DNA Oestrogen (ДНК Естроген)

Короткий описПоказання до дослідженняПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

Дослідження показали, що підвищений вплив естрогену протягом життя є сильним фактором ризику розвитку раку молочної залози. Орієнтовно 80 % раку молочної залози зустрічається у жінок без сімейного анамнезу. DNA Oestrogen (ДНК Естроген) досліджує 11 генів, які беруть участь у біосинтезі і метаболізмі естрогену та I і II фазі детоксикації. Аналіз генетичних варіацій дозволяє отримати інформацію для надання персоналізованих рекомендацій, що будуть корисними для чоловіків і жінок, які страждають від численних естроген-домінуючих станів і мають збільшений вплив естрогенів та його метаболітів впродовж життя. Результати тесту будуть корисні для отримання рекомендації щодо дієти, способу життя, гормональної підтримки та вживання нутрицевтиків.

Результат аналізу DNA Oestrogen містить:

  • Рівень впливу будь-яких ідентифікованих генетичних варіантів
  • Пояснення їх впливу на метаболізм естрогенів
  • Відповідні рекомендації щодо харчування та способу життя для підтримки здорового метаболізму естрогену

DNA Oestrogen рекомендовано для:

  • Чоловіків або жінок з сильним сімейним анамнезом раку молочної залози, яєчників, товстої кишки або простати
  • Жінок, які страждають на естроген-домінантні захворювання, такі як ендометріоз, предменструальний синдром і міома матки
  • Жінок, які приймають оральні контрацептиви, ЗГТ або біоідентичні гормональні добавки
  • Жінок, які розглядають можливість екстракорпорального запліднення або у яких діагностовано естроген чутливий рак молочної залози.
Метаболізм ліпідів/Lipid metabolism
CYP1A1 Ген CYP1A1 кодує цитохром Р450 1A1, монооксигеназу печінки, який є ферментом першої фази детоксикації ксенобіотиків та відповідає за метаболізм деяких психотропних лікарських препаратів та алкоголю; синтез CYP1A1 індукується поліароматичними вуглеводнями (у тому числі які містяться в тютюновому димі), які перетворює на канцерогенні похідні. Крім того, CYP1A1 бере участь у окислювальному метаболізмі естрогенів, який може відігравати вирішальну роль в етіології рак грудей і простати.
CYP1B1 Цей ген кодує член суперсімейства ферментів цитохрому P450. Білки цитохрому Р450 є монооксигеназами, які каталізують багато реакцій, що беруть участь у метаболізмі ліків і синтезі холестерину, стероїдів та інших ліпідів. Фермент, який кодується цим геном, локалізується в ендоплазматичному ретикулумі та метаболізує проканцерогени, такі як поліциклічні ароматичні вуглеводні та 17-бета-естрадіол.
CYP17A Цей ген кодує білок, що локалізується в ендоплазматичному ретикулумі. Він має як 17-альфа-гідроксилазну, так і 17,20-ліазну активність і є ключовим ферментом у стероїдогенному шляху, який виробляє прогестини, мінералокортикоїди, глюкокортикоїди, андрогени та естрогени. Мутації в цьому гені пов’язані з ізольованим дефіцитом стероїд-17 альфа-гідроксилази, дефіцитом 17-альфа-гідроксилази/17,20-ліази, псевдогермафродитизмом і гіперплазією надниркових залоз.
GSTT1 Білок, який кодується цим геном, глутатіон-S-трансфераза (GST) тета 1 (GSTT1), є членом суперсімейства білків, які каталізують кон’югацію відновленого глутатіону з різноманітними електрофільними та гідрофобними сполуками. GST людини можна розділити на п’ять основних класів: альфа, мю, пі, тета та дзета. Тета-клас включає GSTT1, GSTT2 і GSTT2B. GSTT1 і GSTT2/GSTT2B мають 55% однакових амінокислотних послідовностей і можуть відігравати певну роль у канцерогенезі людини. Ген GSTT1 є специфічним для гаплотипу і відсутній у 38% населення. Альтернативний сплайсинг цього гена призводить до кількох варіантів транскриптів.
GSTM1 Цей ген кодує глутатіон S-трансферазу, яка належить до класу мю. Мю-клас ферментів бере участь у детоксикації електрофільних сполук, включаючи канцерогени, терапевтичні препарати, токсини навколишнього середовища та продукти окислювального стресу, шляхом кон’югації з глутатіоном. Гени, що кодують ферменти мю-класу, організовані в генний кластер на хромосомі 1p13.3 і, як відомо, є високополіморфними. Ці генетичні варіації можуть змінювати сприйнятливість людини до канцерогенів і токсинів, а також впливати на токсичність і ефективність певних ліків. Нульові мутації цього гена класу мю пов’язують із збільшенням кількості ракових захворювань, ймовірно, через підвищену сприйнятливість до токсинів навколишнього середовища та канцерогенів.
COMT Розчинна катехол-О-метилтрансфераза (S-COMT) допомагає контролювати рівні певних гормонів і бере участь у метилуванні та інактивація катехолестрогенів.

Накопичення метаболітів естрогену призводить до підвищеного ризик виникнення раку грудей через окисне пошкодження ДНК.

NQ01 Редуктаза NADP(H:) – хіноноксидоредуктаза 1(NQO1), яку часто називають хіноном в першу чергу бере участь у детоксикації потенційно мутагенних

і канцерогенних хінонів, отриманих з тютюнового диму та метаболізму естрогену. NQO1 також захищає клітини від окисного стресу шляхом підтримки

антиоксидантні форми убіхінону та вітамін Е.

MTHFR Метилентетрагірдофолатредуктаза (MTHFR) є ключовим ферментом у метаболізмі фолієвої кислоти. Знижена активність впливає на баланс між процесами синтезу ДНК, репарації та метилування.
SULT1A1 Ферменти сульфотрансферази каталізують сульфатну кон’югацію багатьох гормонів, нейромедіаторів, ліків і ксенобіотичних сполук. Цей ген кодує одну з двох фенолсульфотрансфераз з термостабільною ферментативною активністю. Задіяна сульфотрансфераза 1A1 (SULT1A1) в інактивації естрогенів і біоактивації гетероциклічних амінів і поліциклічних ароматичних вуглеводів.
MnSOD Фермент SOD2 має важливе значення у антиоксидантній активності всередині клітин, особливо в мітохондріях.
FACTOR V Фактор V функціонує як кофактор фактор Ха для активації ферменту тромбіну і розщеплення фібриногену до фібрину, який полімеризується з утворенням згустку. Активований протеїн С є природним антикоагулянтом, який діє на обмеження ступеня згортання шляхом розщеплення та деградації фактору V. Через мутацію протеїн С не здатний нормально зв’язуватися з фактором V, що призводить до стану гіперкоагуляції і підвищеного ризику виникнення венозної тромбоемболії.
 

 

Клініка Святого Даміана Цілителя