSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
8Білірубін загальний, прямий, непрямийSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
9Білірубін непрямийSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
10Білірубін прямийSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
11Аланінамінотрансфераза (AлАТ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
12Альфа-амілазаSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
13Амілаза панкреатична (кількісний показник)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
14Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
15Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
16Креатинфосфокіназа (КФК)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
17Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
18Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
19Ліпаза (кількісний показник)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
20Лужна фосфатаза (ЛФ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
21Загальний білокSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
22АльбумінSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
23КреатинінSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
24Сечова кислотаSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
25СечовинаSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
26Цистатин С зі ШКФДІЛАДІЛАСІНЕВО
Кардіоваскулярні фактори ризику
27Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
28Аполіпопротеїн В (АРОВ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
29Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
30Тригліцериди (ТГ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
31Холестерин (ХС)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
32Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
33Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
34C-реактивний білок (кількісний показник)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
35СРБ високочутливий (hs СРБ)ДІЛАСІНЕВО
36ГомоцистеїнSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
37Ліпопротеїн (а) — кількісн.ДІЛАСІНЕВО
38Окислені ЛПНПSynlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
39Тропонін ISynlab Украина
40Тропонін I високочутливийДІЛА
Вуглеводний обмін
41Маркери вуглеводного обмінуУслуги_клиникаМТМ
42Вільні жирні кислотиSynlab Германія
43Інсулін (Insulin)МТМSynlab УкраинаСІНЕВО
44Ц-пептид (С-пептид, C-peptide)МТМSynlab УкраинаСІНЕВО
45ГлюкозаМТМSynlab УкраинаСІНЕВО
46Глікований гемоглобін (HbA1c)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
47Фруктозамін (глікований альбумін)Synlab УкраинаСІНЕВО
Дослідження системи гемостазу
48Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)Synlab УкраинаСІНЕВО
49Фібріноген за Клаусом (ФБ)Synlab Украина
50Д-дімерДІЛАДІЛАСІНЕВО
51D-дімер (G)Synlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
52Час згортання крові по Лі УайтуУслуги_клиника
53Інгібітор активатора плазміногену (G)Synlab Германія
54Протеїн С-активність (G)Synlab Германія
55Протеїн С-антиген (G)Synlab Германія
56Протеїн S-активність (G)Synlab Германія
57Тромбін-антитромбіновий комплекс (G)Synlab Германія
Метаболізм заліза та діагностика анемій
58ЗалізоSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
59Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
60ТрансферинSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
61ФеритинSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
62Залізо-зв’язуюча здатність сироваткиДІЛАСІНЕВО
63ЕритропоетинДІЛАСІНЕВО
Метаболічні показники
64ЛактатДІЛАСІНЕВО
65Бікарбонати (HСО3-)ДІЛАСІНЕВО
66ПіруватSynlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
67Омега жирні кислотиSynlab Германія
68Омега-3 жирні кислотиSynlab Германія
Мікроелементи крові
69КальційSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
70МагнійSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
71Калій (К)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
72Натрій (Na)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
73Хлор (Cl)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
74Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
75Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛА
76Хром (цільна кров, волосся)ДІЛАСІНЕВО
77Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛАSynlab ГерманіяСІНЕВО
78Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)ДІЛАSynlab ГерманіяСІНЕВО
79Молібден (G)Synlab ГерманіяДІЛА
Токсичні метали крові
80Алюміній (G)Synlab Германія
81Арсен (G)Synlab Германія
82Кадмій (G)Synlab ГерманіяДІЛА
83Свинець (G)Synlab ГерманіяДІЛА
84Ртуть (G)Synlab Германія
85Олово (G)Synlab Германія
86Таллій (G)Synlab Германія
Онкомаркери
87Альфа-фетопротеїнSynlab УкраинаДІЛА
88ТиреоглобулінSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
89Онкомаркер СА15-3 (молочна залоза)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
90Онкомаркер СА19-9 (підшлункова залоза, жовчній міхур)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
91Онкомаркер СА72-4 (шлунка)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
92Онкомаркер СА125 (яєчників)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
93НЕ4Synlab УкраинаДІЛА
94ROMA indexSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
95Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSASynlab УкраинаДІЛА
96Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
97Раковоембріональний антиген (СЕА)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
98Хоріонічний гонадотропінSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
99Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози КальцитонінДІЛА
100Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)ДІЛА
101Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19)ДІЛА
102Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)ДІЛА
103Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242ДІЛА
104Онкомаркер сечового міхура (BTA) (матеріал – сеча)ДІЛА
105Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечіДІЛА
106Онкомаркер легень ProGRPДІЛА
107Онкомаркер Бета-2-мікроглобулінДІЛА
108Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал — кал)ДІЛАСІНЕВО
109Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)ДІЛА
110Онкомаркер підшлункової залози (СА 50)СІНЕВО
111Тумор-M2-піруваткіназаСІНЕВОSynlab Германія
112Хромогранин АСІНЕВОSynlab Германія
Гастроентерологічні дослідження
113КопрограмаІМБСІНЕВО
114Комплексне дослідження калу на дисбактеріозІМБСІНЕВО
115Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Антибіотикограма з МІК.ІМБ
116Helicobacter pylori, антиген в калі (якісне визначення)ІМБСІНЕВО
117Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgAСІНЕВОДІЛА
118Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла сумарніСІНЕВО
119Виявлення Helicobacter Pylori. Антибіотикограма з МІК.ІМБ
120Кальпротектин (кал)СІНЕВОДІЛА
121Панкреатична еластаза (кал)СІНЕВОДІЛА
122Трипсин (кал)Synlab Германія
123Пакет «Микробіом» (кількісне визначення Firmicutes/Bacteroidetes, Actinobacteria, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Escherichia coli, Bacteroides fragilis group, Bacteroides thetaiotaomicron, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli enteropathogenic, Enterococcus spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Candida spp., якісне визначення Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, H. pylori) методом ПЛР — опис особливостей микробіому, можливих шляхів корекціЇ раціону харчування.Св.Павла
124Глистні инваії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛРСв.Павла
125Протозойние інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛРСв.Павла
126Candida albicans / glabrata / krusei, якісне визначення методом ПЛРСв.Павла
127Akkermansia muciniphila, качественное определение ДНК методом ПЦРСв.Павла
Гастроентерологічні дослідження
128Кальпротектин (кал) (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО
129Панкреатична еластаза (кал) (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО
130Helicobacter pylori-АГ (якісний) (G)Synlab ГерманіяІМБ
131Гастрин (G)Synlab ГерманіяСІНЕВО
132Жовчні кислотиSynlab ГерманіяМТМ
133Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)Synlab Украина
134Гельмінти (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A)Synlab Украина
135Тест на харчову непереносимість (NAT-тест) (G)Synlab Германія
Гормональні дослідженння
136Лютеїнізуючий гормонSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
137ПролактинSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
138Фолікулостимулюючий гормонSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
13917-ОН-прогестеронSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
140ДегідроепіандростеронсульфатSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
141ЕстрадіолSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
142ПрогестеронSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
143Тестостерон вільнийSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
144Тестостерон загальнийSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
145Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулінSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
146Антимюллерів гормонSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
147Тиреотропний гормонSynlab УкраинаМТМДІЛА
148Трийодтиронін вільнийSynlab УкраинаМТМДІЛА
149ТрийодтиронінSynlab УкраинаМТМДІЛА
150Тироксин вільнийSynlab УкраинаМТМДІЛА
151ТироксинSynlab УкраинаМТМДІЛА
152Антитіла до тиреоїдної пероксидазиSynlab УкраинаМТМДІЛА
153Антитіла до тиреоглобулінуSynlab УкраинаМТМДІЛА
154ПаратгормонSynlab УкраинаМТМДІЛА
155Антитіла до рецепторів тиреотропного гормонуSynlab УкраинаМТМДІЛА
156СоматомедінSynlab УкраинаДІЛА
157Адренокортикотропний гормонSynlab УкраинаДІЛА
158КортизолSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
159Соматотропін (Гормон росту)Synlab УкраинаДІЛА
160ДигідротестостеронДІЛА
161Інгібін ВДІЛА
162Пролактин, молекулярні формиДІЛА
163Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)ДІЛА
164Антидіуретичний гормон (АДГ, вазопресин, ADH)СІНЕВО
165Альдостерон (Аldosterone)МТМДІЛА
166Кортизол (Cortisol,)МТМ
167Вільний Естріол (UE3 )МТМ
168Метанефрини загальні (у добовій сечі)ДІЛА
169Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазміДІЛАСІНЕВО
170Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечіДІЛАSynlab Германія
171Адреналін (у плазмі)ДІЛАSynlab Германія
172Адреналін (у добовій сечі)ДІЛАSynlab Германія
173Норадреналін (у плазмі)ДІЛАSynlab Германія
174Норадреналін (у добовій сечі)ДІЛАSynlab Германія
175Кортизол (у добовій сечі)ДІЛАСІНЕВО
176Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)ДІЛА
177Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР)ДІЛАSynlab Германія
178Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)ДІЛАСІНЕВО
Гормональні дослідженння в Німеччині
179Адипонектин (G)Synlab Германія
180Адреналін (плазма) (G)Synlab Германія
181Адреналін (добова сеча) (G)Synlab Германія
182Альдостерон (плазма) (G)Synlab Германія
183Альдостерон (сироватка) (G)Synlab Германія
184Альдостерон (добова сеча) (G)Synlab Германія
185Антимюллерів гормон (G)Synlab Германія
186Андростендіон (G)Synlab Германія
187Ангіотензин 2 (G)Synlab Германія
188СТ-провазопресин (копептин) (G)Synlab Германія
189Кортизол (добова сеча) (G)Synlab ГерманіяДІЛА
190Дигідротестостерон (G)Synlab Германія
19111-дезоксикортикостерон (G)Synlab Германія
192Допамін (плазма) (G)Synlab Германія
193Допамін (добова сеча) (G)Synlab Германія
194Плацентарний лактоген (G)Synlab Германія
195Гомованільна кислота (добова сеча) (G)Synlab Германія
196Лептин (G)Synlab ГерманіяМТМ
197Проінсулін (G)Synlab Германія
198Мелатонін (G)Synlab Германія
199Метанефрин, норметанефрин (добова сеча) (G)Synlab Германія
200Норадреналін (плазма) (G)Synlab Германія
201Норадреналін (добова сеча) (G)Synlab Германія
202BNP-NT-пропептид (мозковий натрійуретичний пропептид) (G)Synlab Германія
203Панкреатичний поліпептид (G)Synlab Германія
204Прегненолон-сульфат (G)Synlab Германія
205Ренін прямий (G)Synlab Германія
206Серотонін (G)Synlab Германія
207Серотонін IgG (G)Synlab Германія
208Серотонін IgM (G)Synlab Германія
209Ванілілмигдальна кислота (добова сеча) (G)Synlab Германія
210ФіброМакс (Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброМакс);α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Аспартатамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Глюкоза (неінвазивна діагностика);Холестерин (неінвазивна діагностика);Тригліцериди (неінвазивна діагностика))СІНЕВО
211ФіброТест (α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика);Гаптоглобін (неінвазивна діагностика);Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика);Білірубін загальний (неінвазивна діагностика);γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика);Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика);Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброТест))СІНЕВО
Інші дослідження
212Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
Імунологічні дослідження
213Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦІК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)ДІЛАSynlab Украина
214Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)ДІЛА
215Імуноглобулін A (IgA)Synlab УкраинаСІНЕВО
216Імуноглобулін E загальний (IgE Total)Synlab УкраинаСІНЕВО
217Імуноглобулін G (IgG)Synlab УкраинаСІНЕВО
218Імуноглобулін M (IgM)Synlab Украина
219Фактор комплементу С2ДІЛА
220Фактор комплементу С3ДІЛА
221Фактор комплементу С4ДІЛА
222Активність комплементу СН50ДІЛА
HLA-антгени
223HLA B*27 (хвороба Бехтерева)Synlab ГерманіяСІНЕВО
Аутоімунна діагностика
224Антистрептолізин О (кількісний показник)Synlab Украина
225Ревматоїдний фактор (кількісний показник)Synlab Украина
226Скринінг захвоювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)ДІЛА
227Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT)СІНЕВОДІЛА
228ANA-профіль (БлотАналіз)СІНЕВОДІЛА
229Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I)ДІЛА
230Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)ДІЛА
231Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)ДІЛА
232Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)ДІЛА
233Антитіла до кардіоліпіну IgMДІЛА
234Антитіла до кардіоліпіну IgGДІЛА
235Антитіла до В2-глікопротеїну IgGДІЛА
236Антитіла до В2-глікопротеїну IgMДІЛА
237Вовчаковий антикоагулянт (ВА)ДІЛА
238Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)ДІЛА
239Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)ДІЛА
240Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) — напівкількісн.ДІЛА
241Антитіла до мітохондрій (АМА) — скринінгДІЛА
242Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)ДІЛА
243Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) — напівкількісн.ДІЛА
244Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)ДІЛА
245Антитіла до Scl-70 (склеродермія)ДІЛА
246Антитіла до гістонуДІЛА
247Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM — скринінгДІЛА
248Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) — якісн.ДІЛА
249Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) — напівкількісн.ДІЛА
250Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) — напівкількісн.ДІЛА
Аутоімунні дослідженння в Німеччині
251Антитіла до центромери (G)Synlab Германія
252Антитіла до рецепторів ацетилхоліну (G)Synlab Германія
253IgG до кардіоліпіну (G)Synlab Германія
254IgM до кардіоліпіну (G)Synlab Германія
255Антимітохондріальні антитіла (G)Synlab Германія
256IgG-скринінг антинуклеарних антитіл (G)Synlab Германія
257Антинуклеарні антитіла IgA (G)Synlab Германія
258Антинуклеарні антитіла IgG (G)Synlab Германія
259Антинуклеарні антитіла IgM (G)Synlab Германія
260c-ANCA (цитоплазм.) (G)Synlab Германія
261p-ANCA (перинукл., МПО) (G)Synlab Германія
262Аннексин V IgG (G)Synlab Германія
263Антитіла до гладеньких м’язів (G)Synlab Германія
264IgG до бета-2-глікопротеїну (G)Synlab Германія
265IgМ до бета-2-глікопротеїну (G)Synlab Германія
266IgG до центромери (G)Synlab Германія
267Антитіла до двоспіральної ДНК (G)Synlab Германія
268Антитіла до нативної ДНК (G)Synlab Германія
269IgA до ендомізіюSynlab Германія
270IgG до ендомізіюSynlab Германія
271Антитіла до глутамат-декарбоксилази (G)Synlab Германія
272Антитіла до базальної мембрани гломерулоцитів (G)Synlab Германія
273Антитіла до гістонів (G)Synlab Германія
274Антитіла до міокарду (G)Synlab Германія
275Антитіла до тирозин-фосфатази (G)Synlab Германія
276Антитіла до інсуліну людини (G)Synlab Германія
277Антитіла до острівкового апарту (G)Synlab Германія
278Антитіла Jo-1 (G)Synlab Германія
279Антитіла до печінкових антигенів, блот (AMA-M2-3E, LKM1, LC1, SLA) (G)Synlab Германія
280Нирково-печінкові мікросомальні антитіла (G)Synlab Германія
281Мієлін-асоційований глікопротеїн IgA (G)Synlab Германія
282Мієлін-асоційований глікопротеїн IgG (G)Synlab Германія
283Мієлін-асоційований глікопротеїн IgM (G)Synlab Германія
284Антитіла до основного білка мієліну (G)Synlab Германія
285Антитіла до цитрулінованого віментину (G)Synlab Германія
286Мі2-антитіла (G)Synlab Германія
287Антитіла до мієлопероксидази (G)Synlab Германія
288Антиаквапорин 4 IgASynlab Германія
289Антиаквапорин 4 IgGSynlab Германія
290Антиаквапорин 4 IgMSynlab Германія
291Олігоклональні антитіла (сироватка/ліквор) (G)Synlab Германія
292Антитіла до парієтальних клітин (G)Synlab Германія
293RNP/Sm-антитіла (G)Synlab Германія
294U1-RNP/SM-антитіла (G)Synlab Германія
295Saccharomyces cerevisiae IgA (G)Synlab Германія
296Saccharomyces cerevisiae IgG (G)Synlab Германія
297Scl-70-антитіла (G)Synlab Германія
298Антитіла до односпіральної ДНК (G)Synlab Германія
299Антитіла до посмугованих (скелетних) м’язів (G)Synlab Германія
300Антитіла до розчинних печінкових антигенів (SLA) (G)Synlab Германія
301SM (B/B/D)-антитіла (антиген Сміта) (G)Synlab Германія
302Антиспермальні антитіла (G)Synlab Германія
303SS-A (Ro)-антитіла (G)Synlab Германія
304SS-B (La)-антитіла (G)Synlab Германія
305Антитіла до рецепторів ТТГSynlab Германія
Діагностика целіакії
306Дослідження: Целікая (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази) (G)Synlab Германія
307Дослідження: Целікая + (IgA до ендомізію; IgG до ендомізію; IgA до дезамінованого пептиду гліадину; IgG до дезамінованого пептиду гліадину; IgA до тканьової трансглутамінази; IgG до тканьової трансглутамінази; HLA DQ типування) (G)Synlab Германія
308HLA DQ типуванняSynlab Германія
Оксидативний стрес
309Загальна антиоксидантна активністьSynlab Германія
310СупероксиддисмутазаSynlab Германія
311ГлутатионпероксидазаSynlab Германія
312Глутатион профільSynlab Германія
3138-гідроксідезоксігуанозинSynlab Германія
314ЛікопенSynlab Германія
315Коензим Q10Synlab Германія
316Бета-каротинSynlab Германія
Маркери кісткового метаболизму
317Кальцій іонізований (Са++)Synlab ГерманіяДІЛАСІНЕВО
318Кальцій у сечі (добова сеча)Synlab УкраинаДІЛА
319Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
320Фосфор неорганічнийSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
321Дезоксипіридинолін у сечіДІЛА
322Маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватціДІЛА
323Остеопороз, маркер остеосинтезу ОстеокальцинДІЛАСІНЕВО
324Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатазаДІЛАСІНЕВО
Аллергологічна панель
325ISACДІЛАSynlab Германія
326ТриптазаДІЛАСІНЕВО
327Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)ДІЛАSynlab Германія
328Пакет «Астма/Риніт» з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) — Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс кішки (e1); Епідерміс собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6)ДІЛА
329Алерготест ALEX 2FxMedДІЛА
Аллергологічні дослідження в Німеччині
330ГістамінSynlab ГерманіяДІЛА
331Гістамін (сеча)Synlab ГерманіяДІЛА
332ISAC молекулярна діагностика алергії (G)Synlab Германія
333Диамінооксидаза (G)Synlab Германія
334Еозинофільний катіонний білок (G)Synlab Германія
Діагностика інфекцій
Хламідійна інфекція
335Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG)Synlab Украина
336Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)Synlab Украина
337Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA)Synlab Украина
Інфекції ТORCH-групи
338TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
339TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab УкраинаДІЛА
340TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab Украина
341TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)Synlab Украина
Герпесвірусні інфекції
342Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
343Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)Synlab УкраинаДІЛА
344Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналізSynlab Украина
345Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн.ДІЛАSynlab Украина
346Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgGДІЛА
Інші віруси
347Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)ДІЛА
348Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)ДІЛА
349Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн.ДІЛА
350Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgGДІЛА
351Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМДІЛА
Краснуха
352Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG)Synlab УкраинаДІЛА
353Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM)Synlab УкраинаДІЛА
354Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgGДІЛА
Токсоплазмоз
355Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
356Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM)Synlab УкраинаДІЛА
Вірус Епштейн-Барр
357Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgM)Synlab УкраинаДІЛА
358Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
359Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
360Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
361Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барр, кількісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
СMV
362Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
363Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM)Synlab УкраинаДІЛА
364Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgGДІЛАSynlab Германія
365Визначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
366Визначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналізSynlab Украина
Гепатит А
367Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
368Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM)Synlab УкраинаДІЛА
369Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
Гепатит В
370Визначення HBs-антигену (HBsAg)Synlab УкраинаДІЛА
371Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
372Визначення HBe-антигену (HBeAg)Synlab Украина
373Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG)Synlab Украина
374Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG)Synlab Украина
375Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM)Synlab Украина
376Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
377Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
Гепатит С
378Визначення антитіл до гепатиту С (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
379Визначення антитіл до гепатиту С (IgM)Synlab УкраинаДІЛА
380Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C — Core, NS3, NS4, NS5Synlab УкраинаДІЛА
381Визначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
382Генотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) методом ПЛР Real-timeSynlab УкраинаДІЛА
383Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
Інші гепатити
384Гепатит D, загальні антитілаДІЛА
385Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналізSynlab УкраинаДІЛА
386Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн.ДІЛАДІЛА
387Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн.ДІЛАДІЛА
388Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн.ДІЛАДІЛА
Інші інфекції
389Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA)Synlab УкраинаДІЛА
390Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG)Synlab УкраинаДІЛА
391Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G)Synlab УкраинаДІЛА
392Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)Synlab УкраинаДІЛА
393Антитіла до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1Synlab УкраинаДІЛА
394Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (igG), Визначення HBs-антигену (HBsAg)Synlab Украина
395Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналізСІНЕВОДІЛА
396Боррелія (Borrelia burdorferi sensu lato: B. burdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii), якісне визначення методом ПЛРСв.Павла
397Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM — підтверджуючий тест (імуноблот)ДІЛА
398Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG — підтверджуючий тест (імуноблот)ДІЛА
399Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgMДІЛА
400Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgGДІЛА
401Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgGДІЛА
402Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) — якісн.ДІЛА
403Антитіла IgG до вірусу SARS Cov-2МТМСІНЕВОРьодгера
Гельмінтози
404Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG)Synlab Украина
405Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG, A)Synlab Украина
406Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG)Synlab Украина
407Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)Synlab Украина
408Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG, A)Synlab Украина
Дослідження біочіпами (Euroimmune)
409Біочіп Борелія/OspC білок IgM або IgGБиокурс
410Біочіп Єрсінія 03/04//06/09 IgМ або IgGБиокурс
411Біочіп Кандіда IgA або IgGБиокурсSynlab Германія
412Біочіп Кашлюка IgM або IgGБиокурс
413Біочіп Легіонелла 1-8/2-7 IgM або IgGБиокурс
414Біочіп Лістерія 1/2a,4b IgМ або IgGБиокурс
415Біочіп артритів — IgM або IgG до 14 збудників (VZV, T.gondii, Yersinia enterocolitica O3,O6,O9, Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Chlamydia trach., Influenza A (H1N1), А (H3N2), В )Биокурс
416Біочіп екзантем — IgM або IgG до 20 збудників (HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА, EBV-
EA,Червоничка, Кір, Паротит,T.pallidum, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie B1, A9, ECHO 7, Candida — albicans, tropicalis, krusei)
Биокурс
417Біочіп захворюваньЦНС — IgM або IgG до 20 збудників (Червоничка, Кір, Паротит, HSV-1, HSV- 2,VZV,CMV, EBV-СА,T.pallidum, T.gondii, Coxsackie B1, A7, ECHO 7, Adeno- 3,Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, H.influenca, Lysteria monocytogenes 1/2a, 4b)Биокурс
418Біочіп міокардитний — IgM або IgG до 16 збудників (Influenza A (H3N2), H1N1, B, Parainfluenza 1, 2, C.pneumoniae, M.pneumoiniae, CMV, Паротит, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie A16, B1, ECHO 7)Биокурс
419Біочіп респіраторний — IgM або IgG до 20 збудників (RSV,Influenza A(H3N2),A(H1N1),B,Parainfl-1,2,3,4, Кашлюк,Паракашлюк, C.pneumoniae,M.pneumoiniae,Adeno-3,Coxsackie A7, B1, ECHO 7, Legionella pneumophila type 1, 12, Kleb. pneumoniae, H.influenzae)Биокурс
Діагностика інфекцій в Німеччині
420Acanthamoeba spp. (ПЛР)Synlab Германія
421Aspergillus fumigatus-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
422Hepatitis E-IgG (скринінговий тест)Synlab Германія
423Hepatitis E-IgG, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія
424Hepatitis E-IgM (скринінговий тест)Synlab Германія
425Hepatitis E-IgM, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія
426IgG до амебиSynlab Германія
427Aspergillus-антиген (сироватка)Synlab Германія
428Asperg. fumigatus-антитілаSynlab Германія
429IgA до Bordetella pertussisSynlab Германія
430IgG до токсину Bordetella pertussisSynlab Германія
431Bordetella parapertussis-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
432Bordetella pertussis-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
433Brucella IgGSynlab Германія
434Brucella IgMSynlab Германія
435Brucella-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
436Candida albicans IgASynlab Германія
437Candida albicans IgGSynlab Германія
438Candida albicans IgMSynlab Германія
439CMV IgG авідністьSynlab Германія
440Chlam. pneumoniae IgASynlab Германія
441Chlam. pneumoniae IgGSynlab Германія
442Clostridium difficile-токсин (кал)Synlab Германія
443Cryptococcus neoformans-антиген (сироватка)Synlab Германія
444Cryptococcus neoformans-антиген (ліквор)Synlab Германія
445Coxsakie IgGSynlab Германія
446Coxsakie IgMSynlab Германія
447Coxiella burnetii-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
448Chlamydia psittaci IgASynlab Германія
449Chlamydia psittaci IgGSynlab Германія
450Chlamydia psittaci IgMSynlab Германія
451Цистицеркоз-антитілаSynlab Германія
452Цистицеркоз-антитіла, блотSynlab Германія
453Вірус лихоманки Денге-антигенSynlab Германія
454Вірус лихоманки Денге IgGSynlab Германія
455Вірус лихоманки Денге IgMSynlab Германія
456Вірус лихоманки Денге-РНК (ПЛР)Synlab Германія
457Антитіла до дифтерійного анатоксинуSynlab Германія
458Дірофіляріоз-антитілаSynlab Германія
459Ehrlichiosis-IgGSynlab Германія
460Ehrlichiosis-IgMSynlab Германія
461Ehrlichia-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
462Ентеровіруси IgGSynlab Германія
463Ентеровіруси IgMSynlab Германія
464Ентеровіруси-РНКSynlab Германія
465Вірус кліщового енцефаліту IgGSynlab Германія
466Вірус кліщового енцефаліту IgMSynlab Германія
467Вірус кліщового енцефаліту-РНКSynlab Германія
468Вірус свинячого грипу H1N1-РНКSynlab Германія
469HBV-ДНК, кількіснийSynlab Германія
470HCV-РНК, кількіснийSynlab Германія
471H.pylori IgA, блотSynlab Германія
472H.pylori IgG, блотSynlab Германія
473HHV 6 IgGSynlab Германія
474HHV 6 IgMSynlab Германія
475HHV 6-ДНКSynlab Германія
476HHV 7 IgGSynlab Германія
477HHV 7 IgMSynlab Германія
478HHV 7-ДНКSynlab Германія
479HHV 8 IgGSynlab Германія
480HHV 8-ДНКSynlab Германія
481HIV 1-РНК, кількіснийSynlab Германія
482HIV комбо тест (АТ до HIV 1/2/0+p24-АГ)Synlab Германія
483IgG до HSV 2Synlab Германія
484HTLV I-ДНКSynlab Германія
485HTLV II-ДНКSynlab Германія
486HTLV I антитіла, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія
487HTLV II антитіла, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія
488HTLV I/II-IgG (скринінг)Synlab Германія
489IL28B-генотипуванняSynlab Германія
490Legionella pneumophila IgG (серотип 1-7)Synlab Германія
491Legionella pneumophila IgM (серотип 1-7)Synlab Германія
492Legionella-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
493Leptospira IgGSynlab Германія
494Leptospira IgMSynlab Германія
495Leptospira-ДНКSynlab Германія
496Listeria-антитіла (скринінг)Synlab Германія
497Listeria monocytogenes-ДНКSynlab Германія
498Treponema pallidum IgG, блотSynlab Германія
499Treponema pallidum IgМ, блотSynlab Германія
500Borrelia burgdorferi IgGSynlab Германія
501Borrelia burgdorferi IgG, блотSynlab Германія
502Borrelia burgdorferi IgМSynlab Германія
503Borrelia burgdorferi IgМ, блотSynlab Германія
504Borrelia burgdorferi-ДНК (ліквор, аспірат, пунктат, кліщ тощо)Synlab Германія
505Plasmodium falciparum IgG (малярія)Synlab Германія
506Збудник малярії-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
507Вірус кору IgGSynlab Германія
508Вірус кору IgMSynlab Германія
509Вірус кору-РНК (ПЛР)Synlab Германія
510Вірус епідемічного паротиту IgGSynlab Германія
511Вірус епідемічного паротиту IgMSynlab Германія
512Вірус епідемічного паротиту-РНК (ПЛР)Synlab Германія
513Mycoplasma pneumoniae IgASynlab Германія
514Mycoplasma pneumoniae IgGSynlab Германія
515Mycoplasma pneumoniae IgMSynlab Германія
516Mycoplasma pneumoniae-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
517Нематоди IgG, блотSynlab Германія
518Parvovirus-B19-IgG авідністьSynlab Германія
519Parvovirus-B19 IgGSynlab Германія
520Parvovirus-B19-IgG, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія
521Parvovirus-B19 IgMSynlab Германія
522Parvovirus-B19-IgM, блот (підтвердж. тест)Synlab Германія
523Parvovirus-B19-ДНКSynlab Германія
524Pneumococcus IgGSynlab Германія
525Поліовірус типу 1-антитілаSynlab Германія
526Поліовірус типу 2-антитілаSynlab Германія
527Поліовірус типу 3-антитілаSynlab Германія
528Polyoma BKV-ДНКSynlab Германія
529Polyoma JCV-ДНКSynlab Германія
530Rubella IgG-авідністьSynlab Германія
531Rickettsia conori/rickettsii-IgGSynlab Германія
532Rickettsia conori/rickettsii-IgMSynlab Германія
533Rickettsia-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
534Краснуха (ПЛР)Synlab Германія
535Rickettsia typhi IgGSynlab Германія
536Rickettsia typhi IgMSynlab Германія
537Salmonella-IgASynlab Германія
538Сальмонела IgG/A/M, скринінг антитілSynlab Германія
539Coronavirus-ДНК (ПЛР)Synlab Германія
540Schistosoma mansonii-антитілаSynlab Германія
541Schistosoma mansonii IgGSynlab Германія
542Strongyloides IgGSynlab Германія
543Toxoplasma IgG-авідністьSynlab Германія
544Quantiferon-Gold test (діагностика туберкульозу)Synlab Германія
545Правцевий антитоксинSynlab Германія
546Антитіла до збудника сказуSynlab Германія
547Francisella tularensis-IgGSynlab Германія
548Francisella tularensis-IgMSynlab Германія
549Varicella zoster IgGSynlab ГерманіяДІЛА
550Varicella zoster IgMSynlab ГерманіяДІЛА
551Varicella zoster-ДНКSynlab Германія
552Yersinia IgA, блотSynlab ГерманіяРьодгера
553Yersinia IgG, блотSynlab ГерманіяРьодгера
554Антитіла IgA та IgG до вірусу SARS Cov-2РьодгераСІНЕВОМТМ
Вітаміни
555Вітамін В 12Synlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
556Фолієва кислотаSynlab УкраинаДІЛАСІНЕВО
55725 — гідроксивітамін загальний Д (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total)МТМSynlab Германія
Дослідження нутрієнтів в Німеччині
558Вітамін АSynlab Германія
559Вітамін B1Synlab Германія
560Вітамін B2Synlab Германія
561Вітамін В3 (ніацин)Synlab Германія
562Вітамін В5 (пантотенова кислота)Synlab Германія
563Вітамін B6Synlab Германія
564Вітамін CSynlab Германія
565Вітамін D (25-OH)Synlab Германія
566Вітамін D2 (25-OH)Synlab Германія
567Вітамін D3 (1.25-OH)Synlab Германія
568Вітамін ЕSynlab Германія
569Вітамін Н (біотин)Synlab Германія
570Вітамін K — K1,K2/MK-4/,K2/MK-7Рьодгера
571Вітамін КSynlab Германія
572ГолотранскоболамінSynlab Германія
Жирні кислоти
573омега — 3 жирні кислотиSynlab Германія
Генетичні дослідження
Встановлення діагнозу спадкового захворювання
574Ахондроплазія. Гіпохондроплазія. Мажорні мутації гену FGFR3.Св.Павла
575Хвороба Вільсона-Коновалова (ген ATP7B — 3 поліморфізми)Св.Павла
576Хвороба Крона — генетичний ризик (CARD15 (3020insC, Gly908Arg), TNFa(308GA))Св.Павла
577Галактоземія. Мутації гену GALT c.563 A> G (p.Q188R), c.855G> T (p.K285N), c.940A> G (p.N314D) варіант ДуартеСв.Павла
578Гемохроматоз спадковий. Клінічні прояви гепатопатії без виявлення вірусів гепатитів. Мутації C282Y и H63D гену HFEСв.Павла
579Мартіна-Белла синдром (ламка X-хромосома) ДНК-діагностикаСв.Павла
580Міодистрофія Дюшена-Беккера. Делеція экзонів (промоторна ділянка єкзона 1, єкзона 3, 43, 50, 13, 6, 47, 60, 52, 45, 48, 19, 17, 51, 8, 12, 44, 4) гена дистрофінаСв.Павла
581Муковісцидоз (расширений аналіз). Аналіз 16 разповсюджених мутацій гену CFTR и 12 мутацій характерних для атипових форм муковісцидозу в тому числі непрохідність відсутність семявиводімих протоків.Св.Павла
582Спадковий парнкреатит (PRSS, SPINK1)Св.Павла
583Ниймеген синдром. Мутація 657delT гену NBS1Св.Павла
584Ризик раку молочної залози та яєчників — разширений по крові. Аналіз мутацій гена BRCA1 5382insC (c.5266dupC, p.Q1756fc), 300T> G (c.181T> G, p.C61G), 185delAG (c.68_68del, p.E23fs), BRCA2 6174delT (c.5946delT, p. Ser1982Argfc), C5972T (c.5244delC, p.Thr1915Met)Св.Павла
585Ризик раку молочної залози та яєчників (BRCA1 185delAG, BRCA1 5382insC, BRCA2 6174delT)Св.Павла
586Сімейна средиземноморськая лихоманка (FMF). Мутації гену MEFV M694V, V726A, M6801Св.Павла
587Синдром Жильбера (ген UGT1A1)Св.Павла
588Спінальна мязова атрофія ДНК-діагностикаСв.Павла
589Фенілкетонурія — расширений. 5 мутацій гену PAH (в том числе R408W, R158Q, Y414C)Св.Павла
Тестування окремих генів
590Дослідження поліморфізму ACE (I/D) — ангиотензин-конвертуючий фермент (ризик гіпертрофії міокарда, тип спортивних навантажень) методом ПЛРСв.Павла
591Дослідження поліморфізму ADH1B (8254A>G) ген алкоголь-дегідрогенази методом ПЛРСв.Павла
592Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.46A>G) методом ПЛРСв.Павла
593Дослідження поліморфізму ADRB2 (c.79G>C) методом ПЛРСв.Павла
594Дослідження поліморфізму ADRB3 (c.190T>C) методом ПЛРСв.Павла
595Дослідження поліморфізму AGT ген ангіотензиногену (521C>T) методом ПЛРСв.Павла
596Дослідження поліморфізму AGTR1 рецептор ангіотензину (1166A>C) методом ПЛРСв.Павла
597Дослідження поліморфізму AHRR ген арілгідрокарбонового рецептору (чутливість к діоксинам) (c.565C>G) методом ПЛРСв.Павла
598Дослідження поліморфізму ALDH2 ген альдегид-дегідрогеназы (42421G>A) методом ПЛРСв.Павла
599Дослідження поліморфізму AMPD1 (-34C>T) методом ПЛРСв.Павла
600Дослідження поліморфізму APOC3 аполіпротеїну С3 (3238G>C) методом ПЛРСв.Павла
601Дослідження поліморфізму APOE — ген аполіпопротеіну Е (риск деменції та хвороби Альцгеймеру) (3106C>T) методом ПЛРСв.Павла
602Дослідження поліморфізму ATM (c.5557G>A) методом ПЛРСв.Павла
603Дослідження поліморфізму ATP7B (delC3402) методом ПЛРСв.Павла
604Дослідження поліморфізму ATP7B (8912G>A) методом ПЛРСв.Павла
605Дослідження поліморфізму ATP7B (c.3207C>A) методом ПЛРСв.Павла
606Дослідження поліморфізму BRCA1 (185delAG) методом ПЛРСв.Павла
607Дослідження поліморфізму BRCA1 (5382insC) методом ПЛРСв.Павла
608Дослідження поліморфізму BRCA2 (6174delT) методом ПЛРСв.Павла
609Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (3020insC) методом ПЛРСв.Павла
610Дослідження поліморфізму CARD15 (NOD2) (30491G>C) методом ПЛРСв.Павла
611Дослідження поліморфізму CAT (-262C>T) методом ПЛРСв.Павла
612Дослідження поліморфізму CFTR (c.1624G>T; Gly542Ter) методом ПЛРСв.Павла
613Дослідження поліморфізму CFTR (2143delT) методом ПЛРСв.Павла
614Дослідження поліморфізму CFTR (3821delT) методом ПЛРСв.Павла
615Дослідження поліморфізму CFTR (394delTT) методом ПЛРСв.Павла
616Дослідження поліморфізму CFTR (c.3909C>G, Asn1303Lys) методом ПЛРСв.Павла
617Дослідження поліморфізму CFTR (c.1652G>A, Gly551Asp) методом ПЛРСв.Павла
618Дослідження поліморфізму CFTR (c.1521_1523delCTT; Phe508delPhe) — мажорна мутація, методом ПЛРСв.Павла
619Дослідження поліморфізму CFTR (3846G>A; Trp1282Ter) методом ПЛРСв.Павла
620Дослідження поліморфізму CHEK2 (1100delC) методом ПЛРСв.Павла
621Дослідження поліморфізму CHEK2 (21736T>C) методом ПЛРСв.Павла
622Дослідження поліморфізму CHEK2 (c.444+1G>A) методом ПЛРСв.Павла
623Дослідження поліморфізму COMT ген катехоламінотрансферази (відчуття тревоги и т.п.) (27009G>A) методом ПЛРСв.Павла
624Дослідження поліморфізму CYP1A1*2C (3103T>C ) методом ПЛРСв.Павла
625Дослідження поліморфізму CYP2C19*2 (681G>A) методом ПЛРСв.Павла
626Дослідження поліморфізму CYP2C19*3 (636G>A) методом ПЛРСв.Павла
627Дослідження поліморфізму CYP2C9*2 (416C>T) методом ПЛРСв.Павла
628Дослідження поліморфізму CYP2C9*3 (1061A>C) методом ПЛРСв.Павла
629Дослідження поліморфізму CYP2E1*5 (-1053 C>T) методом ПЛРСв.Павла
630Дослідження поліморфізму CYP3A4*1A/1B (¬-392A>G) методом ПЛРСв.Павла
631Дослідження поліморфізму CYP3A5*3 (6986G>A) методом ПЛРСв.Павла
632Дослідження поліморфізму DBH ген дофамін бета-гідроксилази (-1021C>T) методом ПЛРСв.Павла
633Дослідження поліморфізму DRD2 ген рецептора дофаміну (957C>T) методом ПЛРСв.Павла
634Дослідження поліморфізму F2 фактор II згортуванності крові (20210 G>A (c.*97G>A)) методом ПЛРСв.Павла
635Дослідження поліморфізму F5 (Лейденська мутація 1691G>A) методом ПЛРСв.Павла
636Дослідження поліморфізму F7 фактор IV згортання крові (10976G>A) методом ПЛРСв.Павла
637Дослідження поліморфізму FABP2 (c.163A>G) методом ПЛРСв.Павла
638Дослідження поліморфізму FDPS (c.-1-98T>G) методом ПЛРСв.Павла
639Дослідження поліморфізму FTO (грелінова система регуляції апетиту) (23525T>A) методом ПЛРСв.Павла
640Дослідження поліморфізму GAD1 (5276G>A) методом ПЛРСв.Павла
641Дослідження поліморфізму GJB2 (167delT) методом ПЛРСв.Павла
642Дослідження поліморфізму GJB2 (235delC) методом ПЛРСв.Павла
643Дослідження поліморфізму GJB2 (313-326del14) методом ПЛРСв.Павла
644Дослідження поліморфізму GJB2 (35delG) методом ПЛРСв.Павла
645Дослідження поліморфізму GSTP1 глутатіон-S-трансферази (c.313A>G) методом ПЛРСв.Павла
646Дослідження поліморфізму IL10 (-1082G>A) методом ПЛРСв.Павла
647Дослідження поліморфізму IL12b (1188A>C) методом ПЛРСв.Павла
648Дослідження поліморфізму IL4 (-589C>T) методом ПЛРСв.Павла
649Дослідження поліморфізму IL6 (-174C>G) методом ПЛРСв.Павла
650Дослідження поліморфізму IL28В (7044T>G) методом ПЛРСв.Павла
651Дослідження поліморфізму IL28В (1825C>T) методом ПЛРСв.Павла
652Дослідження поліморфізму ITGA2 (807C>T) методом ПЛРСв.Павла
653Дослідження поліморфізму ITGB3 ген інтегрину бета (176T>C) методом ПЛРСв.Павла
654Дослідження поліморфізму JAK2 янус-кіназа (підтвеждення діагнозу міелопроліфеативного захворювання) (c.1849G>T) методом ПЛРСв.Павла
655Дослідження поліморфізму LCT (-13910C>T) методом ПЛРСв.ПавлаДІЛАСІНЕВО
656Дослідження поліморфізму LEPR (рецептор лептину)(c.668A>G) методом ПЛРСв.Павла
657Дослідження поліморфізму LPL ліпопротеїнова ліпаза (1595 C>G) методом ПЛРСв.Павла
658Дослідження поліморфізму MMP1 матриксна металопротеїназа(-1607insG) методом ПЛРСв.Павла
659Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(677C>T) методом ПЛРСв.Павла
660Дослідження поліморфізму MTHFR метилентетрагідрофолат-редуктаза(1298A>C) методом ПЛРСв.Павла
661Дослідження поліморфізму MTR метіонин-синтаза (2756A>G) методом ПЛРСв.Павла
662Дослідження поліморфізму MTRR метіонин-синтаза редуктаза (c.66A>G) методом ПЛРСв.Павла
663Дослідження поліморфізму NAT2*6B (c.590G>A) методом ПЛРСв.Павла
664Дослідження поліморфізму NAT2*5A (c.481С>Т) методом ПЛРСв.Павла
665Дослідження поліморфізму NOS3 (786C>T) методом ПЛРСв.Павла
666Дослідження поліморфізму PAH (c.782G>A ) методом ПЛРСв.Павла
667Дослідження поліморфізму PAH (c.1222C>T) методом ПЛРСв.Павла
668Дослідження поліморфізму PON1 ген параоксоназы (c.575A>G) методом ПЛРСв.Павла
669Дослідження поліморфізму PPARG (c.34C>G) методом ПЛРСв.Павла
670Дослідження поліморфізму PPARGC1B (81039G>A) методом ПЛРСв.Павла
671Дослідження поліморфізму PRSS1 (7455G>A) методом ПЛРСв.Павла
672Дослідження поліморфізму SERPINE1 (PAI1) інгібітор активатора плазміногену (фібріноліз) (-675 5G>4G) методом ПЛРСв.Павла
673Дослідження поліморфізму SLCO1B1 (c.521T>C) методом ПЛРСв.Павла
674Дослідження поліморфізму SOD1 (7958G>A) методом ПЛРСв.Павла
675Дослідження поліморфізму SOD2 (MnSOD) (58T>C) методом ПЛРСв.Павла
676Дослідження поліморфізму SPINK1 (16117A>G) методом ПЛРСв.Павла
677Дослідження поліморфізму TNF фактора некроза пухлин (-308G>A) методом ПЛРСв.Павла
678Дослідження поліморфізмуTP53 (16321C>T) методом ПЛРСв.Павла
679Дослідження поліморфізму TP53 (16397C>G) методом ПЛРСв.Павла
680Дослідження поліморфізму UGT1A1 ((ТА)6/(ТА)7) методом ПЛРСв.Павла
681Дослідження поліморфізму VCORC1 (3673G>A) методом ПЛРСв.Павла
682Дослідження поліморфізму VDR рецептор вітаміну Д (c.1024+283G>A) методом ПЛРСв.Павла
683Дослідження поліморфізму VEGFA (634C>G) методом ПЛРСв.Павла
ГЕНЕТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (пакети досліджень)
684Пакет «Генетичний паспорт» — ризики захорювань та їх профілактика (AGTR1, VEGFA, PPARG, AMPD1, ACE, ATP7B, ATP7B, ATP7B, NOD2, NOD2, UGT1A1, GJB2, GJB2, GJB2, PAH, CFTR, PAH, BRCA1, BRCA1, BRCA2, Il4, MMP1, Il12B, Il10, TNF, СОМТ, HTR2A, DBH, ADH1В, ALDH2, CYP2E1, GSTP1, NAT2, CYP1A1, AGT, PON1, ACE, PAI1, F5, F2, ITGB3, NOS3, VEGFA, AGTR1, FTO, LEPR, LPL, PPARG, ApoE, MTHFR, MTRR, VDR, LCT, ММР1, MTR)Св.Павла
685Тіломірний тест (визначення біологічного віку по довжині кінцевих частин хромосом)Св.Павла
Діагностична лабораторія Synlab  УкраїнаSynlab Украина
Діагностична лабораторія Synlab  Германія. Строк виконанння лабораторного дослідження складає 10-30 днівSynlab Германія
Діагностична лабораторія «Сінево»СІНЕВО
Інститут мікробіологічних дослідженьІМБ
Центр гормональних дослідженьМТМ
Німецький діагностичний центр Св. ПавлаСв.Павла
Діагностична лабораторія «Діла»ДІЛА
Алергологичний центрFxMed
Медичний цент БіокурсБиокурс
Сообщить о наличии Мы сообщим вам, когда товар поступит в продажу. Просто оставьте свой действующий адрес электронной почты ниже.
Email Необходимое количество Мы не будем делиться вашим адресом с кем-либо еще.